Du som riksdagsledamot kan säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt

publicerad 17 maj 2024
F-35 beväpnade med kärnvapenbomber av typen B61-12
F-35 beväpnade med kärnvapenbomber av typen B61-12.

Hösten 2021 sa Peter Hultqvist: ”Det blir inga ansökningar om nåt medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering”. Det dröjde inte många månader innan samma regering ansökte om medlemskap i NATO.

Detta skedde utan konsultation med svenska folket. Den regering vi har haft sedan 2022 har, förutom att driva NATO-processen, diskuterat och undertecknat ett bilateralt avtal med USA om ytterligare militärt samarbete. Inte heller i det senare fallet har det skett någon konsultation med svenska folket.

Till skillnad mot Norge och Danmark har den nuvarande regeringen valt att inte skriva in ett specifikt förbehåll om inga kärnvapen på svenskt territorium i DCA-avtalet. Sverige har heller ingen nationell lag mot kärnvapen på svenskt territorium, som flera andra NATO-länder har, t.ex. Finland.

Som medborgare i Sverige är vi mer än upprörda över att vi i dessa ytterst viktiga frågor inte tillfrågats om vår åsikt. I vårt arbete har vi rest till många länder i världen.

Överallt har vi varit stolta över att säga att vi kommer från Sverige; ett land där alla medborgares åsikter får komma till tals; en demokratisk förebild, inte utan brister, men en stark och tydlig förespråkare för fredlig konfliktlösning, inte krig.

Att ingå i en militär allians betyder att vi har mist möjligheten att vara en oberoende röst i en alltmer konfliktfylld och polariserad värld.

Vi är medvetna om att ett land behöver ett försvar om det blir angripet. Men vår grundinställning är att alla krig är av ondo, och att global nedrustning, inte upprustning, är enda långsiktiga målet. Om det inte finns någon politisk kraft som aktivt propagerar för denna hållning har vi som nu lever på vår jord förlorat vår mänsklighet och hoppet om en bättre värld för de som skall komma efter oss.

Vi har tillsammans sex barnbarn, två av dem pojkar som i år blir 18 år och därmed kallats till mönstring. Tanken på att de om något år kan tvingas befinna sig som soldater i någon av världens krigszoner fyller oss med skräck och avsmak.

Vi tänker också på alla dessa tusentals soldater i andra länder, de flesta unga män, som berövats sin frihet och i många fall sitt liv. Till vilken nytta? För att inte tala om alla miljontals civila krigsoffer. Det måste bli ett slut på dödandet! Tron på att kärnvapen är en väg till fred.

Du som riksdagsledamot har möjlighet att agera för att säkerställa att Sverige är och förblir ett kärnvapenfritt territorium!

Inför omröstningen om DCA-avtalet i riksdagen i sommar vill vi veta var du står och begär att du svarar på dessa frågor:

  • Har du läst hela DCA-avtalet och på allvar begrundat dess konsekvenser för vårt land och dess medborgare?
  • Anser du att amerikansk militär närvaro i Sverige minskar risken för fientlig aggression mot Sverige och dess närområde? I så fall, hur?
  • Accepterar du att kärnvapen placeras i Sverige? Om du inte gör det:
    • kommer du innan omröstningen att kräva en lagändring som förbjuder kärnvapen på svensk mark, alternativt att en klausul införs i avtalet att Sverige inte accepterar lagring av kärnvapen på vårt territorium?
    • om den påbjudna partilinjen vid omröstningen är att acceptera avtalet i sin nuvarande form, kommer du följa ditt samvete eller partilinjen?
  • Efter omröstningen om DCA, kommer du kunna se oss, våra barn och barnbarn i ögonen och säga att du handlat på ett sätt som anstår en vald representant för ett fredligt, demokratiskt land?
  • Kommer du att verka aktivt för global nedrustning, nu och i framtiden? I så fall, hur?

 

Text: Marie Edwards Lindquist och Ivor Ralph Edwards


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq