Schillerinstitutet: USA:s stödpaket på nästan 100 miljarder dollar eskalerar krigen i Ukraina, Gaza och konflikten med Kina

publicerad 24 april 2024
Ulf Sandmark, NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg och Antony J. Blinken, USA:s utrikesminister.
Ulf Sandmark, NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg och Antony J. Blinken, USA:s utrikesminister.

Det amerikanska stödpaketet på nästan hundra miljarder dollar till Ukraina, Israel och Taiwan är ett stöd till mer krig. Det är en eskalering av kriget i Ukraina och stöd till Israels folkmord mot palestinierna samt inriktning på ytterligare ett krig nämligen mellan Taiwan och Fastlandskina.

Det finns inget produktivt i paketet utan det innebär en Schachtiansk åtstramning på den amerikanska levnadsstandarden för att betala den militära upprustningen.

Den enorma summan riskerar att försvaga den amerikanska dollarn när ännu mer behöver lånas upp till den amerikanska den redan rekordskuldsatta statskassan.

Schillerinstitutet står mitt i en kampanj för fred i Mellanöstern med LaRouches Oasplan, som får stöd och är den enda existerande konkreta fredsplanen. Oasplanens breda utvecklingssatsning för hela regionen gör det möjligt båda parter, dvs. även Israel att se möjligheterna att komma till en bra framtid i samarbete med grannländerna.

Ett stort steg tog vid den turkiske presidenten Erdogans besök i Irak, där ett jätteavtal träffades om att skapa en utvecklingskorridor genom hela Irak till turkiska gränsen. Just sådana avtal innebär enorma samarbetsmöjligheter till nytta för alla parter och en enorm drivkraft för långsiktig fred.

Satsa på fred istället för på DCA-avtalet

Svenska folket måste stoppa regeringens planer på att släppa in 17 amerikanska militärbaser i Sverige. Det är en enorm eskalering i vår region och kommer att dra in Sverige i krig med Ryssland.

Sverige måste satsa på fred och se till att våra enorma ekonomiska utvecklingsmöjligheter blir det som diskuteras i det kommande EU-valet för att främja fred i vår region och bryta krigshysterin.

 

Text: Ulf  Sandmark, Schillerinstitutet.se

Schillerinstitutet förbereder ett programmatiskt förslag till alla partier. Föreningen har årsmöt kl 19-20.50 den 24:e april.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq