Sverige satsar på krig – Skickar 75 miljarder kr i militärt stöd till Ukraina

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 22 maj 2024
- NewsVoice redaktion
Swedish PM Ulf Kristersson and US President Joe Biden.
Ulf Kristersson och Joe Biden.

Idag meddelade regeringen att Sverige under tre år ska stödja Ukraina med ett fortsatt militärt stöd på sammanlagt 75 miljarder kronor fördelat på 25 miljarder per år 2024-2026.

Att regeringen och Sverigedemokraterna beslutat om att skicka ytterligare 75 miljarder kronor till Ukraina över tre år är problematiskt ur flera perspektiv.

För det första befinner sig Sverige i en ekonomisk situation där dessa enorma summor kunde användas till att lösa inhemska problem som vård, skola och infrastruktur.

Det är därför svårt att motivera för svenska skattebetalare varför så stora resurser ska läggas på ett annat lands konflikt när det finns akuta behov på hemmaplan.

För det andra finns det en risk att detta militära stöd drar ut på konflikten istället för att bidra till en fredlig lösning. Genom att pumpa in så mycket pengar och militär utrustning, bidrar Sverige potentiellt till en eskalering av kriget, vilket kan få långsiktiga och oförutsägbara konsekvenser för både Ukraina och Europa.

Slutligen, trots regeringens försäkringar om att det svenska försvaret och andra viktiga investeringar inte ska påverkas, är det svårt att se hur en så stor avvikelse från överskottsmålet inte skulle ha negativa effekter på landets ekonomi och säkerhet.

Prioriteringen av utländskt militärt stöd över inhemska behov väcker frågor om regeringens verkliga intentioner och om den svenska befolkningens intressen verkligen sätts i första rummet.

 

Källa


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq