Sveriges krigsberedskap för ett krig mot Ryssland: Förbered era anställda!

Debatten om krigsorganet NATO och det amerikanska militära DCA-avtalet

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 17 juni 2024
- Torbjörn Sassersson
Pär Malmberg, Sofie Hagman, Marinette Nyh Rydbo och Johan Sjöberg.
Pär Malmberg, Sofie Hagman, Marinette Nyh Rydbo och Johan Sjöberg.

I Sverige finns 1,32 miljoner företag, men endast 683 av dem har krigsplacerat sin personal, rapporterar Göteborgsposten. Pär Malmberg, regeringens utredare för näringslivets försörjningsberedskap, konstaterar att många företagare inte vet hur de ska förbereda sina anställa för ett krig mot Ryssland.

”Jag tror att det är många företagare som skulle vilja komma igång med detta, men alla vet inte hur,”  säger Pär Malmberg.

Svenska politiker förbereder Sverige som proxystat

Under de senaste två åren har Ukrainakriget pågått, ett krig instigerat genom NATO:s aggressiva expansion allt närmare Ryssland. Sverige har dessutom gått med i NATO. Regeringen är på gång att slutsignera ett militäravtalet DCA med USA, som av kritiker har kallats för ett ”kapitulationsavtal” i likhet med det som Japan tvingades signera 1945 efter att USA släppt två atombomber i landet.

Riksdagen röstar om DCA-avtalet den 18 juni och om det röstas igenom ratificeras (verkställs) det under hösten 2024. Därmed är Sverige redo att starta ett krig mot Ryssland, vilket kan innebära någon gång under 2025.

DCA-avtalet i kombination med NATO-medlemskapet gör om Sverige till ett ”uppmarschområde” (tillsammans med Finland och baltstaterna) mot Ryssland styrt av NATO och USA. NATO-plan kommer att ska starta och landa i Sverige. Gotland har blivit NATO:s missilstation.

För att förbereda sig för ett krig måste företag skapa krigsorganisationer och krigsplacera sin personal under allmän tjänsteplikt, men endast 934 organisationer, inklusive myndigheter och kommuner, har gjort detta hittills, skriver GP. Detta är lågt jämfört med de 7,1 miljoner som är totalförsvarspliktiga i åldern 16-70 år.

Malmberg påpekar att cirka 100.000 svenska företag kan betraktas som samhällsviktiga vid höjd beredskap.

”På samma sätt som människor förbereder sin personliga beredskap behöver företagen fundera igenom vad de gör vid fredstida kris, höjd beredskap och ytterst krig,” säger han.

Han rekommenderar att företag analyserar sin roll vid en kris och eventuellt krigsplacerar sin personal genom Plikt- och prövningsverket.

Sofie Hagman, jurist på enheten för beredskap vid Post- och telestyrelsen, beskriver reglerna för allmän tjänsteplikt som krångliga och erkänner att det har varit svårt för myndigheter att veta när ett utpekande kan ske. Hon hoppas att ett faktablad på PTS hemsida kan underlätta för operatörerna.

”Jag förstår att företag i andra sektorer som inte har några särskilda regler för totalförsvarsplanering får det väldigt svårt att veta om man har någon möjlighet att registrera sin personal eller inte,” säger Hagman.

Enligt Göteborgsposten krävs att företag som bedöms ha totalförsvarsviktig verksamhet får krigsplacera sin personal i Plikt- och prövningsverkets register.

Johan Sjöberg från Svenskt näringsliv uppmanar företagsledningar att överväga sin roll vid krig eller krigsfara och har tagit fram ett tiopunktsprogram för detta ändamål.

”Vi uppmanar dem till att fundera igenom den här typen av frågeställningar, oaktat vad upphandlande myndigheter har informerat om. De ligger i alla företags intressen,” säger Sjöberg.

Senast den 27 januari 2025 ska en utredning om personalförsörjning av det civila försvaret presenteras för regeringen. Malmberg betonar vikten av snabbare framsteg och mer omfattande planering.

”Vi har kommit så väldigt, väldigt kort vad gäller planeringen av näringslivet,” säger han.

Sveriges krigsberedskap

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • Värnplikt i Försvarsmakten. Du kan dirigeras till en krigsfront.
  • Civilplikt. Till exempel inom räddningstjänst, barnomsorg och sjukvård.
  • Allmän tjänsteplikt. Du ska då tjänstgöra inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig.

”Det kan betyda att man fortsätter på sitt vanliga jobb, tjänstgör i en frivillig försvarsorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret”, skriver Mattias Balkander på GP.

Detta innebär att företag måste skapa egna ”krigsorganisationer”, där de tar personal i anspråk så att anställda ska bli redo för beredskap, civilplikt, värnplikt och krig.

 

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq