Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

EU:s klimatambitioner kan sänka svenska skogssektorn rejält

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete (inkl granskningar, utlandsreportage) genom att annonsera, donera eller sponsra.
publicerad 5 mars 2024
- NewsVoice redaktionen
Urskog, Tandövala naturreservat. Foto: Enfore. Licens: GFDL
Urskog, Tandövala naturreservat.

Enligt Danske Banks analytiker kan en minskad avverkning med 15 miljoner skogskubikmeter innebära att 25% av alla sågverk i Sverige och två medelstora massa- och pappersbruk måste läggs ned.

Kraven från EU ökar på den svenska skogen att lagra in ännu mer kol. En minskad avverkning ger dock en relativt kort inlagringseffekt som sedan förbyts till en eskalerande kolskuld, skriver seniorexperten Johan Freij på Danske Bank.

“I vårt exempel ser vi en nedläggning av 25% av sågverken och
10 % av massa/pappersindustrin, samt en energiförlust motsvarande 25% av
svenska vattenkraften.”

Bakgrunden är att EU-kommissionen har ambitiösa mål för att dämpa beräknade klimatförändringar. Därför vill EU att medlemsstaterna ska öka kolinlagringen i skog och mark.

Detta har lett fram till en lagstiftning kring handel med kolkrediter och eftersom en stor del av Europas skogstillgångar finns i Norden vill vissa beslutsfattare i EU att nordisk skog ska hanteras.

Johan Freij:

“Sveriges åtagande, att lagra ytterligare 4 miljoner ton koldioxid (+ 9%) kol i skog och mark fram till 2030, ligger i topp bland EUs länder. Det är svårt eller omöjligt att se hur målet skall nås utan att den svenska skogen skall stå för notan.”

Det finns två huvudsakliga sätt att öka inlagringen av kol i svensk skog:

  1. Minska avverkingen (alternativt förlänga omloppstiderna).
  2. Stimulera tillväxten genom intensiv skötsel och skogsgödsling på kort sikt och
    på längre sikt högre andel förädlade plantor och ökat inslag av exotiska snabbväxande trädslag.

Källa: Skog & Ekonomi, Danske Bank


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq