Sven Hirdman kommenterar NATO, DCA-avtalet och Sveriges historik med Ryssland

publicerad 4 april 2024
Sven Hirdman och Kreml i Moskva.
Sven Hirdman och Kreml i Moskva.

Mikael Willgert intervjuar den fd ambassadör Sven Hirdman om det svensk-amerikanska DCA-avtalet och relationen mellan Ryssland och Sverige. Han tror att avtalet kommer att signeras av regeringen. Hirdman antyder att fredsdiskussioner med Ryssland är det mest framgångsrika för alla parter i Europa.

Sven Hirdman var ambassadör i Moskva mellan 1994 och 2004, statssekreterare åt två försvarsministrar samt flerårig chef över krigsmaterielinspektionen.

Hirdman ger en lägesbeskrivning av relationen mellan Sverige, Väst och Ryssland under tiden efter Sovjets kollaps då Michail Gorbatjov var den första postsovjetiska presidenten följd av Boris Jeltsin. Under denna tid var relationerna mellan Sverige och Ryssland goda. Den svenska ambassaden i Moskva fick en central roll i ländernas handel fram till 2006, då relationen började kallna.

Hirdman konstaterar att Ryssland “ligger där det ligger och kommer inte att sönderfalla eller upplösas” och är dessutom mer starkt och sammanhållet än någonsin.

Enligt ryska källor har det varit åtminstone elva krig mellan Sverige och Ryssland genom historien. Efter den svenska förlusten vid slaget i Poltava 1709 blev Ryssland en stormakt i Östersjöområdet och sedan dess har Rysslands imperium växt.

Under 1800-talet var relationerna mellan Sverige och Ryssland utmärkta, mycket tack vara Carl-Johan Bernadotte, säger Hirdman. Sverige hade investerat i flera stora industriprojekt i Ryssland.

I modern tid har NATO:s gränser expanderat väsentligt mot Ryssland. Med denna expansion följde tre avgörande avtal som svenska regeringen har gått in i:

Först signerade den svenska regeringen värdlandsavtalet 2012 av Socialdemokraterna. Avtalet gav NATO-länderna möjlighet att öva militärt i Sverige. Det andra avtalet var det svenska NATO-medlemskapet 2024. Det tredje är det svensk-amerikanska och militära DCA-avtalet som kan signeras 2024.

SwebbTV skriver:

“Dessa avtal är logiska om man från svensk sida är helt övertygad om att Ryssland oprovocerat kommer att inleda en aggression mot Polen, Baltikum eller Sverige”, menar Hirdman.

“Ryssland kommer inte att göra detta och därför är dessa avtal inte en bra lösning för Sverige”.

“Kriget mot Ukraina är inte ett prejudikat för att Ryssland kommer ge sig på länder som är medlemmar i NATO och/eller EU. Att Sverige nu hamnat i en så osjälvständig roll, där USA i princip kan diktera vårt territoriums roll mot Ryssland är förödmjukande”, anser Sven Hirdman.

Sven Hirdman ser nu två alternativ för Ryssland gällande Ukraina:

  • En storoffensiv när marken blir torrare, våren 2024.
  • Ett mer passivt och längre krigande.

Hirdman tror att Ukraina är chanslöst mot Ryssland.

Riksdagen ska slutgiltigt rösta om DCA-avtalet i maj eller juni 2024 och som det nu ser ut kommer det att godkännas, tror Hirdman.

 

Källa: Sven Hirdman, f.d. ambassadör om DCA-avtalet, Nato och Sveriges historik med Ryssland i Fjärde Statsmakten 200

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq