Pentagon avfärdar helt observationer och hemlighållande av utomjordisk teknik

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 mars 2024
- NewsVoice redaktion
UAP diskuteras på CBS 60 Minutes, maj 14 2021
UAP diskuteras på CBS 60 Minutes, maj 14 2021

Det amerikanska försvarsdepartementets All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) släppte igår sitt resultat efter att ha granskat rapporter sedan 80 år tillbaka om oidentifierade anomala fenomen (UAP), vad som tidigare kallades oidentifierade flygande föremål.

”AARO har inte funnit några verifierbara bevis för att någon UAP-observation har representerat utomjordisk aktivitet”, sade AARO:s tillförordnade direktör Tim Phillips under en briefing i Pentagon.

”AARO har inte funnit några verifierbara bevis för att den amerikanska regeringen eller den privata industrin någonsin har haft tillgång till utomjordisk teknologi. AARO har inte funnit några indikationer på att någon information olagligt eller olämpligt undanhölls från kongressen.”

Den 63-sidiga ”Report on the Historical Record of U.S. Government Involvement with Unidentified Anomalous Phenomena” innehåller slutsatser som dragits efter en undersökning av historiska dokument och slutsatser från amerikanska regeringsprogram som utförde arbete relaterat till UAP från 1945 och framåt.

AARO:s arbete omfattade också att undersöka påståenden om att det finns (eller funnits) hemliga eller dolda amerikanska regeringsprogram relaterade till UAP som kanske inte hade rapporterats till kongressen.

”AARO bedömer att påstådda, dolda UAP-program antingen inte existerar eller var felidentifierade, autentiska nationella säkerhetsprogram som inte är relaterade till exploatering av utomjordisk teknik”, säger Phillips.

Pentagon bedömer att påståenden om sådana program till stor del är resultatet av cirkulär rapportering där en liten grupp individer har upprepat felaktiga påståenden som de har hört från andra under en period av flera decennier.

Rapporten bedömer att påståenden från cirka 30 personer som AARO intervjuade, inklusive tidigare och nuvarande amerikanska regeringsanställda som påstås ha varit inblandade i sådana program misstolkat vad de sett eller hört.

Tim Phillips:

”Många har uppriktigt misstolkat verkliga händelser eller misstagit känsliga amerikanska program, för vilka de inte var godkända, som om de varit relaterade till UAP eller utomjordisk exploatering.”

Phillips säger att deras arbeta att utreda ärendet inte på något sätt hindrats eller försvårats.

”Ingen i regeringen påverkade slutsatserna i rapporten. Som yrkesverksam underrättelseofficer är jag helt förbluffad över den tillgång vi hade till några av vårt lands mest känsliga program. Ingen sa ’nej’.”

En andra volym, som kommer att släppas senare i år, kommer att täcka resultaten från intervjuer och forskning som genomförts mellan november 2023 och april 2024.

Den nya Pentagonrapporten förklarar inte varför 1000-tals UAP-observationer från hela världen de senaste 80 åren hemligstämplats, observationer som inte är resultatet av sekretessbelagda amerikanska ”Jordbaserade” teknikprojekt.

Kritiker menar att Pentagon återigen bara sopar ämnet under mattan och att detta sopande pågått kontinuerligt sedan 1945. Pentagon är dessutom part i målet och anses därför ha goda skäl att dölja fakta.

Källa


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq