Öppet brev till riksdagen: Snyggt jobbat med DCA-avtalet – bara en rättning sedan klart

Debatt om DCA-avtalet

publicerad 7 april 2024
- Kristoffer Hell
Ulf Kristersson
AI-bild på Ulf Kristersson

Om några veckor kommer du, som ledamot i riksdagen, att rösta om DCA-avtalet med USA rörande militärt samarbete. Vi tror tyvärr inte att du kan eller vågar rösta emot — även om du skulle vilja.

Har avtalets kritiker rätt, är det blott en fråga om tid, betydligt mindre än ett decennium, innan det för alla blir uppenbart att DCA-avtalet var ett misstag av bibliska proportioner.

När detta sker startar den desperata jakten på en branddörr som leder ut ur det brinnande helvete du själv varit med om att skapa.

Den här branddörren finns.

Det enda du behöver göra är att låsa upp den.

Branddörren ut ur det nationella självmordsdokument DCA-avtalet utgör finns på sidan 36 i artikeln 30 punkten 3:

“Detta avtal har en inledande giltighetstid på tio (10) år. Efter den inledande giltighetstiden fortsätter avtalet att gälla men kan sägas upp av endera parten med ett (1) års varsel genom ett skriftligt meddelande till den andra parten genom diplomatiska kanaler.”

Allt du och dina kolleger behöver göra är att innan ni bifaller förslaget är att ändra stycket till detta:

Detta avtal gäller löpande. Det kan med omedelbar verkan sägas upp av endera parten genom ett skriftligt meddelande till den andra parten genom diplomatiska kanaler.
Sker detta, skall all eventuell pågående icke-svensk operativ militär verksamhet med bas på, utgående från, eller möjliggjort av, svenskt territorium att omgående upphöra. Utländska partners har därefter 90 dagar på sig att under ordnade former avveckla sin närvaro i landet.

Så visst, ratificera det nationella självmordsdokumentet. Skåla i champagne och vifta med den amerikanska flaggan på detta lands ambassad i Stockholm.

Se bara till att vidmakthålla din och Sveriges handlingsfrihet genom att se till att den här branddörren förblir olåst och oblockerad — inför den dagen fekalierna väl träffar fläkten.

 

Kristoffer Hell, geopolitisk analytiker, författare, söndagen den 7 april 2024

Referenser och relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: DCA-avtalet