Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Finansdepartementet: Sänkt skatt för husbilar?

publicerad 15 mars 2024
Fiat Camper. Produktfoto: Fiat.com (via Newatlas.com)
Fiat Camper

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om att husbilar inte längre ska omfattas av malus, det vill säga den förhöjda fordonsskatt som gäller för vissa nya bilar under de tre första åren.

De senaste åren har förändringar i hur fordons koldioxidutsläpp mäts lett till högre fordonsskatt för husbilar. Samtidigt är utbudet av husbilar med låg- och nollutsläppsalternativ ännu inte lika stort som för andra personbilar och lätta lastbilar, vilket gör att malus för husbilar inte har samma miljöstyrande effekt som för andra typer av lätta fordon.

Finansdepartementet remitterar därför ett förslag om att husbilar inte längre ska omfattas av den förhöjda fordonsskatten.

“Husbilsbranschen är viktig för Sverige och husbilar innebär glädje och frihet för många människor. Samtidigt har skatten för husbilsägare ökat som en konsekvens av förändringar i hur man mäter fordons koldioxidutsläpp. Därför remitterar vi nu ett förslag som sänker skatten på husbilar”, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Promemorian remitteras för att det ska vara möjligt att behandla förslagen i budgetpropositionen för 2025.

Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Ändringarna föreslås i så fall träda i kraft den 1 februari 2025.

Pressmeddelande: Niklas Gillström, pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson

Bildannons för Dieseltrim.se
Annons


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq