Torbjörn Sassersson och mina löften som EU-politiker

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 juni 2024
- NewsVoice redaktion
Torbjörn Sassersson EU-valet 2024

Jag ställer upp som EU-kandidat i partiet MoD. Rösta på mig som EU-kandidat i MoD om du vill ha en röst i parlamentet för de målsättningar som jag punktar upp nedan.

  • Beskydd av yttrandefrihet och oberoende medier samt krav på täta folkomröstningar.
  • Arbete för svensk neutralitet, nej till ett fortsatt NATO-medlemskap och krigsfinansiering, men stöd till Ukrainas och Gazas folk vars röster inte hörs i massmedia.
  • Fred och dialog med omvärlden, med alla stater och alla grannländer.
  • Vårdfrihet, hälsofrihet och genuin medicinsk vetenskap fri från politik och finansintressen.
  • En multipolär, rättvis och jämlik värld där industrikartellernas och miljardärernas inflytande begränsats.

Partiet MoD har flera programpunkter och jag avser att kommentera dem med kommande videokommentarer fram till valdagen den 9:e juni.

10 grundprinciper för MoDs politik

1. Individens självbestämmande

Vi fastslår att varje individ är suverän över sin egen kropp och sitt eget sinne och har rätt till personlig frihet, inklusive kroppslig integritet och personligt beslutsfattande.

2. Demokratiskt styre och folkets makt

Vi förespråkar att samhället ska styras demokratiskt av folket genom en decentraliserad styrform där myndigheterna är ansvariga inför folkets vilja och makt.

3. Mänskliga rättigheter och rättvisa

Vi är engagerade i att skydda och respektera mänskliga rättigheter och strävar efter rättvis och icke-diskriminerande behandling av alla individer i samhället.

4. Äganderätt och samhällsansvar

Vi anser att individer har rätt till ägande, samtidigt som de förvaltar och bidrar till gemenskapen, och vi värdesätter solidaritet och samarbete för att uppnå gemensamma mål.

5.Yttrandefrihet och transparens

Vi försvarar kraftfullt rätten till fri åsikts- och yttrandefrihet och arbetar för ökad öppenhet och transparens i alla samhällssektorer.

6. Skydd av personlig integritet och transaktionsfrihet

Vi kämpar för att minska övervakning och skydda personuppgifter, stärka rätten till privatliv och säkerställa individens integritet. Dessutom betonar vi vikten av transaktionsfrihet; så som rätten att genomföra anonyma transaktioner med kontanter, som en viktig del av att skydda individens ekonomiska frihet och självbestämmande.

7. Nationell suveränitet och självbestämmande

Vi anser att demokratisk makt inte bör överföras utomlands och att alla befogenheter som förts ut ska återföras för att bevara nationell suveränitet.

8. Rättigheter till naturresurser och miljöskydd

Vi erkänner folkets rätt till naturresurser och betonar vikten av att skydda naturens regenerativa förmåga. Med en djup vördnad för livet och naturens intelligens strävar vi efter att bevara och vårda vår planet för framtida generationer.

9. Kunskapsbaserad politik

Vi sätter stor vikt vid att fatta beslut baserade på välunderbyggd kunskap och objektiv information för att säkerställa välgrundade och effektiva politiska åtgärder.

10. Fredliga lösningar och diplomati

Vi är engagerade i att främja fred och förespråkar användningen av diplomati och dialog som de främsta medlen för konfliktlösning. Vi tar ställning mot våld och vapenmakt och strävar efter att bygga relationer och samarbete grundade på ömsesidig respekt och förståelse, både nationellt och internationellt.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq