Elsa Widding: Varför vill regeringen ta rygg på krigshetsare – med risk för kärnvapen på svenskt territorium?

Elsa WiddingElsa Widding är en svensk politiker, väg- och vattenbyggnadsingenjör och energianalytiker. Hon är känd för sina klimatanalyser och som debattör i frågor om WHO och NATO. Hon finns på MyNewsdesk.
publicerad 19 mars 2024
- Elsa Widding
Elsa Widding, eget verk
Elsa Widding, eget verk

Vid Natos toppmöte i Bukarest 2008 beslutades att Ukraina och Georgien skulle bli fullvärdiga medlemmar av Nato. Den tyska förbundskanslern Angela Merkel och den dåvarande franska presidenten Nicolas Sarkozy gick emot förslaget. Efter mötet förklarade Angela Merkel varför – hennes bestämda uppfattning var att Putin kommer att uppfatta detta som en krigsförklaring mot Ryssland.

Säkerhetsläget mot Ryssland skulle alltså drastiskt försämras enligt henne. Kanske gjorde hon liknelsen med när Warszawapakten en gång hade för avsikt att placera missiler på Kuba och som 1962 var nära att leda till en världsomfattande katastrof. Situationen räddades av de kärnvapen som USA upplevde som ett direkt hot plockades bort.

En vän till mig återger i ett mail hur det kändes att vara soldat i norra Sverige när detta inträffade. Han tillhör den generation som är präglad av kalla kriget.

“Jag tillhör en generation som starkt präglades av kalla kriget och det ständigt överhängande hotet om kärnvapenkrig. En generation som kallades in till årslång militärtjänst och ett flertal repmånader. Särskilt en repmånad har fastnat i minnet.

Jag var inkallad under Cubakrisen oktober 1962 när världen lär ha varit minuter från ett kärnvapenkrig. Vi var förlagda till en ort i Västerbotten och hade, tämligen utmattade, börjat avrusta efter att ha övat krig i 30 dagar. Plötsligt kom order om att all avrustning skulle stoppas på grund av den akuta krisen mellan Sovjetunionen och USA.

ArcanumSkolan 2024

Ett oförglömligt minne var några officerares hysteriska för att inte säga panikartade reaktioner inför risken för ett krigsutbrott. Är dessa människor kapabla att leda oss i krig frågade man sig när vi satt i våra tält och väntade på nya order?”

Exakt denna fråga ställer jag mig idag. Vet våra beslutsfattare vad de håller på med?

Redan en kort tid efter Warszawapaktens fall, under 1990-talet invände ett antal högt uppsatta beslutsfattare i USA mot att utvidga Nato. Det var personer som George F. Kennan, f.d rådgivare till USA:s utrikesdepartement. William Perry, försvarsminister i Bill Clintons administration från 1994 var en annan och det fanns långt fler.

Dessa personer talade samstämt om att en Natoutvidgning skulle leda till en katastrof. Sedan dess har Nato utvidgats till en lång rad länder och den katastrof som förutsågs ser nu ut att stå för dörren.

År 1999 expanderades Nato till Tjeckien och Ungern. Fem år senare var det dags för en lång rad länder att ansluta sig till Nato. Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Slovenien blev medlemmar av Nato 2004.

Efter Bukarest Summit 2008 rapporterar The Guardian att Putin varnar Nato för att expandera Nato närmare den ryska gränsen. Samma tidning rapporterar även om Medvedevs varningar att expandera Nato längre österut.

Man kan givetvis vara kritisk till hur vissa militärexperter och professorer i geopolitik föreläser om hur världen ser ut och hur USA, Kina och Ryssland ser på världen. I Sverige är många av uppfattningen att det inte är någonting som vi svenskar ens behöver bry oss om i vårt försvar av Ukrainas rätt att försvara sitt land mot fienden i öst.

Denna inställning är mycket lätt att förstå men likväl har geopolitiken den viktiga uppgiften att se de större drivkrafterna bakom konflikter. Det handlar i grunden om de stora maktspelarna i världen – USA, Kina och Ryssland – och hur de försöker skaffa sig hegemoniska positioner i sina sfärer. Geopolitiken som del av statsvetenskapen är alltså grunden för hur stater agerar.

Detta är någonting som vi måste förhålla oss till. Professor John Mearsheimer brukar påpeka att det inte går att fullt ut förstå konflikten mellan Ukraina och Ryssland utan att först förstå Nato och USAs sätt att se på Ryssland under den period då Ryssland var svagt, då världen var unipolärt styrt av USA.

USA valde att köra över både Angela Merkel och Nicolas Sarkozy 2008 när de båda pekade på riskerna att bjuda in Ukraina till Nato. Dessa båda ledarna såg allvaret och de förstod att en Nato utvidgning som även innefattade Ukraina skulle vara att gå ett steg för långt.

Hur hotat var Sverige innan inträdet i Nato?

Den samlade bedömningen av hoten mot Sveriges säkerhet som genomfördes i utredningar av FOI, MUST och FRA, efter Rysslands invasion av östra Ukraina våren 2022, kom entydigt fram till att det inte förelåg något militärt hot mot Sverige.

Försvarspolitiken i Sverige fram till våren 2022, där Sverige stod utanför Nato, var ur detta perspektiv framgångsrik även om försvaret givetvis behövde rustas upp. Likväl har politiker och säkerhetspolitiska debattörer framställt ett svenskt medlemskap i Nato som en närmast oundviklig politik för att hantera ett allt aggressivare Ryssland.

Varför vill Sveriges regering nu öka hotnivån?

Försvarspolitikens huvudsyfte borde vara att hålla hoten mot landet på en så låg nivå som möjligt. Därmed borde det också vara självklart att Sverige inte ska delta i konflikter mellan stormakter. Att ingå DCA avtal (Defense Cooporation Agreement) och därmed provocera Ryssland är obegripligt.

Avtalet syftar till att ge USA möjlighet att utnyttja svenskt territorium för de operationer som den amerikanska militären anser nödvändiga, utifrån ett amerikanskt militärt intresse.

Sverige har som enda land i Norden valt att inte säga nej till kärnvapen. Försvarsministern refererar till skrivningar i vårpropositionen som tydliggör hur Sverige ser på saken men det finns inga skrivningar i avtalen med USA. Därmed kan Sverige bli det första landet i Norden i vilket USA kan komma att placera ut taktiska kärnvapen.

DCA-avtalet ger USA full rätt att disponera 17 militäranläggningar med rätt att också disponera hamnar, flygbaser, flottbaser, armébaser och transportsystem samt rätt att lagra vapen. Hur Sverige ska kunna kontrollera att inte taktiska kärnvapen lagras på svenskt territorium står skrivet i stjärnorna. Det är därmed ingen långsökt tanke att Sverige blir ett prioriterat mål för en rysk aggression.

Det finns idag åtskilliga NATO länder som valt att inte blanda sig i Ukrainakriget, som i slutändan är en konflikt mellan USA och Ryssland. Med DCA avtalet blir det i det närmaste omöjligt för Sverige att stå utanför en konflikt mellan de två stormakterna. Detta avtal bör därför föregås av en folkomröstning.

Varför vill Sveriges regering ta rygg på krigshetsare?

Svenska journalister inom etablerade medier har okritiskt förmedlat den amerikanska synen på kriget i Ukraina. De har målat upp en starkt förenklad och historielös bild och viktig information har undanhållits svenska folket.

De har t ex inte berättat om det fredsfördrag som förhandlades fram under ledning av Israels dåvarande premiärminister Naftali Bennet bara en månad efter krigsutbrottet 2022 och som signerades av förhandlande parter från båda sidor i konflikten.

Avtalet färdigställdes ej och President Vladimir Putin eller president Zelenskyj hann inte skriva under innan avtalet plötsligt revs upp genom intervention från USA, med Storbritanniens premiärminister Boris Johnson som budbärare.

I Sveriges regering och i media är det nu mest tal om krig och krigshot. Ingen talar om de-eskalering, ingen talar om fredsinitiativ. Ingen verkar längre intresserad av fred. Frågan är varför? Varför tar inte Statsministern initiativ till fredsförhandlingar mellan Ukraina och Ryssland? Hur många ukrainska män, kvinnor och pojkar ska dö innan någon tar nya fredsinitiativ?

Sverige har formellt varit alliansfritt och neutralt sedan 1834, i nära tvåhundra år, tack vare det djärva och framsynta beslutet av kung Karl XIV Johan, vår kungs farfars farfars farfars far.

Detta beslut gällde ända tills regeringen och Försvarsmaktens krigshetsare drev igenom ett beslut om svenskt NATO-medlemskap, ett beslut som gör att vi avhänder oss rätten att vara neutrala i krig. Vi ger alltså upp en viktig del av svenska folkets suveränitet och detta beslutades över svenska folkets huvuden.

Regeringen och Socialdemokraterna vill få oss att tro att Sveriges medlemsansökan till NATO har något att göra med Rysslands anfallskrig i östra Ukraina för drygt två år sedan. Men Sveriges medlemsansökan till NATO har förberetts under mer än ett decennium.

Försvarsminister Karin Enström tillsatte den utredning som skulle lägga grunden till ett svenskt NATO-medlemskap redan i december 2013, t o m innan USA Maidan-oroligheterna och innan USA bestämde vem som skulle leda Ukrainas regering.

En vän till mig träffade då utredningsmannen, ambassadör Tomas Bertelman, och frågade vad politikerna skulle göra om svenska folket röstade nej till ett NATO-medlemskap. Bertelman sa att det inte fanns något alternativ till ett NATO-medlemskap då. Det fanns ingen Plan B. Rysslands intervention är en praktisk anledning till att genomföra det man planerat i decennier utan att svenska folket ska förstå och protestera.

En aggressiv krigsnation får tillgång till svenska militärbaser

Dessutom ger regeringen nu USA, tillgång till svenska militärbaser och militära anläggningar, som om detta vore en självklarhet. USA har inte försvarat amerikanska landområden sedan andra världskriget men de har startat otaliga anfallskrig sedan andra världskriget, ofta mot försvarslösa länder. Förstår svenska folket vad detta innebär? Förstår regeringen vad detta innebär? Regeringen tycks tro att risken för att Sverige kan dras in i en väpnad konflikt reduceras om vi provocerar Ryssland på det sätt som nu görs.

Om man har läst gymnasiets historia om alliansbyggandet och provokationerna inför första världskrigets utbrott borde man förstå att Sveriges provocerande agerande kan vara förödande för Sverige? Att låta USA ha tillgång till svenska militära anläggningar är provocerande.

Nedan följer några av de anfallskrig som USA och NATO genomfört och stöttat under de senaste 60 åren mellan Vietnamkriget 1965 och 2020. Detta är min bild av hur dessa krig har tillkommit samt resultatet av dem. Jag hoppas på en saklig debatt och tar gärna del av andra uppfattningar i frågan.

 • Vietnam: USA invaderade Vietnam med marktrupper den 8 mars 1965, men CIA hade då redan gjort hemliga operationer i Vietnam sedan mitten av 50-talet och Vietnam bombades sönder och samman. Miljoner människor, mes civila dog.
 • Irak: USA och NATO började första Gulfkriget mot Irak den 17 januari 1991, men bara några dagar efter Basra Road-massakern den 26-27 februari, då USA signerade ett avtal om eldupphör, förberedde man nästa anfall och den 2 mars 1991 slaktade USA ytterligare tusentals irakier. Saddam Hussein hade annonserade att han skulle börja sälja olja i euro i stället för i dollar.
 • Jugoslavien: USA och NATO började kriget mot Jugoslavien den 24 mars 1999. NATO bidrog till att Kosovo bröts loss ur Jugoslavien utan någon folkomröstning. Frågan är varför vi inte diskuterar detta som ett folkrättsligt brott på samma sätt som Rysslands annektering av Krim där befolkningen på Krim åtminstone fick rösta i någonting som kan liknas vid en folkomröstning om huruvida de ville ansluta sig till Ryssland. 96,8 procent röstade för att ansluta den autonoma republiken Krim till Ryssland. Valdeltagandet uppges till 83,1 procent. Givetvis måste man väga in att folkomröstningen kanske inte gått rätt till men jämförelsen med kriget mot Jugoslavien är likväl relevant i sammanhanget.
 • Irak igen: USA och NATO började andra Gulfkriget mot Irak den 20 mars 2003 baserat på lögnen om massförstörelsevapen som inte fanns. Landets infrastruktur och byggnader förstördes, USA tog kontrollen över oljeresurserna och man släppte fångar som bildade ISIS.
 • Syrien: USA och NATO började kriget mot Syrien genom det militära stödet (tillsammans med Saudi Arabien och Quatar) till de Al Qaeda-lierade legosoldaterna i Dara vid Syriens gräns mot Jordanien den 15 mars 2011. USA planerade regimskifte i Syrien redan 2006 då USAs Chargé d’Affaires skickade meddelande till Washington om hur man kunde åstadkomma regimskifte.
 • Libyen: Libyen var ett välskött land med många sociala förmåner för Libyerna. NATO påbörjade sitt ”humanitära” s k R2P-krig (’Responsibility to Protect’) med bombningar 19 mars 2011. Två dagar tidigare hade FNs säkerhetsråd fattat beslutet att NATO fick använda ”alla nödvändiga åtgärder för att skydda civila liv.” NATO bombade därefter Libyen urskillningslöst under sju månader. Libyen planerade att sälja sin olja för guld i stället för dollar. Det tillät inte USA och Sverige deltog stolt med spaningsplan från SAAB. Efter kriget kollapsade Libyens styresskick och man införde slavhandel. Frågan är hur försvarsmakten idag känner inför sitt deltagande i förstörelsen av Libyen?
 • Yemen: den Saudi-ledda koalitionen som stöttades av USA påbörjade luftanfallet mot Huthi-befolkningen 25 mars 2015. Striderna pågår fortfarande. Saudierna vill åt Yemens olja. Hur kan USA stötta detta? Stöttar Sverige det?

Vem önskar fred?

Den fråga som nu diskuteras i regeringen och riksdagen är hur mycket vapen och vilka vapen, vi ska skicka till Ukraina? Varför fokuserar inte Sverige på humanitära åtgärder? Varför talar ingen om fredstrevare? Ingen diskuterar heller Minskavtalet – det tänkta fredsavtalet mellan Ukraina och Ryssland.

Tysklands förra förbundskansler, Angela Merkel, har gått ut och erkänt att västmakterna inte agerade ärligt och uppriktigt när de förhandlade Minskavtalet. Det var enligt Angela Merkel bara en avledande manöver för att NATO skulle hinna förse Ukraina med mer vapen och bygga upp dess militär.

Man kan givetvis aldrig lösa en konflikt genom att sluta kommunicera med den ena parten. Den som har studerat konflikthantering vet att nummer ett är kommunikation och nummer två är också kommunikation. Utan kommunikation är det fortsatt krig som gäller och det är tydligen vad USA NATO och Sverige vill ha, annars hade man startat en dialog, inte minst när ett tredje världskrig kan stå för dörren med användande av kärnvapen.

Putin säger vid varje intervju, senast med Tucker Carlson, att han är beredd att prata fred men det finns ingen att prata med. Man kan aldrig uppnå en fredlig lösning genom att dissa ena parten och som i detta fall dessutom är en stormakt med världens största och mest moderna kärnvapenarsenal. Detta förstår Påven som nu går ut offentligt och i tydliga ordalag vädjar om fredsförhandlingar.

Det schweiziska tv-bolaget RSI har spelat in en längre intervju med påve Franciskus för några veckor sedan. Intervjun med den 87-årige kyrkoledaren ska sändas den 20 mars, men Reuters har tagit del av inspelningen redan nu där Franciskus säger:

Jag tror att den starkaste är den som ser på situationen, tänker på folket och har den vita flaggans mod och förhandlar.

Han tillägger att samtal bör ske med hjälp av internationella makter och fortsätter:

Ordet förhandla är ett modigt ord. När du ser att du är besegrad, att det inte går bra, måste du ha modet att förhandla.

Sedan intervjun spelades in har Turkiets president Tayyip Erdogan erbjudit sig att vara värd för ett möte mellan Ukraina och Ryssland i syfte att få slut på kriget.

Vad vill egentligen den svenska regeringen?

Nyligen läckte det ut att tyska generaler diskuterar hur tyska militärer hjälper Ukraina att rikta in Taurus-missiler för att spränga en bro till Krim, trots att Förbundskansler Scholtz sagt att Tyskland inte kommer att ge Ukraina Taurus-missiler. En viktig fråga i detta sammanhang är om även Sveriges statsministern deltar i krigsförberedelser mot Ryssland.

Om Sveriges statsminister är för en fredlig lösning och vill de-eskalera situationen mellan Ukraina och Ryssland så måste han snart visa det. För det kan väl inte vara så illa att Sveriges Regeringen på allvar tror att det går att vinna över Ryssland utan att ett tredje världskrig bryter ut och utan risk att kärnvapen kan komma att användas?

Bara riktiga ynkryggar till beslutsfattare skulle inte göra allt som står i deras makt för att försöka förhindra att ett tredje världskrig bryter ut och bara de mest okunniga ser inte de uppenbara riskerna för vår civilisations undergång.

 

Relaterade länkar

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Slatan, någon idealism finns det inte plats för,..längre..efter c19attacken. Om du står utanför ditt hem och din familj eller vänner blir hotade.. tror jag iinte det finns utrymme för att höra sig för om individers.. ‘moral’

 • Min korta kommentar är , så sant så sant . Mer behöver inte sägas i detta .
  Mvh Sjöström

 • Ja, varför vill regeringen ta rygg på krigshetsare?

  Och knapptryckarna i riksdagen ska i maj att ta ställning såväl till en mängd amerikanska krigsbaser på svenskt territorium som att ge WHO fullmakt till mycket långtgående inskränkningar av den individuella friheten i händelse av “katastrofläge”, vilket skulle aktivera införandet av undantagslagar som därigenom kringgår våra grundlagar.

  Jag vill påminna om att terrorattentatet 9/11 2001 blev inledningen till såväl en mängd krig i Mellanöstern som införandet av undantagslagen “Patriot Act”. Det är 23 år sedan och fortfarande gäller denna undantagslag i USA!

  Det är lite kul hur den dåvarande presidenten George Bush uttryckte sig när han förkunnade vad som stod på agendan efter 9/11:

  “Det här korståget kommer att ta sin tid” (“This crusade, this war on terrorism, is going to take a while”).
  https://www.youtube.com/watch?v=Q2oPQOiDh08
  (Bush Crusade)

  Elsa Widding, skulle du inte kunna föreslå i riksdagen att du och alla riksdagsledamöter som skulle riskera att bli “politiska riksdagsvildar” om de skulle gå emot sin partiledning kan starta ett nytt, välvilligt, folkvänligt parti, så vågar de kanske följa sitt samvete i dessa så viktiga beslut i maj?…

  De behöver nog ingjutas lite mod för att stå upp och räta på den egna ryggen i stället för att ta rygg på krigshetsare och frihetsberövare, eller hur?

 • För din kännedom, Elsa: Sverige har varit lika engagerat i konflikterna i Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Jemen, Somalia och Sudan och fler, som i kriget i Ukraina.

  Det som skiljer sig idag är att den absurda och falska masken av humanitär stormakt har fallit bort, och allt sker nu öppet och tydligt.

  Till och med Vänsterpartiet meddelade igår att de också stödjer ett “totalförbud” mot vapenexport till länder som “inte” är involverade i konflikter.

  Nu vill alla partier att alla vapen ska skickas/säljas till de pågående krigszonerna i Ukraina och folkmordet i ‘Guds förlovade land’.

  Angående det Heliga landet, nyligen sålde Sverige vapen till ett värde av 23 miljarder och hemlighöll köparen.
  Du borde som ledamot veta att det hemliga landet är Israel, där Sverige idag aktivt stödjer folkmordet.

  Jag har kunnat skaffa bevis för det men jag kan inte avslöja det offentligt, eller hur? För då skulle jag vara landsförrädare enligt Sveriges nya lagar, eller hur?

  Sedan frågar du om Libyen: “Frågan är hur försvarsmakten idag känner inför sitt deltagande i förstörelsen av Libyen?”
  Är det verkligen Försvarsmakten som ska känna ‘skam’ för vad som hänt i Libyen och andra länder, eller är det du, jag och resten av den svenska befolkningen som ska känna skam över vad vi tillåtit och fortsätter att låta hända?

  Massformationer bildas en efter den andra med ökad intensitet idag.
  Det finns endast två sätt att avsluta eller bryta en massformation: Det första är att massmedia upphör att sprida skräckscenarier om den och vill avsluta den (som med covid) eller att “alternativ media” lyckas bryta igenom en pågående massformation.

  Om jag minns rätt, var det Seymour Hersh som myntade termen ‘Mainstream Alternativ media’ för att illustrera vad alternativa medier verkligen är idag.

  Och med tanke på att det inte längre finns någon alternativ media kvar, finns det heller inget hopp att bryta den pågående krigs och folkmords massformationerna.

  Och sist men inte minst, kom ihåg att de som kallar sig ‘vakna’ är bara halvsovande zombier och inget annat!

  • När det gäller folkmordet i ‘Guds förlovade land’:
   https://rumble.com/v3p9613-the-mystery-of-israel-solved-incredibly-shocking.html

   Efter bombandet och det aktiva mördandet av IDF i Gaza sedan oktober 2023 är det nu hungerdöden som kanske främst drabbar barnen där. Nästan alla vuxna är redan döda.
   – Och SVT har fokus på det som de tycker är viktigt…

   Var det ett samarbete mellan IDF/Likud och Hamas som startade denna masslakt? Ibland säger en bild mer än 1000 ord!

   Alldeles i början av denna video ser vi högst upp i bilden något mycket märkligt, eller hur?
   https://www.youtube.com/watch?v=4Khv9vUpe6Y

   • Att påstå att det förekommer någon form av samarbete mellan Hamas och IDF/Likud är en av de mest löjliga och påhittade desinformationerna som framgångsrikt har spridits sedan den 7:e oktober.

    Det är lika absurd att hävda att Israel skapade Hamas som att påstå att Israel låg bakom bildandet av Hezbollah.

    Jag vill med bestämdhet hävda att detta görs för att dölja och tysta informationen om att Hamas faktiskt vann det demokratiska valet i Gaza 2016, ett val som övervakades av internationella observatörer från hela världen och godkändes av hela världen.

    Men Israel stormade ju i deras parlament första dagen det öppnades, arresterade och fängslade majoriteten av de folkvalda ledamöterna.
    Detta blev ju anledningen och början till att den militanta delen av Hamas bildades, vilken sedan självklart terrorstämplades av både Israel och USA. Detta blev början på den militära konflikten mellan Hamas och Israel i Gaza.

    Jag har inte observerat att någon faktiskt har tagit upp denna information och dessa fakta. Har du gjort det?

    Dokumentären “The Mystery of Israel Solved” som du bifogat en länk till innehåller information som är av absolut yttersta vikt för alla att vara medvetna om, och jag hoppas att Elsa får syn på din kommentar och tar sig tid att se den och visa den i riksdagen för alla hypnotiserade idioter där så några kanske faktiskt vaknat till och kommer ur hypnosen!

    Och jag hoppas verkligen att Elsa tittar även på denna oerhört viktiga dokumentären, “Tantura massacre”.
    https://odysee.com/@AlfaAndOmega:d/Tantura-2.56:1

    80% av Palestinier i Gaza är flyktingar och barn och barnbarnen till de visas i filmen och som utsattes för exakt samma folkmord 1948 och jag undrar hur många av alla som kallar sig för “vakna” ens vet, sett eller hört om vad som verkligen hände!

    PS:
    Bilden från 2012 som du har bifogat upprepade gånger är endast en tillfällighet (en förträfflig sådan!) men har ingen relevans för nutidens situation.

    • Hej Reza.

     Ämnet gled över till Gaza , Hamas Israel.
     En högst trolig och sann anledning till konflikten stavas IMEC.
     https://en.wikipedia.org/wiki/India-Middle_East-Europe_Economic_Corridor

     Israel vill sopa rent Gaza inför framtiden som ligger några decennier fram och man är på g.
     Delar av världssamfundet står bakom.

     Naturligtvis anledning som hålles dold för oss alla.

     Jag anbefaller lyssnande och läsande av Pepe Escobar , en gigant inom politisk rapportering , men okänd för de flesta svenskar.

     På spotify hittar ni följande episod, lyssna : https://open.spotify.com/episode/0ssKNHW6hffxG4DKNHGU5M?si=WT_eSgmpSoaMADUFVzx-ZQ

     Så talande att man älskar PEPE.

     • Hej Glenn,
      Ja, det stämmer ju. Dessutom finns det gigantiska mängder naturgas bara 1 mil utanför Gazas kust som tillhör Gazaborna och Palestinier värt ca 5 biljoner dollar, som ingen ens nämnt hittills överhuvudtaget i vare sig alternativ eller massmedia!
      https://twitter.com/robinmonotti/status/1712072850616533426

      Och som om det inte vore nog, finns det gigantiska oljemängder i den ockuperade syriska Golan Höjderna som av rent slump(yeah sure) upptäcktes året innan inbördeskriget i Syrien med utländska terrorgruppers hjälp som sedan kallades till slut ISIS! I det lilla området beräknas finnas lika mycket olja som finns i HELA Saudi Arabien!

      När Israel är klar med folkmorden (det finns 2 till kvar efter Gaza) och börjar utvinna både olja och gasen, blir Israel största energiproducent och exportör som kan förse hela Europa med gas och olja i minst 100 år framöver.

      Den här är en äldre reportage men nog är den bästa om oljan där. Intressant är det personer som sitter i styrelsen i bolaget som ska utvinna olja därifrån.
      https://odysee.com/@PressForTruth:4/breaking-syrian-war-and-the-battle-for:9

      Det är när man ser enorma gas och oljefyndigheterna och India-EU korridoren via Gaza som man på riktigt fattar varför hela västvärlden och EU och Sverige synnerligen inte har nåt emot folkmorden och ser på det med popcorn varje kväll!

      Rikedomarna kunde delas lika och alla skulle kunna leva i överflöd och fred i generationer men nope, det vill de inte. Dela vill Israel/USA inte göra utan Gaza, Västbanken och resten av ockuperade områden ska först rensas av palestinier och Syrier genom folkmord och fördrivning.

    • Bilden är från omslaget på tidskriften The Economist 2012 och denna tidskrift är ökänd för att långt i förväg visa vad som är planerat, därför går det inte att bortse från avbildningen av två drakflygare som drabbar samman, varav den ene har en huvudbonad som det står Hamas på och den andre känns igen som Benjamin Netanyahu.

     I Hamas-attacken mot Israel 7 oktober 2023, som inledde IDF:s terrorvåg mot palestinierna i Gaza och som fortgår ännu i hög grad, använde de sig av drakflygare.

     Det går alltså inte att bortse från bilden.

    • Muslimska brödraskapet och därmed fram till nyligen Hamas har kontrollerats av Storbritannien hela tiden.

     En engelsk journalist kallade Storbritannien USAs bogserbåt, vilket jag tycker var ett fyndigt sätt att uttrycka det.
     Den på senare tid separata gren av Hamas som förekommit ändrar inte på att de hela tiden har varit understödda av västimperiet.
     Många socialister tror fortfarande att väst interverenerade i Ryssland för att bekämpa bolshevikerna fast det var tvärtom. Lika absurt enligt ditt synsätt men likväl sant.

 • Dagens nyheter idag:

  “Billström om Ryssland: Revanschlystet i decennier
  Drar upp nya riktlinjer för Sveriges utrikespolitik • Vill se större intresse för USA:s behov”.

  Med andra ord kommer det snart påbörjas en “Alla måste slicka röven på USA och förstå dess behov i Sverige” kampanj!!!

 • Elsa Widding, du hänvisar i artikeln till en intervju med påve Franciskus för några veckor sedan, då han talade om att “tänka på folket och att ha den vita flaggans mod och förhandla”.

  Det låter ju väldigt bra, men jag vill då hänvisa till ett citat av den mycket insatte Walter Veith:

  “Who creates the violence in the name of religion so that you can finally end the violence in the name of religion?”

  Den stat och religion som påve Franciskus formellt sett leder, där finns det även en svart påve, som många inte ens känner till existensen av och som verkar i det fördolda, enligt principen Yin och yang.

  Jag ber dig att lyssna åtminstone några minuter på den här synnerligen viktiga dokumentären av Eric John Phelps, författaren till bland annat “Vatican Assassins. Wounded In The House Of My Friends” och Michael de Semlyen, författaren till bland annat “The Foundation under Attack”:
  https://www.youtube.com/watch?v=mdhtkPyuhrE
  (The Vatican; Holy Roman Empire Association: World Terror Organization Trudi Verstegen, Mama vs Mafia)

  Vi behöver få insikt i det som hålls fördolt.

  • ”Who creates the violence in the name of religion so that you can finally end the violence in the name of religion?”

   Är med på detta citat.

   Jag kan också rekommendera Walter Veith. Han har gjort otaliga lectures” och bland annat en serie i 36 delar : Onslaught..

   Där redogör han för många saker värt att ha med sig. Detta är ett religionskrig som vi ser men ingen fattar det. Även du som är ateist – se denna serie. Mkt fakta om saker du aldrig hört.

   • Ja, absolut, videoserien “Total Onslaught” är en ögonöppnare för var och en, oavsett vilken livsåskådning man har.

    Här är hela serien:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLtbLg_Cpwqef0g-xEPgf50DlzrSPhLYNk

    Det är väldigt mycket historia, arkeologi och kunskap som det inte undervisas om i “våra” utbildningsinstanser.

    Men kan titta på ett avsnitt lite då och då, kanske istället för underhållning – och jag kan garantera att det är jättespännande!

    Valter Veith har varit professor i zoologi och han är strikt vetenskaplig i det han framför, trots att det är lättförståeligt och tydligt.

  • Vi får hoppas att övriga riksdagsledamöter tar intryck av hur Elsa går före med gott exempel. 🙂

 • Tänk om kärnvapen hela tiden bara varit skrämselpropaganda?
  Såg en lång dokumentär på rumble som bevisade att bomberna över Hiroshima och Nagasaki inte kan ha varit kärnvapen.

 • Helvetet är troligen tömt, och de flesta eller alla har blivit politruker i Djupets statstjänst. Således existerar inga reguljära regeringar i väst, längre. Bara ordermottagare och utförare. Politrukerna fungerar som torpeder. Och detta i synnerhet de svänska.

  Du är den ende, Elsa, som är normalt funtad i parasitnästet du jobbar i. Resten är efterblivna. Så nu vet du svaret på din fråga; varför ‘regeringar’ agerar som de gör.. Därför det inte finns några längre.., väster om Elbe.

 • Kära Elsa, det verkar som att det finns en del kunskapsluckor som behöver fyllas i!

  Sex bankirer från det “Guds förlovade landet” tog på sig uppgiften att skapa en privat centralbank för USA med det ganska suggestiva namnet “Federal Reserve”. Deras avsikt var att förvandla USA till en bananrepublik och i förlängningen kontrollera hela mänskligheten genom lögner, manipulation och framför allt genom att så splittring, hat och krig i delar av eller hela världen.

  Dessa individer var inte långsamma i sina handlingar. De drog igång första världskriget bara tre år efter bildandet av Federal Reserve och orsakade död för över 200 miljoner kristna fram till andra världskriget. Det andra världskriget tog ytterligare 50 miljoner kristnas liv och runt 200 miljoner icke-kristna till dagens datum.

  Det är fortfarande samma grupp personer från det “förlovade landet”, och samma banker med nya namn som fortsätter att följa deras fotspår. De ser fram emot och längtar efter starten av det tredje världskriget medan de ser på folkmordet i Guds förlovade land!

   • Wow! Se vem som plötsligt bestämt sig för att öppna ögonen!
    Herr ‘Jag är bättre än alla andra’ har tagit ett steg in i verkligheten igen! Vilken bedrift!

    Vem kunde tro att den självutnämnda mästaren av fördomar och intolerans äntligen skulle komma ur sitt dvala?
    Tänk att de djupa sömnens dimmor äntligen har skingrats och lämnat oss med denna lysande uppenbarelse av herr ‘rasistens’ upplysta medvetande!

    En riktig eloge till denne ‘vakna’ individ, vars insikt har lyft locket från den förträngda världen av trångsynthet och främlingsfientlighet.

    Hälsa på den nytända facklan av fördomar och se hur den flämtande lågan av intolerans kämpar sig fram genom det moderna landskapet av medvetenhet!

    Wow, verkligen! Herr ‘rasist’ har vaknat till liv igen, och vi kan alla bara buga och ta emot hans visdom med ödmjukhet och vördnad!

 • “Nyligen läckte det ut att tyska generaler diskuterar hur tyska militärer hjälper Ukraina att rikta in Taurus-missiler för att spränga en bro till Krim, trots att Förbundskansler Scholtz sagt att Tyskland inte kommer att ge Ukraina Taurus-missiler.”

  Och en av de ‘Tyska’ generalerna var i själva verket en amerikansk militär med tyskt namn Schneider. De som avslöjade komplotten röjde därigenom att Schneider var med och det innebar bevis på att det var USA som planerade att anfalla med Taurus men det var alltså meningen att det skulle se ut som om det bara var Tyskland.
  Nuland avgick kort efter. Kanske därför att hon ansågs ha misslyckats med att bevara den hemligheten. Nuland har ansetts vara hök i detta sammanhang.
  Kanske var det amerikaner som vill förhindra WW3 som iscensatte läckan?
  Tucker Carlsons intervju med Putin ser ut som en diplomatisk åtgärd för att minska friktionen till USA.
  En välvillig tolkning skulle vara att båda dessa händelser har med den bättre sidan av USA att göra.
  Men är det nån som tror att USA inte skulle våga iscensätta något liknande med Sverige som syndabock?
  Och med just kärnvapen stationerade här i hemlighet.
  Och utan föregående läcka….

 • Det var sanslöst många ord, vilka missar det väsentligaste: NATO är det AngloAmerikanska Imperiets (AAI) terrorstyrka, som bildades 1949 för att hålla Europas länder under kontroll, efter att AAI framgångsrikt hade lagt under sig hela Västeuropa i två världskrig.

  Att AAI har fullständigt kontroll över NATO-länderna såg vi exempel på, när USA bombade NordStream. Trots att både Tyskland och Frankrike är delägare i NordStream, hördes det inte ens av antydan till kritik från de länderna över terrordådet. Nu tvingas de länderna att köpa dyr gas från USA i stället för billig gas från Ryssland.

  Ända sedan Andra Världskriget har AAI bedrivit subversiv verksamhet i Sverige, för att förbereda också vårt land för att deltaga i AAIs expansiva planer på världsherravälde. Redan på sextiotalet hade man lyckats få med sig den svenska försvarsmaktens alla officerare. Med avrustningen, inklusive alla beredskapslager, av Sverige har förrädarna i den svenska Riksdagen lömskt förberett AAIs maktövertagande här.

  I Widdings artikel finns även en felaktighet: Krisen började inte med att Sovjetunionen placerade kärnvapen på Kuba. Den började tidigare, när USA placerade kärnvapen i NATO-landet Turkiet. Avståndet från Turkiet till Moskva är detsamma som avståndet från Kuba till Washington. Således började även Kuba-krisen med aggression från USA.

  USAs ohämmade aggression framkom, med all önskvärd tydlighet, när president John Kennedy förklarade sig beredd att utlösa det tredje världskriget – trots att det alltså var USA som hade – precis som nu – provocerat fram krisen. Att det inte blev ett atomkrig då, berodde enbart på att Sovjetunionen gjorde en eftergift.

 • för måånga år sedan påtalade jag att man börjat med upptrappningen mot WW3.
  Ingen vill tro att det var så illa. Nu ser ni det, men de flesta av
  er blundar ännu.
  Kanske skönare att bli draftad och äntligen få mörda med tillstånd?
  Men tänk dig för, du vet inte följderna på lång sikt av dina kortsiktiga
  val.

  Varför slösa bort en massa pengar på förstörelse när de skulle göra bättre
  nytta i en uppbyggnad av samhället?

  Svaret är att den s.k. eliten hör till Det Onda Mörkret.
  De VILL HA våld och krig, hat och bedrägerier. Det är deras livsstil.
  men de ser inte följderna på lång sikt…

  Vad väljer du – hat eller samarbete?

 • Problemet är att den svenska regimen är för ett krig där de tror att Sverige ska vara med och dela på bytet Ryssland med andra Natoländer! Det finns ett stort problem med den tanken och det är att ryska folket stödjer Putin till 80% vilket valet visade och att Ryssland inte kommer att tveka att utradera sina fiender om det behövs. Det finns ingen chans att något annat land än Ukraina behandlas med samma silkesvantar, hur brutalt än kriget där verkar, än just Ukraina med tanke på deras gemensamma historia och befolkning. Alla andra länder kan kallt räkna med att bli bombade med kärnvapen och vad är det som korkade västpolitiker inte fattar i detta? De spelar ett livsfarligt spel med miljarder människors liv och tror att krig är en lekstuga för deras storhetsvansinne!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *