Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Ryska ambassaden på Telegram: ”Ryssland kommer att vidta motåtgärder av politisk och militärteknisk natur”

publicerad 28 februari 2024
Ryska ambassaden, Stockholm.
Ryska ambassaden, Stockholm.

Den ryska ambassaden reagerar på att Sverige är på väg att inom timmar eller några få dygn slutgiltigt ansluta sig till NATO. Svenska medier reagerar i sin tur på reaktionen med starka känslor, vilket speglas i bland annat Aftonbladet och Expressen. NewsVoice återger vad den ryska ambassaden egentligen postade på Telegram.

Ryska ambassaden sent på tisdagskvällen:

“Kommentar av Ryska Ambassaden i Sverige i samband med landets stundande inträde i NATO.
 
Makthavare i Stockholm och svenska massmedia döljer inte sin glädje i samband med det ungerska parlamentets efterlängtade ”ja” till Sveriges ansökan om medlemskap i Nordatlantiska alliansen.

Trots att det återstår att fullfölja en rad formaliteter innan den svenska flaggan kommer att hissas inför Natohögkvarteret i Bryssel är det klart att Sveriges inträde i Nato som dess 32:a medlem är ett fait accompli.

Vi kan inte undgå att såsom förnuftigt tänkande svenskar beklaga denna utveckling. Vi uppfattar som knappast smickrande, för att inte säga förnedrande för Sverige vissa repliker i svenska ”oberoende” massmedia om att landet, som om det vore någons förlorade dotter, ”äntligen kommer hem” efter att ha återfunnit riktmärket i sin utrikes- och säkerhetspolitik i form av de värderingar som blev formulerade i nordatlantiska fördraget för 75 år sedan.

För oss är det uppenbart att svenskarna vana vid ett fredligt liv hellre skulle inrikta sig på militära alliansfrihetens värderingar, som formulerades för drygt 200 år sedan av Napoleons marskalk Jean Baptiste Bernadotte som kallades till svenska tronen och sedermera blev kung Karl XIV Johan.

Det ska också noteras att grunderna för dåtidens europeiska säkerhetsordning formulerades genom hans täta dialog med den ryske kejsaren Alexander I.

Det är ingen tillfällighet att dessa för den svenska politiken grundläggande värderingarna ivrigt värnades av sådana världsberömda och ansedda svenska statsmän som Per Albin Hansson, Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson m.fl.

Det är mycket trist att dagens svenska makthavare som så mycket bryr sig om Sverigebilden utomlands rivit ned grundpelaren för landets nationalidentitet och auktoritet på den internationella arenan.

Vi tror att den svenska politiska eliten i själva verket är osäker huruvida denna idé har en förankring hos majoriteten av den svenska befolkningen trots resultaten av de offentliggjorda opinionsmätningarna. Om detta inte är fallet, varför blev då svenska myndigheter så rädda för att ge svenska väljare en demokratisk möjlighet att uttrycka sin ståndpunkt i denna livsviktiga fråga?

Vad ligger bakom detta – politisk feghet eller Stockholms strävan att smickra “storebröderna”, som visserligen uppmuntrar denna typ av fjäskbeteende, och till varje pris “reta Ryssland” däribland på bekostnad av sitt folks säkerhet och välgång.

När det gäller Rysslands attityd till “ett ytterligare tillskott i Natofamiljen”, så har vi vid upprepade tillfällen offentliggjort vår officiella inställning: det är Sveriges suveräna angelägenhet att välja sin säkerhetspolitik.

Samtidigt kommer landets inträde i en militärallians som är fientligt inställd till Ryssland att få negativa konsekvenser för stabilitet i Nordeuropa och runt Östersjön som förblir vårt gemensamma område och aldrig blir ett ”Nato-innanhav” trots vad än Sveriges blivande ”Nato-släktingar” säger i sina självgoda uttalanden.

Ryssland kommer att vidta motåtgärder av politisk och militärteknisk natur i syfte att minimera hot för sin nationalsäkerhet. Deras konkreta innehåll kommer att bero på de villkor och utsträckning av Sveriges integration i Nato inklusive eventuell utplacering i detta land av Natos trupper, stridsmedel och vapen.”


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq