Svensk miljardgaranti för att rädda Amazonas

publicerad 4 april 2024
https://wallpapercave.com/w/wp6947673
Amazonas

Sverige ställer nu genom Sida ut en rekordstor garanti på 250 miljoner dollar till Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB). Sju länder i Amazonasregionen ska kunna låna upp till 460 miljoner dollar till hållbara investeringar. Avtalet undertecknades i anslutning till IDB:s årsmöte den 8 mars i Dominikanska Republiken.

Text: Utrikesdepartementet

Garantin löper över 22 år och ger IDB ett utökat utlåningsutrymme med ca 460 miljoner dollar för utlåning inom hållbara och motståndskraftiga landskap, hållbart skogsbruk och bevarande, samt bioekonomi i Amazonasregionen.

En viktig klimatregulator

Amazonas är världens största sammanhängande regnskog, med en enorm biologisk mångfald. Den fungerar som en viktig klimatregulator som påverkar vädermönster på lokal, regional och global nivå.

Amazonas är hem för flera hundra olika grupper av urfolk. Hållbar utveckling är centralt för levnadsförhållanden och försörjningsmöjligheter för de 35 miljoner människor som bor i området. Amazonas är i dag utsatt för ohållbara jordbruksmetoder, illegal gruvdrift, skogsbränder och storskalig avverkning. Regionen har också den högsta nivån av hot och våld mot miljöförsvarare.

Sidas största garanti någonsin

Sida kan utfärda garantier som gör att banker och andra investerare vågar satsa pengar i små företag. Företag och entreprenörer får lättare tillgång till kapital och finansieringen hjälper dem att växa.

Garantier fungerar som en försäkring för den som lånar ut pengar. Om låntagaren inte kan betala tillbaka sin skuld, får utlånaren ändå tillbaka en del av pengarna. Sidas garantier har möjlighet att täcka utlåning till både stora infrastrukturprojekt och små lån från exempelvis lokala banker.

Garantierna har en så kallad katalytisk effekt, varje krona som investeras i ett utvecklingsprojekt mångdubblas och bidrar till att projektet positiva effekter når fler människor och platser – levnadsvillkoren förbättras.

Garantin till IDB för Amazonasregionen är den största som Sida ställt ut hittills.

Mobilisering av resurser för hållbara projekt

Garantin möjliggör investeringar i hållbara projekt som i dag inte prioriteras av länderna inom ramen för deras ordinarie upplåning från Interamerikanska utvecklingsbanken.

Investeringarna som görs under garantin ska bidra till att bevara ekosystem och stärka bioekonomin. Investeringarna kommer också främja till exempel klimatanpassning, hållbart skogsbruk och cirkulära lösningar för vattenförsörjning.

Text: Utrikesdepartementet


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Amazonas
 • Företaget Sveriges styrelse kan börja med att 1. Sluta skövla skog i Sverige för olönsamma vindsnurror. 2. Sluta att tillverka vindsnurror ( som delvis består av Balsaträ från just regnskogar 3. Fundera över hur det kommer sig att de kan dela ut alla skattebetalarnas pengar till allt möjligt mellan himmel och jord utan att någon stoppar vansinnet.
  Styret måste avsättas om vi inte helt ska gå under.
  (Men det är väl målet?)Byt ut oss och sedan förinta de som kommit för att ta över. Inte lika känsligt på det viset.

 • Det är inget märkligt med Amazonas. Historisk forskning visar att Amazonas varit bebott sedan ca 50000 fkr av modern människa som har dna lika med Australiens Aboriguinéer. De dog (ca 99,99%) ut mellan 1500 och 1600 av Européiska sjukdomar. Ca 1500 ekr bodde i Amazonas en jordbrukande befolkning på 20-40 miljoner d v s mer än samtida Europa.

  Under årtusendena hade de utvecklat ett jordbruk som arbetade MED naturen och inte emot. T ex är stora delar av Amazonas PLANTERAD! Man behärskade hur odling kunde ske inne i regnskog, som normalt är sterilare än en öken. 90% av indianfolken har således anlänt EFTER 1600.

  Efter hand som regnskogarna fälls och öppnas för boskapsbeten eller odling, så kan man således se arkeologiska Crop-Marks från föregående kulturer, t ex befästningar, stadsbebyggelser, vägar, kanaler, special-åkrar etc.

  Det enda som världssamfundet ev skulle kunna lära ut är den gamla nordiska BLÄDNINGSMETODEN, för röjning av regnskogen.

 • Det finns ingen hejd på det hela hur sveriges statskassa ska dräneras. Sverige ställer upp som garant (bidrag) för att interamerikanska banken lånar ut mot ränta…

 • De strör svenska skattebetalares miljarder här och där samtidigt som de sätter på samma betalare i baken. Även om också jag uppskattar Amazonas mångfald av djur- och växtliv; tycker jag det är konstigt att de här i Sverige nu också t.ex. beställt en utredning, där de återigen ska lägga svårt sjuka människors huvuden på en stupstock.’

  Först ser man efter den egna befolkningens vars blod och svett skapat dessa miljarder, innan man börjar strö dem utomlands oavsett vilket behjärtansvärt ändamål man än strör dem över.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *