Schillerinstitutet: USA:s stödpaket på nästan 100 miljarder dollar eskalerar krigen i Ukraina, Gaza och konflikten med Kina

publicerad 24 april 2024
Ulf Sandmark, NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg och Antony J. Blinken, USA:s utrikesminister.
Ulf Sandmark, NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg och Antony J. Blinken, USA:s utrikesminister.

Det amerikanska stödpaketet på nästan hundra miljarder dollar till Ukraina, Israel och Taiwan är ett stöd till mer krig. Det är en eskalering av kriget i Ukraina och stöd till Israels folkmord mot palestinierna samt inriktning på ytterligare ett krig nämligen mellan Taiwan och Fastlandskina.

Det finns inget produktivt i paketet utan det innebär en Schachtiansk åtstramning på den amerikanska levnadsstandarden för att betala den militära upprustningen.

Den enorma summan riskerar att försvaga den amerikanska dollarn när ännu mer behöver lånas upp till den amerikanska den redan rekordskuldsatta statskassan.

Schillerinstitutet står mitt i en kampanj för fred i Mellanöstern med LaRouches Oasplan, som får stöd och är den enda existerande konkreta fredsplanen. Oasplanens breda utvecklingssatsning för hela regionen gör det möjligt båda parter, dvs. även Israel att se möjligheterna att komma till en bra framtid i samarbete med grannländerna.

Ett stort steg tog vid den turkiske presidenten Erdogans besök i Irak, där ett jätteavtal träffades om att skapa en utvecklingskorridor genom hela Irak till turkiska gränsen. Just sådana avtal innebär enorma samarbetsmöjligheter till nytta för alla parter och en enorm drivkraft för långsiktig fred.

Satsa på fred istället för på DCA-avtalet

Svenska folket måste stoppa regeringens planer på att släppa in 17 amerikanska militärbaser i Sverige. Det är en enorm eskalering i vår region och kommer att dra in Sverige i krig med Ryssland.

Sverige måste satsa på fred och se till att våra enorma ekonomiska utvecklingsmöjligheter blir det som diskuteras i det kommande EU-valet för att främja fred i vår region och bryta krigshysterin.

 

Text: Ulf  Sandmark, Schillerinstitutet.se

Schillerinstitutet förbereder ett programmatiskt förslag till alla partier. Föreningen har årsmöt kl 19-20.50 den 24:e april.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Lyft blicken!
  Se bortom de spelade konflikterna. Då blir det lättare att förstå.
  Då kanske du även ser vad som pågår bakom kulisserna och som WEF
  et al försöker stoppa. Men de kommer gruvligen att misslyckas.
  Det väntar förvisso en “reboot” men inte som de har tänkt sig.

 • WHO:s önskade maktbefogenheter i Maj samt ett av FN “summit meeting” i september visar vägen för att samla än mer makt i samma hand.

  Det blir allt mer uppenbart att FN skall bli basen för framtidens marxistiska samhälle – globalt. Vem styr då FN eg?

  https://www.un.org/en/common-agenda/summit-of-the-future

  Blir mer å mer övertygad av att ALLT är orkestrerat för att nå målet NWO.
  Detta gäller även kriget i öst samt Israels folkmord.NWO är målet.

  • De som styr FN är samma entiteter som skapat IMF, WB, Fed, WHO o.s.v. Eftersom nationers regeringar i Väst ser på och inte motsätter sig, tvärtom stödjer Agendan så är de i akt och mening kraftlösa eller anser NWO vara bästa lösningen på de lögner som byggts upp genom århundraden. De anser tydligt att folken inte ska upplysas om den verkliga avsikten med deras plan. Samma kan det vara för den övriga världen. Kan man gissa att de tror att majoriteten av 8 miljarder individer går med hela vägen trots att avsikten är totalt slaveri. Har de så effektivt styrt upp det hela så att befolkningen därför inte kan ändra på deras plan? Kanske har de redan all makt för att klara det? Med tanke på att historieskrivningen är ett bedrägeri för att sanningen inte får komma fram, då med hot om represalier så är majoriteten okunninga om hur framtiden ska styras av de helt sjuka psykopater som verkar i det fördolda.

   • En förändring mot bättre upplysning syns i o m internet. När jag själv började upptäcka utvecklingen via böcker ca 1986, sågs jag som en knäppskalle. Utvecklingen kämpar på kanske för långsamt?
    Men valsystemet i Sverige åtminstone, kunde ändras till att bestå av tre ålderskategorier, där den äldre över 60 år fick vetorätt i vissa frågor. Med allt längre livslängd kan kanske det bli så organiskt.
    De äldre ser helst sina barnbarn leka kring sig och att skogen som lekplats är fri från landminor etc..

    • Idag är man konspirations teoretiker men till trots dom flesta teorier visar sig vara/bli sanningar.

 • Krigshetsarna har släppts fria i Europa, som om erfarenheterna från två världskrig här helt glömts bort.
  Vill européerna har krig? Nej!
  Vill svenskarna ha krig? Nej!

  Trodde verkligen Magdalena Andersson och Ulf Kristersson att väljarna vill ha ett evighetskrig mot Ryssland, när de lämnade in natoansökan?
  Det var givet att efter en stunds inital upprördhet över krigsutbrottet att svenskarna skulle återgå till att värdera fred högre än krig.

  Pål Jonsson är så amerikanskt indoktrinerad och militärskadad att han är direkt olämplig som försvarsminister.

  DCA avtalet är både en kapitulationshandling, ett upphörande av Sverige som egen stat, och en omformning av landet till en militär hot spot.
  DCA avtalet måste stoppas!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *