Skantze: DCA-avtalet gör Sverige till en amerikansk vasallstat

Debatt om DCA-avtalet

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge.
publicerad 15 mars 2024
- Margareta Skantze
Försvarsminister Pål Jonson och NATO-trupper
Försvarsminister Pål Jonson och NATO-trupper.

Tisdagen den 5:e december 2023 reste Sveriges försvarsminister Pål Jonson till Washington för att underteckna DCA-avtalet (Defense Cooporation Agreement) framtaget av USA:s försvarsminister Lloyd Austin avseende ett militärt samarbete mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas Förenta Staters regering.

Vid en efterföljande presskonferens gav de båda ministrarna uttryck för sin stora glädje över avtalet. Mest skäl att vara glad har Lloyd J. Austin III. Avtalet är helt och hållet utformat för att tjäna amerikanska krigsintressen, en varför var Pål Jonson glad? Så som avtalet är formulerat utgör det ett uppgivande av Sveriges suveränitet och är närmast att jämföra med en villkorslös kapitulation som förvandlar vårt land till en amerikansk vasallstat.

DCA-avtalet ger USA tillgång till 17 svenska försvarsanläggningar, tillstånd att utplacera amerikanska soldater samt att lagra fordon, maskiner, ammunition och vapen på svensk mark. I avtalet finns inget förbud mot kärnvapen. Sverige ska även bistå med svenska soldater som ska lyda direkt under amerikanskt befäl.

Amerikanska befälhavare har särskilt betonat sin glädje över att få tillgång till soldater tränade att föra krig i arktisk miljö och i Östersjön.

En rad olika paragrafer i avtalet handlar om de förmånliga regler som kommer att gälla för de amerikaner som stationeras i Sverige. De får rätt att röra sig obehindrat på svenskt territorium, befrias från diverse pålagor, och om de begår brott ska de inte dömas i Sverige utan i USA.

De får rätt att ingripa med våld i situationer som de själva bedömer som hotande mot deras verksamhet. Detta innebär till exempel att de kan skjuta mot USA-fientliga demonstranter.

Förgäves letar man i avtalet efter något som kan gagna Sverige, men man finner bara motsatsen. Svenska myndigheter tillåts inte att inspektera eller på annat sätt kontrollera de områden som USA lägger beslag på.

Det finns ingenting i avtalet som garanterar hjälp från USA vid ett eventuellt krigsutbrott. Avtalet innebär en total förändring av Sveriges utrikespolitik som byggt på vår alliansfrihet och som gjort att vi under drygt tvåhundra års tid besparats krigets fasor.

Avtalet är skräddarsytt för att passa krigshökarna i USA och utgör en stor triumf för dem på deras väg mot det världsherravälde som de planerat alltsedan Sovjetunionen föll samman år 1991.

Fram till dess gällde den militära doktrinen MAD (Mutually Assured Destruction), vilket innebar att den så kallade världsfreden vilade på det ömsesidiga hotet från två jämnstarka supermakter om ett utplånande kärnvapenkrig. Nu såg den styrande eliten i USA en möjlighet att skapa ett eget världsherravälde.

Planerna på denna ”välvilliga globala hegemoni” formades i tankesmedjan Project for the New American Century (PNAC) baserad i Washington DC. Mottot löd: ”Vad som är bra för Amerika är bra för resten av världen”. Strategin lades fast i dokumentet Rebuilding America’s Defenses (2000).

Här pläderas för en återgång till vad som gällde under president Ronald Reagans tid vid makten: militärt våld i stället för diplomati. Särskilt betonas vikten av att satsa på:

”…avancerade former av biologisk krigföring som genom att skräddarsys för specifika genotyper kan få den biologiska krigföringen att förvandlas från ett vapen i händerna på terrorister till ett politiskt användbart instrument”.

Flera namnkunniga deltagare i PNAC blev sedan rådgivare till USA:s presidenter, bland dem Richard Perle, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld och John Bolton. En av grundarna är Robert Kagan, gift med Victoria Nuland som utformat strategin kring kriget i Ukraina.

År 2001 inledde George Bush den yngre ”kriget mot terrorismen”, helt i enlighet med PNAC:s riktlinjer. Sedan dess har USA fört krig i ett antal länder på andra sidan jordklotet, bland dem Afghanistan, Jemen, Irak, Pakistan, Somalia, Uganda, Niger, Syrien och Libyen. Förödelsen är enorm. Till detta kommer USA:s ingripanden och manipulationer i andra länder i form av påverkanskampanjer, skapande av väpnade gerillarörelser, initiering av färgrevolutioner etc.

Nu närmar sig USA:s sista stora uppgörelse, den med Ryssland. I boken The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (1997) beskriver den inflytelserike politiske rådgivaren Zbigniew Brzezinski strategin. Enligt honom utgör Ukraina den viktigaste pjäsen på “det euroasiatiska schackbrädet”.

För att uppnå amerikanskt herravälde är det, enligt Brzezinski, av avgörande betydelse att förhindra Moskva från att få kontroll över det folkrika Ukraina, dess stora naturtillgångar och tillgången till Svarta Havet. USA understödde statskuppen i Kiev 2014, då landets demokratiskt tillsatte och Moskva-vänliga president avsattes. När Wolodymyr Zelenskyj valdes till president gick han till val med löfte om att få slut på konflikten med Ryssland.

Men det blev inte så. I stället blev det krig. Svenska journalister inom etablerade medier har okritiskt förmedlat den amerikanska synen på kriget i Ukraina. De har målat upp en starkt förenklad och historielös bild och viktig information har undanhållits.

De har t ex inte berättat om det fredsfördrag som förhandlades fram under ledning av Israels dåvarande premiärminister Naftali Bennet bara en månad efter krigsutbrottet och som godtogs av både president Vladimir Putin och president Zelenskyj. Men avtalet revs upp genom intervention från USA, med Storbritanniens premiärminister Boris Johnson som budbärare och med NATO som tillhygge.

För USA ville den totala förstörelsen av Ryssland. Målet är att störta Putin, stycka landet i rivaliserande mindre stater och låta de internationella finansintressena ta för sig av de rika naturtillgångarna.

Krigsmaterial har pumpats in i Ukraina med bistånd av de flesta länderna i Europa, inte minst av Sverige. Landet är ödelagt. Hundratusentals unga män döda och svårt sårade. En hel generation förlorad. Miljontals kvinnor och barn på flykt. En ohjälplig klyfta har skapats mellan två broderfolk. Det land som hade kunnat utgöra en neutral buffertzon mellan öst och väst finns inte mer.

Vintersoldater. Foto: Getmilitaryphotos. Licens: Elements.envato.com
Vintersoldater. Foto: Getmilitaryphotos. Licens: Elements.envato.com

Nu har alltså USA skaffat sig möjligheten att fortsätta kriget genom att attackera norra Ryssland via Finland och Sverige. Vägen dit har beretts under lång tid. Under 1990-talet övertalades Sverige att lägga ner hela sitt försvar, med hänvisning till att ”hotbilden försvunnit”.

När väl detta var gjort dammades den gamla hotbilden av igen. En formlig krigshysteri har utbrutit i Sverige, det är ”allvar på riktigt”. Den stackars nakna moder Svea söker nu hjälp och beskydd hos stora trygga Onkel Sam. Precis som det var tänkt och planerat!

DCA-avtalet utgör en direkt provokation riktad mot Ryssland. Särskilt gäller detta avsaknaden av förbud mot att placera ut kärnvapen på svensk mark. Genom detta avtal blir Östersjöregionen måltavla för rysk aggression. Precis som Ukraina blev. Ännu finns en liten, liten möjlighet att sätta stopp för DCA-avtalet.

Pål Jonsons namnteckning måste godkännas av den svenska riksdagen 8:e maj 2024. Ansvaret vilar tungt på dess 349 ledamöter.

 

Text: Margareta Skantze

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Sverige skall hålla sig neutrala i konflikten Ryssland vs Banderastan och istället göra civila affärer med dem som så önskar.
  Rysk olja finns i Finska viken, Ryssland behöver vägmaskiner, skogsmaskiner och annan civil tek.
  Olja till EU måste gå runt Afrika. En stor tanker bränner ca 7K ton olja på den resan. Miljövänligt?
  Märkligt att politiker är så usla i affärer.
  Tyskland är utslaget pga energistopp, Holland kampas med miljöidioterna om jordbruket
  England & Frankrike har i princip ingen militär. Så kan man hålla på ett tag och se att EU och NATO är på dekis.
  Istället för neutralitet satsar man på en looser!

 • När man läser detta avtal blir man påmint om tiden efter WWWII i West Tyskland, där USA i vissa områden var besattningsmakt. Regleringar var de samma samt rättigheter för den amerikanska militären. Enda skillnad var att Tyskland blev erövrat och fick finner sig i det och militären uppfattades mest som befriare eller så lydde propagandan.
  Och Sverige erövras utan ett enda skott. Sun Tzu hade nog rätt i sin beskrivning av The Art of War.
  Det enda positiva som jag skulle se i detta är om militären som kommer tillhör de vita hattarna som rensar svampen i Svea riket, då det här är den sista bastionen i en ovetande befolkning som inte klarar av det själv.

 • Slavarna skall slaktas. Det har bestämts av ondsinta varelser som styr regeringens knähundar.
  Så då vet du vad som väntar. Din röst betyder noll.

 • Den lille smurfen Pål Jonson ger bara sken av att vara Sveriges “försvarsminister” när han i själva verket är vapenindustrins lobbyist i regeringsställning.

 • Kan inte riksdagsledamöterna uppmanas att arrangera möte med företrädare för den Ryska Federationen för att höra deras syn på situationen?

  Det kommer att hjälpa Sverige att riksdagen har en så bred bild som möjligt av säkerhetsläget i Norden inför röstingen om DCA-avtalats ev framtid.

  Även om riksdagen röstar för DCA-avtalet borde åtminstone Artikeln 30 ändras:

  “Efter ikraftträdandet är avtalet giltigt i 10 år, varefter det kan sägas upp med ett års uppsägningstid.”

  Det är bättre för Sveriges handlingsfrihet om meningen om giltigt i 10 år helt strykes och att avtalet kan sägas upp när som helst av Sverige men att Pentagon ändå kanske ges sex månader därefter för att avveckla verksamheten i Sverige?

 • Dessa folkvalda kakistokrater fördärvar det mesta de kommer i kontakt med . Och den på bilden åvan har mage att flina rätt in i kameran . Som värmlänning skäms dagligen för denna människa .
  Mvh Sjöström

 • Har inte andra NATO-länder skrivit på liknande avtal?
  Ingår inte detta avtal i den enorma militära korridoren och nätverket som har byggs runt om i hela Europa?
  Är det inte så att Finland, Sverige och Danmark var enda kvarvarande länder som inte hade skrivit på ett sådant avtal med USA?

  Europa förbereder sig för krig och ledarna runt om i EU säger det rakt ut till sina dumma invånare men befolkningen har blivit så korkade, analfabeter och landsförrädare att ingen fattar vad deras folkvalda säger eller låtsas vara idioter som inte kan höra vad de säger!

 • I låtsasdemokratin Sverige är det Wallenberg och USA som bestämmer, det ska svenska folket ha klart för sig, vilket med eftertryck visas av detta “avtal” där USA dikterar villkoren. Lakejerna i riksdagen är bara pynt i detta numera utsålda land och valen man anordnar är bara en tom cirkus för att legitimera röveriet mot folket!

 • Korrekt beskrivning. Moder Svea är numera ett nedknarkat femkronorsluder, som vem som helst kan dra över. Hallicken, Sveriges regering och riksdag, håvar in femman, som torskarna betalar.

 • KungsälvsPosten idag:

  Vår framtid hänger på en riksdagsomröstning!

  “De som påstår att 17 amerikanska militärbaser i vårt land ska göra oss tryggare talar mot bättre vetande, skriver Sharon Gustafsson i Kungälv.”

  “Sverige tillåts inte att inspektera det som amerikanerna transporterar i luften, på vägarna eller kring hamnarna. Svenska myndigheter förnekas insyn i vilket materiel och vilka vapen som lagras på de amerikanska baserna. Eftersom det i detta avtal – och inte heller i någon annan skriftlig handling mellan Sverige och USA – finns ett förbud mot kärnvapen på svensk mark, kan Sverige i praktiken snart bli ett kärnvapenland.

  De som påstår att 17 amerikanska militärbaser i vårt land ska göra oss tryggare, talar alltså mot bättre vetande.”

  https://www.kungalvsposten.se/asikt/var-framtid-hanger-pa-en-riksdagsomrostning.0679e578-7443-4b9a-9b26-140432cc5619

 • Jag vill påminna om en annan enormt viktig artikel av artikelförfattaren Margareta Skantze när det gäller det enorma sveket att försöka att ta ifrån människor friheten:
  https://newsvoice.se/2023/11/stoppa-who/

  Den 24 maj är ett ödesdatum och människor behöver engagera sig NU!!!

  Vi måste få till en offentlig debatt om detta, trots all tystnad som råder från statsledning och massmedia, kopplad till den.

  Utan en sådan form av “koppleri” mellan den verkställande och granskande statsmakten skulle det inte ha varit möjligt med alla dessa igångsatta övergreppsprojekt mot den individuella friheten och frid och fred!

  Tystnads- och PK-“kulturen” i Likströmsledningen är ett mått på ruttenheten där!

 • En krigsministers ålder borde inte få understiga 55 år, därför de yngre är tydligen totalt historielösa. Sovjetunionen var egentligen inte en rysk företeelse utan en tysk/#?
  Man är rädd för ett spöke eller rundligt betald att förråda.
  Den s.k. “Putin” är med all tydlighet en rysk ortodox patriot.

 • Internationellt sett ser det fånigt ut för de som tittar på Sverige utanför den västliga hegemonin.
  Inte ens Finland lägger sig så platt.
  Svenskar är politiskt efterblivna ända upp till Regeringskansliet.
  Utvandrarna odlade potatis medan andra folkgrupper gjorde karriär…

 • Här är en länk om remiss:

  https://www.regeringen.se/remisser/2024/01/remiss-av-ds-20242-avtal-om-forsvarssamarbete-med-amerikas-forenta-stater/

  Regeringen har bjudit in en lång rad myndigheter och organisationer att yttra sig om avtalet och ändringar i svensk lag. Efter bara kort tid svarade tre ungefär att de bryr sig inte.

  I stället borde de ha svarat att denna stora fråga inte ska hastas igenom i Riksdagen före sommaren 2024 utan att det krävs ETT ÅR av granskning och diskussion bland allmänheten. Då får våra valda riksdagsledamöter tid att resa runt i landet och tala med sina uppdragsgivare. Frågan är ny och extremt viktig.

  Fredsrörelsen på Orust har skickat ett dundrande remissvar om avtalet. Läs på deras webbplats:

  https://www.fredsrorelsen-pa-orust.se/remissvar-DCA-avtalet.php

  Avtalet kan läsas här:

  https://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap01_NyhKomm/Y2023/K_2023-12-07_DCA.html#Kol3

  Det hela är så extremt att man kan hoppas att regeringen begriper att det bästa den kan göra för sitt anseendes skull är att dra tillbaka förslaget. Om inte, så bör riksdagsledamöter, från höger till vänster, och med tanke på sina anseenden, rösta Nej när det blir dags.

  • Tack för mycket bra länkar!

   Ja fredsrörelsens “remissvar” var väl ord och inga visor!

   Svenska myndigheter däremot…..Fullständigt patetiskt! Naturvårdsverket och ekobrottsmyndigheten visslar och låtsas som det regnar. Kärnvapen och världens mest förorenande militär på alla sätt och vis.

   Inget att se här inte, kör på bara, krav nä varför det?
   https://www.regeringen.se/contentassets/0ee5d483364c4f07b8d9f78ed6958714/naturvardsverket.pdf

   • Ja, det som är så kallat “politiskt korrekt” övertrumfar tydligen ALLT annat.

    Då kan man vissla och låtsas som det regnar och sopa förordningar och lagar under mattan efter bästa godtycke.

    Hela statsapparaten verkar alltmer ta formen av en självspelande vevorgel – och jag hade önskat att det bara hade varit en apa som vevade på!

 • Vilken bank kan “Paul Jonson” tänkas bli rådgivare till?

  Eller vilken fina position inom NATO kan herrn få tro? På första plats i bunkern när Sverige blir en grushög.

  Riktig Bildt klass på agenten.

 • Att moderaterna är russofobiker visste vi. Men att de är så fullständigt rabiat helgalna att de är redo att göra Sverige till en obeboelig grushög efter ett kärnvapenkrig med Ryssland, det trodde då inte jag.

  Tyvärr bekräftar DCA, Jonson och Kristersson att det är precis så galna de är.

  • Trevlig prick!

   Ja vad skulle man göra om man inte kontrollerade eller dödade människor? Låta dem leva i frihet, lycka och välgång är tydligen inte ett alternativ.

 • Doktrinen MAD (Mutually Assured Destruction) visar vilka vansinniga människor som når högsta makten.

  MAD – vilken passande förkortning! Och USA:hökarnas egen lille gullunge får en att associera till en annan tokstolle:

  [enormt lång off topic bildlänk borttagen]

 • Publicera en lista på de 349 s k ”riksdagsmännen” med deras beslut om bifall eller avslag innan den 8 Maj.
  Listan kan vara bra för framtida möten och konsultationer!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *