Illuminater möttes på Kungliga slottet – så blev Stockholm ett nav för hemliga sällskap

publicerad 22 april 2024
Juri Lina
Jüri Lina visar omslaget till filmen ”Ljusbringarna: Jahbulons emissarier”.

Författaren och filmaren Jüri Lina är aktuell med en restaurerad och utökad version av filmen I skuggan av Hermes – kommunismens hemligheter. 2000-Talets Vetenskap har träffat honom för en intervju om det ökända hemliga sällskapet Illuminati och dess kopplingar till frimureriet. Han avslöjar att han ska göra sin sista film, Katarsis.

Text: Björn Lindén, 2000-Talets Vetenskap

I Sverige vågar man inte längre tala sanning, varken i vetenskapliga eller konstnärliga sammanhang. Man pratar strunt, och de som är obegåvade lyfts fram och tilldelas priser och stipendier, säger han.

I november hölls nypremiären av Jüri Linas film I skuggan av Hermes i tre svenska städer, Göteborg, Malmö och Stockholm. Den underjordiska nypremiären i Stockholm blev först stoppad, men till slut kunde filmen visas på en biograf den 14 november.

Vi tillåter inte att de stoppar oss, säger han när vi möts över en lunch på hans favoritställe i Gamla stan, restaurangen Hermitage, där de serverar en vegetarisk buffé.

Till förrätt insisterar Jüri Lina på att vi ska prova borsjtj, soppan som är Ukrainas nationalrätt.

Den nya filmen är byggd på Jüri Linas bok Under Skorpionens tecken, som utkom 1994, senast 2020 som fjärde upplagan, och är en viktig dokumentation om de finans- och frimurarkrafter som kallsinnigt har agerat bakom kulisserna för att med hjälp av kommunismen profitera på andras lidanden.

Filmen är utökad med nytt unikt material om kommunismens historia och har gjorts i den ryske regissören Andrej Tarkovskijs anda. I filmen visar Jüri Lina hur frimurare, internationella bankirer och kommunister slöt sig samman i en ohelig allians, och genom det röda maktövertagandet i november 1917 införde i Ryssland det mest brutala och mest omänskliga slavsamhälle världen någonsin skådat.

Filmen avslöjar sovjetmaktens bottenlösa ondska, däribland experimentet i Totskoye, nära staden Orenburg, där massor av människor, däribland 45.000 militärer, den 14 september 1954 utsattes för en kärnvapenexplosion. Putinregimen håller fortfarande uppgifterna om antalet offer hemliga.

Kommunismen är inte någon lekstuga utan den värsta skräckkammaren. Filmen innehåller otroliga sekvenser ur KGB:s hemliga filmarkiv. Att känna till kommunismens verkliga historia är det främsta skyddet mot ideologiska bedrägerier, säger Jüri Lina.

Vi inleder samtalet med att tala om det ökända hemliga sällskapet Illuminati som har lyfts fram i inte minst populärkulturen. Inget sällskap är så mytomspunnet och hemligt som Illuminati.

Jag har undersökt illuminaterna, säger han och försäkrar att det är hans plikt att berätta sanningen om kommunismen och dess gråa eminenser, inte bara ytligt behandla dess psykopatiska symptom, trots att sanningen i dag inte står särskilt högt i kurs.

Det visar sig att Jüri Lina har gjort gedigen research. I mitten av 80-talet var Jüri Lina tvungen att resa till Illuminatis hemort Ingolstadt i Bayern, Tyskland, för att själv se efter om det gick att finna dokumentation om att sällskapet existerade i verkligheten.

Jüri Lina
”Jag sysslar inte med tv-reportage, jag gör film. Jag vill visa min avsky mot mördare och hänsynslösa psykopater”, säger Jüri Lina. Foto: Björn Lindén.

Finns sällskapet Illuminati eller är det en myt? Vad kom du fram till?

Jag hörde talas om illuminaterna i början av 80-talet. Det råkar vara så att jag är en besvärlig person som aldrig tror på någonting innan jag har kontrollerat uppgifterna. Därför åkte jag till Ingolstadt, eftersom man hade påstått att den här orden hade bildats där den första maj år 1776.

Väl där besökte jag stadsarkivet. Jag trodde att de skulle förneka sällskapet eller säga att det bara var en myt. Men arkivarien kom tillbaka en kvart senare med en kärra full av alla möjliga gamla dokument och böcker. Jag var mest förvånad över att historiker, som måste vara vetenskapsmän, aldrig hade tittat bland dessa dokument.

Jüri Lina berättar att han var tvungen att avlägsna en hel del torra löv från dokumenten för att de skulle bli läsbara. Någon hade använt dokumentationen över Illuminati som ett herbarium. Löven var över tvåhundra år gamla.

Jag blev väldigt överraskad. Jag fick sedan lov att kopiera materialet och började pendla mellan Ingolstadt och München, där jag hade en vän som jag bodde hos under tiden. Jag jobbade hela dagarna med att kopiera materialet. Det kostade 40 öre per kopia, vilket jag tyckte var billigt – det var år 1984.

När jag studerade dessa dokument lite närmare, blev jag upprörd. Det kom fram att det jag hade läst om illuminaterna i amerikanska källor var en bluff. Man hade inte fått tillgång till originalmaterial när de amerikanska källorna författades.

Jag fann inga belägg för deras påhitt och beskrivningar. När jag läste detta material, kom jag fram till att verkligheten var tusen gånger värre än vad som var beskrivet i de amerikanska källorna. Det var verkligen hemskt att läsa.

2000TV.se

Du var alltså själv tvungen att ta reda på om illuminaterna existerade på riktigt?

Det är helt klart så att illuminaterna fortfarande existerar, men enligt officiella källor så upplöstes sällskapet år 1785-1786. I själva verket gick de under jorden. Jag har hittat en illuminatledares dagbok, och där stod det om planen att de skulle börja framträda under andra namn, vilket de sedan gjorde.

De började använda beteckningar som karbonarerna, och deras program överensstämmer med illuminaternas. De ville ha socialism, vilket var deras mål. Karbonarerna blev mycket riktigt socialister. Socialism är det främsta vapnet mot nationellt tänkande och nationella känslor, något de försöker att bekämpa.

Vad hittade du om illuminaterna där i arkiven?

Bland annat förberedelserna till statskuppen i Frankrike år 1789 och taktiken de tänkte använda. Det framgick klart och tydligt att det handlade om bedragare, som då var i farten. Det riktigt intressanta var att när jag skulle lämna tillbaka allt material till arkivet, så sa de till mig att jag var tvungen att registrera mig.

Det gällde bara för dem som hade tittat i dokumenten om Illuminati, och informationen om mig skickades vidare till den västtyska regeringen i Bonn. De ville ha reda på vilka som hade tittat i illuminaternas dokument.

Vad vet du om illuminaterna?

De vill ha ett världsrike, en världsregering och globalt slaveri. De kallar sig både socialister och kommunister, men målen är desamma. Lev Trotskij utpekades som illuminat av Winston Churchill, som själv var frimurare, i en artikel från år 1920.

Du har sagt att Illuminati är en psykopatorganisation. Kan du utveckla det?

Ja, man är psykopat om man utarbetar program likt exempelvis illuminaternas fempunktsprogram, som jag har publicerat i boken Världsbyggarnas bedrägeri. Det visar att de saknar medkänsla. De struntar i hur det går för andra människor. Någonting är mycket fel. Det progressiva skattesystemet ger dem fritt fram att råna alla ovetande, och i rättvisans namn begår man brott mot den enskilda medborgaren.

  1. Jüri Lina berättar att den första punkten i illuminaternas fempunktsprogram är undertryckandet av all religion, inräknat alla samfund och läror som inte kunde underordnas illuminismen som dess redskap.
  2. Den andra punkten är undertryckandet av alla nationella yttringar och utplånande av alla nationer och införande av en illuministisk världsstat.
  3. Den tredje punkten är en successiv överföring av all privat och nationell egendom i illuminaternas händer.
  4. Den fjärde punkten syftar till att införa ett allomfattande spionage- och angiverisystem. Symbolen för detta är det allseende ögat, ett öga i en pyramid, som är illuminaternas maktsymbol.
  5. Den femte punkten syftar till total likriktning av alla människors innersta vilja, önskningar och strävan under “den enda viljan”, det vill säga illuminaternas vilja.

Vad är kopplingen mellan illuminaterna och frimureriet?

Den frågan får jag ofta på mina föredrag och en gång under en tv-intervju i Estland. Alla illuminater är frimurare, men alla frimurare är inte illuminater. Man använder sig av springpojkarna inom frimureriet och de är hantlangare. Man beställer någonting och andra får leverera. Om detta berättar jag i filmen.

Jüri Lina
Jüri Lina berättar att obelisken på Slottsbacken vid Stockholm slott restes efter mordet på Gustav III. Han sköts vid en maskeradbal på operahuset i Stockholm den 16 mars 1792 av frimuraren Jacob Johan Anckarström. Foto: Björn Lindén.

Har det funnits många svenskar som är illuminater?

Nej, men ibland behöver det inte heller vara helt synligt, för man känner igen dem ändå. Illuminaterna hade sina sammankomster på Stockholms slott, vilket det finns bevis för. Om man tittar i historieböcker från mitten av 1800-talet, så finns det kapitel med rubriker som ”Illuminaternas statskupp”, som begicks år 1809, något som du aldrig kan hitta i dag.

Den djupa staten – är det en omskrivning för frimureriet?

Det är illuminaternas skugga. I den nya versionen av I skuggan av Hermes har vi en scen med ett träd, en fågel nära trädet, en flod, månsken, och man ser fågelns skugga återspeglas i vattnet. Plötsligt försvinner fågeln, men skuggan är kvar i vattnet. Kommunismen finns inte kvar, påstår man, men dess skugga, globalismen, ser vi överallt.

Stockholms slott
Illuminaterna hade sina sammankomster på Stockholms slott, enligt Jüri Lina. Foto: Björn Lindén

När etablerades frimureriet i Stockholm?

Redan i mars 1735. Det kom från England. Den värsta skurken i Sverige var Carl Boheman. När illuminaterna kom till makten i Sverige blev det svält och elände och många, minst en miljon, var tvungna att utvandra till USA. Allt berodde på en idiotisk politik som framkallade elände.

1803 förvandlades ett rum på Stockholms slott till ett illuminattempel där man under Carl Bohemans ledning höll ordens sammankomster. Jüri Lina berättar att det svenska frimureriet inte alls är självständigt, trots att man officiellt gör gällande detta.

Annars skulle man i Sverige knappast genomföra illuminaternas fempunktsprogram. Inte bara ideologiskt, utan också organisatoriskt hör man intimt ihop med det internationella frimureriet. Förbindelserna med utlandet har väsentligen byggts ut.

Jüri Lina berättar att den svenske journalisten Göran Skytte avslöjade frimureriet i en artikelserie i Aftonbladet i januari 1985. Skytte skrev bland annat att frimurarna sinsemellan har förbindelser och lojaliteter, som gör att de i praktiken blir en slags stat i staten, en för allmänheten dold maktfaktor.

I augusti 1994 hävdade en frimurare av 10:e graden för mig att det inte längre förekom något samarbete mellan svenska frimurare och Grand Orient och illuminaterna. Detta påstående är inte sant, säger Jüri Lina.

Kungsträdgårdens tunnelbanestation i Stockholm
Kungsträdgårdens tunnelbanestation i Stockholm är närmast en orgie i frimurarsymbolik. Foto: Björn Lindén.

Är det inte i själva verket ordensbröder som ligger bakom mycket av stadsplaneringen i Stockholm och kanske till och med rivningen av Klarakvarteren och gamla svenska stadskärnor?

Såklart, de har använt sig av de bästa hantlangare som existerar, nämligen socialdemokraterna. I min film I skuggan av Hermes visar jag en vimpel från en arbetarförening i Jönköping. Där syns illuminaternas symboler klart och tydligt: facklan och det allseende ögat.

Hur lärde du dig känna igen frimureriets symboler?

Jag skaffade mig massor av frimurartidskrifter och olika frimurares memoarer. Där beskriver de vad olika symboler betyder. Då upptäckte jag något intressant. De hemliga sällskapen står för förvrängning av saker och ting.

Den största förvrängningen är den inom konsten, där man har förstört det figurativa tänkandet hos människor. De har skapat konsensustrans inom alla områden. Den leder i sin tur till att man börjar att förvränga verkligheten. Allt är förvrängt i dag. Vi lever i förvrängningarnas tidevarv.

Har du mött många av de här symbolerna i Stockholms stadsbild?

Ja, de förekommer alltmer, och det är skrämmande att frimurarsymbolik hamnar på klädesplagg. Döskallar, regnbågar och schackbräden är bara några exempel, men symboliken genomsyrar allt. Det var frimurarna som erbjöd sin hjälp med att hitta en symbol för gayrörelsen i USA i form av regnbågsflaggan, en symbol som de själva hade stulit från buddhisterna och gjort till sin.

Inom populärkulturen har skådespelaren Jim Carrey format händerna till en pyramid, som sägs vara en viktig symbol inom frimureriet och Illuminati.

Ja, han har gjort det tecknet i TV. Han gör det för att driva med dem, han gör narr av dem, säger Jüri. Jag har även sett ett klipp där Europas maktelit samlades i Paris. Emmanuel Macron var initiativtagare och visade en pyramid med händerna. Sedan följde alla ledande figurer inom europeisk politik efter, alla visade att de var illuminater.

Jüri Lina berättar att illuminaterna har varit med och påverkat den svenska historieskrivningen. Måndagen, den 13 mars 1809 störtade illuminaterna Gustav IV Adolf och satte en frimurare på tronen.

Jüri Lina. Foto: Viktor Thorell
Jüri Lina. Foto: Viktor Thorell

Vet du hur det gick till?

De kom för att gripa honom på slottet. Han försökte springa till den tyska garnisonen. Kungen kom inte ända fram, han greps och fördes till Drottningholms slott, och tvingades sedan ut ur landet. Han dog den 7 februari 1837 i Schweiz. Statskuppen anstiftades av högfrimuraren Gustaf Adolf Reuterholm, som hade lett förmyndarregeringen under Gustav IV Adolfs uppväxt.

I exil i furstendömet Pyrmont i Tyskland hade Reuterholm skrivit i sin dagbok den 5 januari 1808 att Gustav IV Adolf skulle störtas. Efter statskuppen hjälpte frimurarkonspiratörerna frimurarnas stormästare Hertig Karl till makten, och den 6 juni 1809 blev han Karl XIII trots att han då var senil. Efter hans död den 5 februari 1818 placerades på tronen den fransk-jakobinske marskalken Jean Baptiste Bernadotte (Karl IV Johan).

Det är tydligt i allt du gör att du har ett sannings- och rättvisepatos, stämmer det?

Ja, min inställning är att jag gråter med offren. Jag spelar Sarabande i D-moll av Händel under scenen där de intelligenta kallblodigt skjuts ihjäl. Mer sorgset kan det inte bli. Jag känner för offren, alla dessa lik som transporterades bort i en lastbil.

Man har alltid underskattat kommunismens offer. Totalt är den officiella siffran 80 miljoner i dag, men det var tider då den bara var 20 miljoner. Så fort man studerar originaldokument, så går siffrorna upp, men när man sysslar med propaganda så går siffrorna ned. Man räknade inte med fostren i gravida kvinnor.

– Literaturnaja Rossija uppgav 1993 att Ryssland blev av med 147 miljoner invånare under kommunismen. Det ska inte vara så att propagandan styr. Oavsett hur hemsk sanningen än må vara, så måste siffrorna redovisas sanningsenligt och det gäller alla områden.

Hur gick nypremiären av filmen I skuggan av Hermes?

Vi arbetade i motvind och kunde inte ens annonsera nypremiären på min hemsida. Om jag hade gjort det, så skulle det ha kommit en hel del kommunister som hade försökt att stoppa den. Därför var det inte så många som kom.

Jüri Lina berättar att filmmaterialet till den nya versionen av I skuggan av Hermes är nytt till ungefär 80 procent.

Jag har förvandlat filmen till ett polyfoniskt verk. Det är tre strukturer som finns i filmen, handling, klippning och figurationer. Tillsammans bildar de en harmonisk helhet.

Vad är det som sker i samhället i dag?

Vi ser att kommunismen och socialismen smyger in genom bakdörren, steg för steg utan att människor märker det. Människor riskerar att förlora sig själva och lösas upp som individer.

Vad tror du kommer att hända i Sverige under 2024?

Det blir av olika anledningar turbulent. Särskilt nu när Ryssland har börjat att använda flyktingströmmar, som ett vapen för att skapa kaos. De släpper fram människor utan tillstånd att vistas i ett gränsområde. Finland var tvunget att stänga sina gränsövergångar och skicka tillbaka flyktingarna. Nu har man börjat göra likadant i Estland.

Det känns ibland som att covid-19 är en yttre manifestationen av det socialistiska tankeviruset. Håller du med?

Ja, verkligen. Man har försökt tränga ut den äkta vetenskapen, och de som kan någonting såsom till exempel Björn Hammarskjöld, som själv har jobbat på ett vetenskapligt laboratorium i USA. Han har vittnat om att virus upphör att existera och löses upp inom två sekunder om de hamnar utanför kroppen. Hur kan någonting sådant spridas?

Tror du att virus finns?

Dessa ämnen är inte levande väsen (egentligen exosomer) som bakterier utan uppstår i cellerna när man har ett behov av att avgifta celler. Exosomer är membranbundna extracellulära vesiklar, som produceras i de flesta eukaryota celler (med kärnor). Det återstår att bevisa hur de kan sprida sjukdom, och några sådana bevis har jag inte sett. Man har inte bevisat någonting, men folk tror på det här ändå.

Det finns massor av vetenskapliga bedrägerier. I Ryssland har man nyligen avslöjat att kosmonauten Jurij Gagarin aldrig sköts upp i rymden. Hans egen dotter har vittnat om att hennes far inte var i rymden, och att det hela var ett skådespel som hade politiska motiv.

Vad är den dolda handen som styr välden upptagen med för tillfället?

Jag uppfattar att det finns en osynlig kraft som är verksam. Vi kan kalla den för djupa staten. Klaus Schwab är en nickedocka som säger det han måste säga. Att han är förtjust i Lenin bevisas av att han på sitt kontor har en Leninstatyett på en hylla.

Han är leninist – den saken blir klar när han propagerar för att vi inte ska äga någonting. Det är slaveri och leder inte någonvart – det är helt ovetenskapligt ur ett vetenskapligt och ekonomiskt perspektiv. Redan på 1800-talet visste man att slaveri var ineffektivt.

Förra gången vi intervjuade dig rekommenderade du att människor skulle stanna i Sverige och kämpa, inte att fly den tilltagande samhällskollapsen. Kvarstår den rekommendationen?

Ja, definitivt, men vi ser att allt fler lämnar landet. Många flyttar åt olika håll: Finland, Lettland, Estland, Åland, Spanien och Thailand.

Känner du igen de här stämningarna, eftersom du själv har tvingats att lämna ditt hemland på grund av kommunism?

Ja, det känner jag igen och det känns mycket bekant, alldeles för mycket.

Vad har svensken att vänta sig?

Ett fruktansvärt uppvaknande när saker och ting blir klara. När makthavarna inte längre behöver låtsas att vara demokrater. I Sverige har vi hamnat under en auktoritär regim – här spelas det demokrati. I dagens Ryssland har man infört totalitarism, och det är nu ett totalitärt samhälle. Även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj betonade den 25 november 2023 att i Ryssland för man nu sovjetiskt totalitär politik.

Har du kontakt med många avhoppade frimurare?

Minst en har hoppat av, men jag känner till flera andra. De har kontaktat mig efter att de läst min bok Världsbyggarnas bedrägeri om frimureriets dolda historia.

Om man är frimurare och vaknar upp till verkligheten. Vad rekommenderar du att man gör då?

Ta reda på så många originaldokument som möjligt! I slutet av andra världskriget, i den del av Tyskland som numera tillhör Polen, hittade sovjetarmén många järnvägsvagnar fulla med dokument, som var ihopsamlade från olika länders frimurarloger.

Allt transporterades till Moskva där man bildade Sovjetunionens särskilda arkiv. Där kunde man i ett mötesprotokoll i en tysk loge läsa att Lenin representerade frimurarnas ideal.

Många inom alternativsfären är oroliga för livsmedelsförsörjningen. Är hungersnöd ett kommunistiskt vapen mot olika befolkningar?

Ja, och det kommer att användas vid behov. Än i dag används det i Nordkorea. Det användes även emot den tyska civilbefolkningen efter andra världskriget. De fick inte tillgång till mat på order av den amerikanske överbefälhavaren i Europa, Dwight D. Eisenhower.

Hjälpinsatser från Röda Korset tvingades att vända. Det användes i Ukraina under tre holodomor (1921-23, 1932-33 och 1946-47, totalt minst 9 miljoner offer), och i Kina under det så kallade stora språnget år 1959, då upp till 43 miljoner människor avled, vilket var världshistoriens största svältkatastrof.

Skriver de själva om hungersnöd som en strategi?

Ja, just för att tvinga befolkningar till underkastelse. Jag har hittat en del material om detta. Även globalisten och frimuraren Klaus Schwab nämnde detta som en möjlighet.

Vad har du på gång nästa år?

Jag har flera böcker på gång, men främst ska jag fortsätta att översätta Sovjetrepubliken Absurdistan till estniska. Det ska bli spännande att se hur den tas emot, eftersom socialdemokraterna i Estland är ganska fräcka och nu även börjar komma med antiestniska utspel. Liknande sker i Sverige, där liberala politiker attackerar Sverige på olika sätt. Jag hoppas att boken blir en jättesuccé i Estland. Den ska vara klar i slutet av februari, alla konservativa politiker väntar på den.

Sedan ska jag avsluta trilogin som inleddes med Under skorpionens tecken och Världsbyggarnas bedrägeri. Den tredje och sista boken heter Psykopaternas herravälde, vilken är på 700 sidor och börjar med sumerernas rike och avslutas med Putins välde, där det finns en del vidrigheter att berätta om.

Jag ska också göra min sista film, Katarsis, en mycket intensiv film, som är en sammanfattning över vår tid, en slags kreativ svanesång. Under Skorpionens tecken utkommer på finska. Sedan har jag fått en beställning på en figurativ pjäs om den estniske kompositören Toivo Kurmet. Jag ska också hjälpa den svenske kompositören Pär Lindh att sprida hans otroligt vackra musik till Estland.

Hur hanterar du att arbeta med det här många gånger hemska material?

När jag jobbar, tränger jag bort alla känslor, men när jag tittade på min film under premiären började tårarna rinna. Jag står alltid på offrens sida, aldrig på gärningsmännens. Aldrig! Jag tyckte så synd om dessa människor som bad för sina liv.

Särskilt minns jag en tjej som bad för sitt liv, men psykopaten som var den hemliga polisen tog sin revolver och sköt henne i Sovjetryssland i början av 1920-talet. Det var så hjärtskärande. Det går inte att utelämna scener som dessa – det kan jag inte göra, det vore historieförfalskning.

 

Text: Björn Lindén, 2000-Talets Vetenskap

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq