Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Socialminister Jakob Forssmed nonchalerar koppling mellan covidvaccin och överdödlighet i Sverige

Analys och debatt

publicerad 12 mars 2024
Elsa Widding och Jakob Forssmed
Elsa Widding och Jakob Forssmed.

Min avsikt är att debattera överdödligheten och dess potentiella orsaker med hälsominister Acko Ankarberg Johansson samt med socialminister Jakob Forssmed framöver. Det blir svårt för våra ministrar att prata bort konkreta data.

Precis som för de minskade födelsetalen har Läkaruppropet räknat ut överdödligheten i Sverige för varje år 2020-2023 och då jämfört med en trendlinje (linjär regressionsanalys) skapad utifrån antal döda per 100 000 för föregående 10 år (2010-2019).

Resultatet ger bifogat diagram nedan som visar utfall i Sverige av antal döda/100 invånare 2010-2023 jämfört med trendlinjen utifrån 2010-2019.

Dödlighet i Sverige 2010-2023 jfr med trendlinjen för 2010-2019
Dödlighet i Sverige 2010-2023 jfr med trendlinjen för 2010-2019.

R2=0,84 betyder att data för regressionsanalysen ger hög grad av statistisk signifikans. Detta tal är viktigt för att bedöma om förändringen är statistiskt säkerställd. Tal över 0,5 indikerar att så är fallet. Den högsta siffran är 1,0 vilket innebär att 0,84 är ett relativt högt värde.

När man räknar om avvikelsen i procent för 2020-2023 får man resultatet som illustreras i den andra bilden nedan som visar avvikelser för avlidna i Sverige per 100 000 jämfört med förväntat utfall 2020-2023 utifrån regressionsanalys av dödligheten i respektive åldersgrupp 2010-2019.

Det mest intressanta är överdödligheten på 5,1% för både 2022 och 2023. Om vaccinen verkligen är säkra och effektiva borde vi ha haft en underdödlighet dessa år.

Omräknat från procent till antal fler som dog än förväntat 2022 och 2023 så blir det cirka 4 600 (4 584 respektive 4 606) fler döda för vardera året.

Avvikelser för avlidna i Sverige per 100 000 jämfört med förväntat utfall

En korrekt invändning mot dessa siffror är att de inkluderar alla åldersgrupper. Om tex andelen äldre ökat senaste åren så blir överdödlighetstalet missvisande, det blir för högt. För att komma till rätta med felkällan har Läkaruppropet och Sven Roman för avsikt att göra analyser också för olika åldersgrupper.

En sådan analys skulle kunna ge ett något förändrat utfall uppåt eller nedåt. Bedömningen från läkaruppropet är dock att slutsatsen om kraftig överdödlighet för åren 2022 och 2023 står fast vilket då också stämmer med utvecklingen i flera andra länder som ligger betydligt högre än Sverige.

I den tredje bilden nedan har antal färre födda och fler döda 2022 och 2023 adderats. Bilden visar den totala minskningen av befolkningen under dessa år, exkluderat immigration och emigration. Totalt för de 2 åren har befolkningen minskat med nästan 34 000 (33 889) personer om migration exkluderas.

Total miniskning av befolkningen i Sverige 2022-2023
Relaterade länkar och källa


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq