Myndighet i Australien: Covidvaccinerna är genetiskt modifierade

publicerad 21 maj 2024
Climate scientist Elsa Widding. Photo: Riksdagen.se
Elsa Widding i RIksdagen

En myndighet i Australien erkände nyligen för en australisk senatskommitté att både Pfizers och Modernas produkter är GMO. Det påstås att Australien, Europa, Sydafrika och USA har en näst intill identisk lagstiftning kring genmodifierade organismer. Hur kan det då komma sig att modifierat RNA ej anses vara GMO i Sverige?

Text: Elsa Widding, Sunt Förnuft

I Australien läggs bevis fram för att vaccinerna mot covid-19 är genetiskt modifierade organismer (GMO).

Se ärendenummer: VID510/2023 och Dr. Julian Fidge mot Pfizer Australia Pty Ltd och Moderna Pty Ltd. Dr Fidge är en australisk läkare och utbildad apotekare.

Fallet har väckts i enighet med Australian Gene Technology Act 2000.

I §10 gentekniklagen i Australien definieras vad en genetiskt modifierad organism (GMO) är:

  1. ‘Varje biologisk enhet’.”
  2. Genetiskt modifierade organismer som kan överföra genetiskt material.
  3. En organism som har modifierats med genteknik

Den första delen av definitionen av genetiskt modifierade organismer, GMO, uppfylls av det faktum att en organism är en biologisk enhet som “kan överföra genetiskt material”.

Pfizers och Modernas covid-produkter innehåller LNP-modRNA-komplex. ModRNA är genetiskt material och därmed uppfyller dessa komplex kraven på att kallas “vilken biologisk enhet som helst” enligt gentekniklagen.

Den andra delen av GMO-definitionen i Australien uppfylls av det fysiska transportsättet för LNP-modRNA-komplexen.

Lipidnanopartiklarna (LNP) kapslar in modifierat RNA som distribueras i hela kroppen (stannar alltså INTE i armen som läkemedelsindustrin och media förmedlade till allmänheten i Sverige). LNP har en kemisk sammansättning som transporterar det syntetiskt modifieradeRNA in i celler (LNP transporteras till kroppens alla organ inklusive hjärnan). På så vis överförs genetiskt material fysiskt från sprutan till kroppens celler.

Den tredje delen av GMO-definitionen är – en organism som har modifierats med genteknik. Genteknikdelen kräver att man visar: en teknikför modifiering av gener eller annat genetiskt material.

Pfizer och Moderna medger att de modifierar gener för att skapa modifierat RNA (modRNA) för sina produkter. Det stod helt klart att Pfizer och Moderna använder modifierade nukleosider för modRNA när Covid-19-produkterna godkändes. I TGA:s australiska godkännande för Pfizer noterar TGA till exempel:

Pfizer-BioNTechs covid-19-vaccin, BNT162b2 mRNA (handelsnamn Comirnaty), består av ett nukleosidmodifierat budbärar-RNA (modRNA) som kodar för det virala spikglykoproteinet (S) i SARS-CoV-2. Pfizer och Moderna skapar sina modifierade nukleosider i labbet med hjälp av rekombinanta tekniker (den genetiska följden).

Därmed uppfylls också genteknikdelen av den rättsliga definitionen av genetiskt modifierade organismer. Detta innebär att Pfizers och Modernas covid-19-produkter uppfyller de australiska juridiska definitionerna för att korrekt kallas GMO.

Enligt den australiska gentekniklagen måste alla som “hanterar” en GMO i Australien regleras av en GMO-licens. Till skillnad från Astra Zeneca misslyckades Pfizer och Moderna med att ansöka om GMO-licenser i Australien.

Att hantera genetiskt modifierade organismer i Australien utan GMO-licens är ett allvarligt brott enligt avsnitt 32 i Gene Technology Act 2000.

Faktum är att chefen för Australiens Office of the Gene Technology Regulator, eller OGTR, nyligen erkände för en australisk senatskommitté att både Pfizers och Modernas produkter är GMO.

Ingen australiensare fick veta av OGTR eller TGA att de ombads att ta emot genetiskt modifierade organismer eller GMO när de fick en covid-19-injektion.

Detta borde dock inte bara vara en GMO-juridisk fråga i Australien. I Storbritannien behandlas genetiskt modifierade organismer enligt Environmental Protection Act 1990 och särskilt avsnitt 106 i del VI. Storbritanniens rättsliga definitioner av vad som betraktas som genetiskt modifierade organismer är nästan identiska med de rättsliga definitionerna i Australien.

Liksom i Australien kräver Storbritannien att nya genetiskt modifierade organismer ska genomgå en omfattande riskbedömning.

Även efter en omfattande riskbedömning måste Storbritanniens statssekreterare fortfarande ge sitt samtycke innan en genetiskt modifierad organism kan föras in i Storbritannien. Både Pfizer och Moderna ansökte om marknadsföringstillstånd enligt Human Medicines Regulations 2012 som undantog dem från att behöva genomgå en GMO-riskbedömning för sina Covid-19-produkter.

På grund av detta undantag behövde inget av företagen nämna i produktinformationen att deras produkter innehåller genetiskt modifierade organismer, trots att de uppfyller de rättsliga definitionerna (se bifogad produktinformation).

Det påstås att Australien, Europa, Sydafrika och USA har en näst intill identisk lagstiftning kring genmodifierade organismer. Hur kan det då komma sig att modifierat RNA ej anses vara GMO i Sverige? Finns det någon tydlig uppfattning i frågan?

 

Text: Elsa Widding, Sunt Förnuft

Relaterade länkar

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq