Kina och Brasilien nobbar Bürgenstockmötet – Lanserar egen lista för fred i Ukraina

publicerad 13 juni 2024
- Kristoffer Hell
Wang Yi (right), China’s foreign minister, welcomes Celso Amorim, a top adviser to Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva
Wang Yi (t.h.), Kinas utrikesminister, välkomnar Celso Amorim, en av de främsta rådgivarna till Brasiliens president Luiz Inacio Lula da Silva, i Peking på torsdagen.

Efter att bland annat Kina och Brasilien nobbat Schweiz inbjudan till deltagande i en konferens om Ukraina på bergstoppen Bürgenstock, presenterar de båda BRICS-medlemmarna en egen lista för att skapa fred i landet.

Den Globala Söderns förslag på hur fred kan uppnås i Ukraina:

  1. Kina och Brasilien uppmanar alla berörda parter att följa tre principer för att de-eskalera situationen, nämligen ingen expansion av slagfältet, ingen eskalering av strider och ingen provokation från någon part.
  2. Kina och Brasilien tror att dialog och förhandlingar är den enda genomförbara lösningen på Ukrainakrisen. Alla parter bör skapa förutsättningar för återupptagandet av direkt dialog och verka för en de-eskalering av situationen tills en fullständig vapenvila uppnås. Kina och Brasilien stödjer en internationell fredskonferens som hålls vid en lämplig tidpunkt och som erkänns av både Ryssland och Ukraina, med jämlikt deltagande av alla parter samt rättvis diskussion av alla fredsplaner.
  3. Insatser behövs för att öka humanitärt bistånd till berörda regioner och förhindra en humanitär kris i större skala. Attacker mot civila eller civila anläggningar måste undvikas, och civila inklusive kvinnor och barn samt krigsfångar (POW) måste skyddas. De två sidorna stödjer utbytet av krigsfångar mellan parterna i konflikten.
  4. Användningen av massförstörelsevapen, särskilt kärnvapen och kemiska och biologiska vapen, måste motsättas. Alla möjliga ansträngningar måste göras för att förhindra kärnvapenspridning och undvika en kärnvapenkris.
  5. Attacker mot kärnkraftverk och andra fredliga kärnanläggningar måste motsättas. Alla parter bör följa internationell lagstiftning, inklusive konventionen om kärnsäkerhet, och resolut förhindra konstgjorda kärnolyckor.
  6. Att dela upp världen i isolerade politiska eller ekonomiska grupper bör motsättas. Kina och Brasilien uppmanar till insatser för att förbättra internationellt samarbete inom energi, valuta, finans, handel, livsmedelssäkerhet och säkerheten för kritisk infrastruktur, inklusive olje- och gasledningar, undervattensoptiska kablar, el- och energianläggningar samt fiberoptiska nätverk, för att skydda stabiliteten i globala industri- och leveranskedjor.

Den kinesiska och brasilianska listan överlappar delvis med de initiala och mer praktiska steg konferensarrangören Schweiz hoppas förverkliga vid Bürgenstockmötet: livsmedelssäkerhet (export av jordbruksprodukter från Ukraina), kärnkraftssäkerhet, och utväxling av krigsfångar.

Den tiopunktslista Ukrainas president Volodomyr Zelensky tagit med sig till Bürgenstockkonferensen betraktas som omöjlig då den kräver att Ryssland överger alla landvinningar det gjort sedan 2014 och dessutom betalar krigsskadestånd och underkastar sin statsledning åtal för krigsbrott.

 

Referenser och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq