Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Elsa Widding: Sveriges suveränitet är på väg att avskaffas

Opinion

publicerad 19 mars 2024
Klaus Schwab talar i Davos, 17 januari 2023. Foto: World Economic Forum
Klaus Schwab talar i Davos, 17 januari 2023.

Sverige är på väg att bli en vasallstat helt styrd av EU, FN, Världsbanken och Nato vilka i sin tur styrs av USA och hyperrika globalister? Kan något av vår kvarvarande suveränitet räddas?

Inträdet i EU 1995 har inneburit en överflyttning av makt som kraftigt urholkat Sveriges suveränitet. Maktöverföringen kan beskrivas som de små stegens tyranni. Endast en gång efter inträdet i EU har ett försök till maktöverföring blivit föremål för folkomröstning. Det var folkomröstningen om euron 2003. Resultatet blev ett rungande nej från svenska folket.

Nu gör globalisterna i en väl koordinerad attack ett försök att praktiskt taget avskaffa Sveriges kvarvarande suveränitet genom mycket långtgående maktöverföring till WHO, Nato och via det s k DCA-avtalet.

Om inte detta stoppas är Sverige som självständig nation ett minne blott. Valen vart fjärde år blir praktiskt taget meningslösa. För landet avgörande beslut kommer att tas där svenska väljares inflytande är försumbart.

Den demokratiska processen runt den nu aktuella maktöverföringen, som kräver författningsändringar, är under all kritik.

Förslaget från WHO är bisarrt. Se de senaste förslaget bifogat i bild nedan.

Nato-frågan är nu avgjord men om DCA-avtalet måste nu en så stark opinion skapas så landets väljare genom bindande folk-omröstning får möjlighet att göra sin röst hörd.

Grundlagsändringar kan ske på två sätt. Antingen måste två på varandra följande riksdagar med ett riksdagsval emellan rösta igenom ändringen. Alternativt kan en folkomröstning hållas i samband med riksdagsval. I detta fall blir folkomröstningen bindande i stället för rådgivande.

För en folkomröstning om ett grundlagsförslag krävs att 35 riksdagsledamöter begär det. För att begäran skall gå igenom krävs att en tredjedel av riksdagens ledamöter, det vill säga 117 ledamöter, röstar för förslaget.

Jag kommer i sju separata inlägg försöka åskådliggöra vad som skett med Sveriges suveränitet sedan inträdet i EU 1995 och hur den maktöverföring som nu förbereds görs på ett sätt som kan liknas vid en kupp utan någon demokratisk förankring.

Det är en process som visar att Sverige idag måste karakteriseras som en demokratur och ingenting annat. Att återvinna demokratin och förlorad suveränitet kommer att kräva ett antal extraordinära åtgärder.

Följande sju områden är viktiga att diskutera.

  1. EU:s omvandling från handelsunion till politisk union
  2. WHO – övergången till en korrupt organisation
  3. Nato-ansökan utan någon demokratisk förankring hos svenska folket
  4. DCA-avtalet med USA – militär ockupation av delar av Sveriges territorium
  5. Anpassning till Nato kommer att kräva stora besparingar inom flera politikområden
  6. Diplomati och en stark fredsrörelse viktigare än någonsin
  7. Sverige är en demokratur

Text: Elsa Widding, MyNewsdesk


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq