Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Svenska säkerhetspolisen jämförs med den norska och danska – SÄPO mest auktoritär

Analys och debatt: "Det går att vara samhällskritiker utan att därför vara en statsfiende"

publicerad 25 mars 2024
- Kristoffer Hell
Charlotte von Essen, SÄPO; Borch Andersen, PET; Beate Gangås, PST.
Cheferna Charlotte von Essen på SÄPO, Borch Andersen på danska PET och Beate Gangås på norska PST.

Hur bra är egentligen den svenska säkerhetspolisen på att fånga hotbilder och informera allmänheten om dem? Används myndighetens skrift Lägesbild 2023-2024 som måttstock förbryllar facit. I synnerhet när den jämförs med rapporter publicerade av den norska och danska säkerhetspolisen.

Redan vid en första anblick drabbar misstanken att medan Norges Politiets sikkerhetstjeneste (PST) och Danmarks Politiets Efterretningstjeneste (PET) ser sina uppdrag som att informera vuxna medborgare, är den svenska säkerhetspolisens målgrupp snarare förskoleelever.

PST och PET uppträder som normala rapportskrivande myndigheter när de definierar, analyserar och förklarar. SÄPO erbjuder narrativ: berättelser som åhörare förväntas häpnas och förfäras av – men inte direkt reflektera över.

Högerextremism, islamistisk extremism, våldsbejakande extremism, antistatliga krafter och rörelser, påverkansoperationer och konspirationsteorier, är några av de laddade orden i SÄPO:s arsenal. Spänningen förstärks av myndighetens underlåtenhet att definiera dessa officiella kategorier av statsfiender.

  • Jag saknar förtroende regeringen och landets politiska etablissemang. Är jag nu en antistatlig extremist?
  • Jag kommenterar ibland den pågående samhällskollapsen på sociala medier. Är jag en konspirationsteoretiker som ägnar mig åt påverkansoperationer?
  • Jag var på en demonstration mot regeringens planer på vaccinpass förra veckan. Jag såg då en man i uniform dra omkull en ung kvinna och börja slå henne med sin batong. Jag upplevde vrede. Min puls ökade. Jag ville skydda kvinnan. Är jag nu en statsfiende – ofrivillig medlem i målgruppen våldsbejakande extremister?

Den statsordinerade vanmakten

Som till synes ansvarstagande myndigheter bemödar sig norska PST och danska PET om att förbereda och stärka läsarna psykologiskt och praktiskt inför framtiden. De uppnår detta genom att göra hotbilderna konkreta och hanterbara.

PST och PET använder också skalor för att hjälpa läsarna att få en känsla för hur allvarligt ett specifikt hot kan vara. Skalorna har fem steg och är kvantifierade med siffror som i procent indikerar sannolikheten för att ett specifikt typ av hot kan komma att verkställas.

Enligt uppgift använder sig den svenska säkerhetspolisen också av en skala med fem steg, men den finns inte med i Lägesbild 2023-2024 och har inte heller gått att finna på säkerhetspolisens hemsida.

Mentaliteten den svenska säkerhetspolisen i Lägesbild 2023-2024 fostrar hos landets befolkning är osäkerhet, rädsla, förvirring och vanmakt.

Väderprognosen “15 procents risk för regn under kvällen” är mer informativ och användbar för TV-tittare än utsagan att “något obehagligt kan komma att drabba alla i samhället efter det att solen gått ned och därför rekommenderas människor att hålla sig inomhus”.

Vid den pressträff där SÄPO presenterade Lägesbild 2023-2024 sa myndighetenschefen Charlotte von Essen så här:

“Vi ser också hur antistatliga krafter och våldsbejakande extremism sprider konspirationsteorier och desinformation om ett Sverige i förfall”.

Uttalandet är anmärkningsvärt.

För att år 2024 riskera att stämplas som en antistatlig och våldsbejakande extremist av den svenska staten räcker det alltså med att sjunka ned i TV-soffan och ta statstelevisionens egna nyhetssändningar på allvar.

Charlotte von Essen
Charlotte von Essen. Foto: SVT Play. Montage. K. Hell

Extremister, extremister, överallt extremister

Saxat ur norska PST:s rapport:

“Det som skiljer högerextremister från högerradikala är deras syn på demokrati och acceptansen för våld för att genomdriva politisk förändring. Högerextremister önskar avveckla demokratin och accepterar våld. Detta gäller inte för de högerradikala.”

För läsare som oroar sig för att de av den svenska säkerhetspolisen betraktas som en “extremist” är det norska klargörandet välkommet. Det indikerar nämligen att det går att vara samhällskritiker utan att därför vara en statsfiende.

Många skulle nog hävda att detta är en del av en levande demokrati: att öppet kunna kritisera utan att riskera påföljder.

Hur allvarligt är det att den svenska säkerhetspolisen inte gör den här viktiga distinktionen utan drar alla över en kam och jämställer normala svenskar som oroar sig för landets framtid med utländska jihadister som skjuter och spränger bomber?

Under samma pressträff, där SÄPO-chefen Charlotte von Essen varnade allmogen för farliga tankar om Sveriges förfall, kungjorde SÄPO:s operativa chef Fredrik Hallström att:

“Säkerhetspolisens affärsidé är inte att arbeta reaktivt och släcka bränder. Vårt arbete skall präglas av en proaktiv analysdriven verksamhet där vi tidigt upptäcker och förhindrar verksamhet som kan vara eller kan bli säkerhetshotande mot Sverige.”

SÄPO jagar alltså presumptiva statsfiender aktivt – även innan de begått sina påstådda framtidsbrott.

Det kanske är en bra idé om de som övervakas verkligen är terrorister med våld på dagordningen och förmodligen redan har ett syndaregister, men hur påverkar detta alla normala medborgare med sinnena i behåll som säkerhetspolisen uppenbarligen också vill stämpla som fiender till staten?

Kanske blir länder som Norge snart tillflyktsplatser för journalister och redaktörer inom svensk alternativmedia, liksom många av dess läsare, under det att Sverige faller allt djupare ned i förvirring, bunkermentalitet och autokrati – i riktning mot fullfjädrad fasciststat.

 

Referenser


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq