Bok: ”Den verklige RFK Jr” – En biografi

publicerad 5 mars 2024
Robert F. Kennedy Jr. License: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Robert F. Kennedy Jr.

Den verklige RFK Jr är en biografi om Robert F. Kennedy Jr. Den skildrar hans händelserika liv alltifrån uppväxten i USA:s mest berömda politiska familj till tillkännagivan­det av hans presidentkandidatur.

Vem är då RFK Jr – mannen som utmanar Joe Biden och Donald Trump om att bli Förenta staternas näste president?

Den verklige Robert F. Kennedy Jr
Den verklige Robert F. Kennedy Jr. Karneval Förlag

Robert Francis Kennedy junior, född 1954, har gjort sig känd som en framstående jurist på miljö- och läkemedelsområdet. Genom att stämma eller hota att stämma bolag som förorenar marker och vattendrag eller använder otillåtna gifter i mediciner har han vunnit en rad stora och uppmärksammade mål.

Bland annat var Kennedy huvudombud i de omfattande processerna mot Dupont om före­tagets miljöförstöring i West Virginia och mot Monsanto om de skador som företagets ogräsbekämpningsmedel Roundup orsakat.

RFK jr har också gjort sig känd som en skicklig organisatör och är ­grun­­dare av de två internationellt inflytelserika organisationerna Waterkeeper ­Alli­ance – världens största vattenskyddsorganisation – och Children’s Health ­De­fense, en förening med syftet att stoppa epide­­min av barnsjuk­domar.

I Dick Russells bok får Kennedys yrkesmässiga liv stort utrymme, men här tas också upp mer privata ämnen, som RFK jr:s kamp för att bli fri från alkohol- och drogmissbruk och hur hans djupa katolska tro gett honom inre styrka.

RFK jr berättar om sina upplevelser av morden på sin far 1968 och sin farbror 1963 och hur dessa erfarenheter präglat honom.

I ett kapitel återger han hur han började tvivla på de officiella versionerna av hur de två morden gick till, vilket ledde honom till att besöka Sirhan Sirhan, som dömts för mordet på hans far, i fängelset.

Slutligen skildras också hur RFK jr, mycket motvilligt, kom att intressera sig för vacciner och varför detta har väckt sådant motstånd. Media och makthavare anklagar honom för att vara »antivaxxare«.

RFK jr som själv tagit många vacciner anser sig inte vara emot vacciner i sig, utan det han vänder sig mot är vacciner som är otillräckligt testade eller har svåra biverkningar.

Efter att RFK jr hade publicerat en vaccinkritisk artikel i Rolling Stone och Salon 2005 förändrades hans liv och samhällsposition drastiskt. Från att ha varit en uppburen medlem av den politiska ­eliten och en ­efter­­frå­gad kommen­tator i de stora tidningarna blev han nu närmast en utstött. En ­massiv censur- och svartmål­ningskampanj inleddes som pågår än idag.

Men kritikstormen har inte fått RFK jr att tystna och vika ner sig. Den har tvärtom fått honom att bredda och intensifiera sitt opi­nions­bildande engagemang för folkhälsa och ytt­randefrihet. Sedan april 2023 har hans enga­gemang ett nytt mål: att tillträda ­världens mäk­tigaste ämbete.

»RFK jr är en av de modigaste och mest imponerande människor jag ­nå­gon­sin mött.« Tucker Carlson

»Jag skäms över de tankar jag tidigare hade om Bobby Kennedy jr. Nu inser jag att de var baserade på skandalösa mediala lögner och propagandaattacker. Efter att ha lärt ­känna honom, och många av de djupt sakkunniga och engagerade personerna i Children’s Health Defence, är det min övertygelse att historien kommer att se honom som en av de största amerikanska statsmännen.« Pierre Kory

”Jag har lagt ner 37 år på att försöka få ut kvicksilvret ur fisk. Ingen kallar mig anti-fisk. Jag har lagt ner 37 år på att försöka få ut bekämpningsmedlen ur mat. Ingen kallar mig anti-mat. Jag har lagt ner 37 år på att få ut de fossila bränslena ur bilar. Ingen kallar mig anti-energi. Jag är anti-dumhet. Jag är emot dålig vetenskap och för god, robust vetenskap, och för hederliga tillsynsmyndigheter. Idag har vi ingenting av detta” –  Robert F. Kennedy jr

”Det är svårt att leva i USA och inte ha en negativ bild av Robert F. Kennedy jr. Under större delen av sitt vuxna liv var han känd som landets främsta förkämpe för miljön, men detta har på senare år kommit i skymundan av massmedias stämpling av honom som ”antivaxxare” och ”spridare av desinformation”.

Många kontroversiella personer som har utsatts för omfattande attacker försvinner från offentligheten och återgår till sina bekväma liv. Men inte Kennedy. Han har utstått smutskastning från ledande tidningar och tidskrifter.

Hans böcker har censurerats mer än några andra. Han har smädats, uteslutits från mediala plattformar och frysts ute. Men han försvinner inte. Efter att ha ägnat 40 år åt att ta sig an landets värsta miljöförstörare och att kämpa mot storföretagens inflytande över tillsynsmyndigheter och media, framträder han nu som förkämpe för demokratin, i en tid då den är mer hotad än någonsin” – Dick Russell

Dick Russell är författare till 15 sakprosaböcker inklusive tre New York Times-bästsäljare. Hans bok Eye of the Whale utsågs till »årets bästa bok« av tre stora amerikanska tidningar.

Beställ boken direkt från Karneval Förlag


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: verklige RFK