NATO-mötets slutkommuniké – en krigsvarning till Kina

publicerad 11 juli 2024
- Kristoffer Hell
NATO ser nu Kina som en fiende.
NATO ser nu Kina som en fiende.

I slutkommunikén på NATO:s toppmöte i Washington den 9-11 juli 2024 nämndes Kina som inblandat i kriget i Ukraina. NATO-retoriken var anmärkningsvärt hård och den bekräftar att Kina också befinner sig i krigsalliansens sikte.

NATO:s avgående Generalsekreterare Jens Stoltenberg:

”Deklarationen vi har enats om idag är det starkaste budskapet NATO-allierade någonsin har skickat om Kinas bidrag till Rysslands olagliga krig mot Ukraina.

Vi gör klargör att detta kommer att påverka Kinas intressen”.

Ur NATO:s slutdeklaration:

”Folkrepubliken Kina har blivit en avgörande möjliggörare av Rysslands krig mot Ukraina genom sitt så kallade ’obegränsade’ partnerskap och sitt omfattande stöd till Rysslands försvarsindustriella bas. Detta ökar hotet som Ryssland utgör mot sina grannar och mot den euro-atlantiska säkerheten.

Kina fortsätter att utgöra systematiska utmaningar för den euro-atlantiska säkerheten. Vi har sett ihållande illvilliga cyber- och hybridaktiviteter, inklusive desinformation, som härrör från Kina.

Vi är oroade över utvecklingen av Kinas rymdkapacitet och aktivitet.

Kina fortsätter att snabbt utöka och diversifiera sitt kärnvapenarsenal med fler stridsspetsar och ett större antal sofistikerade leveranssystem.”

NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg om Kina

 

Referenser och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq