NATO: Sverige är ett uppmarschområde mot Ryssland

Sverige ska som under andra världskriget åter bli uppmarschområde mot Ryssland

Torbjorn Sassersson is the founder of NewsVoice.se a news and debate channel that started in 2011. Sassersson (bachelor of science) has worked within media since 1995.
publicerad 1 mars 2024
- T. Sassersson
Militära transporter genom Sverige genomfördes i samband med militärövningen Trident Juncture i Norge, 2018.
Militära transporter genom Sverige genomfördes i samband med militärövningen Trident Juncture i Norge, 2018.

NATO:s plan är att Sverige ska fungera som ett uppmarschområde i ett krig mot Ryssland skriver Svenska Dagbladet.  Det finns därför ett stort behov av en omfattande upprustning av svensk infrastruktur inför Sveriges inträde i NATO.

NATO, den nordatlantiska försvarsalliansen, kräver att Sverige ska rusta upp sin infrastruktur för att möta högre krav på ”robusthet”, enligt källor till Svenska Dagbladet. Detta kommer som en följd av Sveriges inträde i försvarsalliansen, som förväntas godkännas av samtliga 31 medlemsländer inom någon vecka.

Sverige som viktigt uppmarschområde

Förväntningarna på Sverige som medlem av NATO innebär att landet förväntas kunna stödja NATO:s militära operationer och erbjuda nödvändigt stöd till en militär Västallians. Därför är det av yttersta vikt att Sverige rustas upp som ett uppmarschområde för att möjliggöra transport av livsviktig försörjning genom väg-, sjö- och lufttransporter.

Svenska Dagbladet:

”Ponera att Ryssland kraftsamlar och placerar ut marktrupp, stridsfordon och annan logistik längs med NATO:s nya gräns i öst. Ryska krigsfartyg och ubåtar lämnar hamnen i Murmansk och försvinner från radarn. Plötsligt är relationerna så spända att kapprustningen är ett faktum och en direkt konfrontation verkar ligga nära.

Då, liksom i ett rent krigsscenario, är NATO:s plan att Sverige ska fungera som ett uppmarschområde, där NATO kan basera och transportera logistik och personal innan de ska vidare österut”.

Enligt rapporter från Försvarsberedningen pågår redan arbete med att rusta upp den svenska infrastrukturen, vilket är en del av det redan pågående upprustningsarbetet inom det svenska totalförsvaret. Framför allt har Trafikverket tagit på sig ansvaret att uppgradera ett antal vägar och järnvägar i landet.

NATO:s artikel 3 fastställer sju grundkrav för medlemsländerna, där ett robust transportsystem är en av de väsentliga komponenterna för att säkerställa nationell motståndskraft. För Sverige blir detta särskilt viktigt då transportvägarna genom landet förväntas bli centrala för övriga allierades försvar av NATO:s östra medlemsländer vilka angränsar till Ryssland.

Detaljerna kring vilka områden och transportsträckor som kommer att bli viktiga för NATO att använda i Sverige som uppmarschområde är ännu inte helt klarlagda och beror på flera faktorer. Sveriges tillhörighet till NATO:s regionala planer kommer att spela en avgörande roll.

NATO:s högkvarter i Nederländerna och USA bestämmer

Enligt Magnus Christiansson, universitetslektor i krigsvetenskap och expert på NATO:s försvarspolitik och säkerhet i Östersjöområdet vid Försvarshögskolan, kommer Sverige att underställas NATO:s regionala planering som fastställs vid NATO-högkvarteret i Brunssum, Nederländerna, tillsammans med Finland. Senare kommer båda länderna att ingå i de regionala planerna som sätts vid NATO-högkvarteret i Norfolk, USA.

Även om detaljerna ännu är oklara har ett antal områden identifierats som strategiskt viktiga för upprustning enligt Försvarsberedningen. Det handlar främst om kommunikationslinjer i öst-västlig riktning, särskilt förbindelserna mellan Sverige och Norge samt till Finland.

Per Skoglund, universitetslektor och expert på logistik vid Försvarshögskolan, listar åtta områden som Sverige behöver fokusera på för att möta de ökade kraven från NATO:

  • Sträckan Narvik-Luleå och Malmbanan
  • Sträckan: Trondheim – östkusten
  • Sträckan: Halmstad – Kalmar
  • Sträckan: Malmö – Norrköping
  • Sträckan: Oslo – Stockholm
  • Sträckan: Haparanda – Kemi
  • Inlandsbanan
  • Göteborgs hamn

Permittenttrafiken

Sist Sverige fungerade som uppmarschområde var under andra världskriget då den svenska regeringen underställde sig den tyska nazistsiska armén som fick använda den svenska järnvägen för trupptransporter från syd till norr under det tyska kriget mot Ryssland.

 

Källa och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq