Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Mer kväve ger bättre skördar – EU försöker minska användningen

Klimatdebatt

publicerad 30 mars 2024
- Tege Tornvall
Farming, jordbruk. Foto: Thomas Pierre. Licens: Unsplash.com
Jordbruk...

Med EU-regler försöker flera europeiska regeringar få sina jordbrukare att använda mindre kväve och ammoniak (väte + kväve) för att gödsla sina åkrar. 

Kväve och ammoniak sprids i naturen från gödningsmedel och från boskapens urin och avföring. EU fruktar försurning av mark och vatten, men kväve och ammoniak ger också större skördar.

Mindre kväve och ammoniak ger i stället mindre skördar. Det passar regeringar som vill minska antalet jordbruk och jordbrukets yta. Det gäller främst tättbefolkade Nederländerna. Där är drygt hälften av ytan jordbruk.

Med allt fler invandrare behöver Nederländerna stora ytor för fler bostäder och för vindkraftverk för all el som de behöver. Precis som i Sverige är invandrare också välkomna som röstboskap.

I förbränningsmotorer för fordon ger ofullständig förbränning kväveoxider (NOx) i avgaserna  Det är inte nyttigt att inandas på nära håll, men NOx sprids snabbt i luften och späs till ofarliga halter.

Däremot är det näring för träd och växter längs vägarna. Gran och tall växer längs skogslänens vägar. Lupiner frodas i dikesrenar och borde egentligen skördas som välkommen biomassa.

Med modern teknik kan avgaser från bensin- och särskilt dieselmotorer nästan helt renas. De kan också nästan helt förbränna sitt bränsle och släppa ut nästan bara vatten och koldioxid.

Larm om skadliga effekter av kväveoxider är därför överdrivna, och EU:s försök att minska bilars NOx-utsläpp är mestadels missriktade.

Fordonstrafik i jämn fart ger minimala halter av hälsofarliga utsläpp. Det gäller därför att hindra köer och krypkörning, men det vill inte bränslebilens fiender. De vill med köer och trängsel tvinga bilister att i stället gå till fots, cykla eller åka kollektivt.

Eldrivna fordon ger inga utsläpp under färd, men deras tillverkning och material kräver stora resurser och ger även miljöskadliga effekter. Den el de behöver frestar också på natur, resurstillgång och samhällsekonomi.

 

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq