Shaanxis stora moské – en levande kulturskatt i Xinjiang

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 juli 2024
- Torbjörn Sassersson
Imam Ma Jirong meets journalists at the Grande Shanxi Mosque in Yining, Xinjiang, China.
Imamen Ma Jirong träffar journalister vid Shaanxi Shaanxis stora moské (Shaanxi Grand Mosque) i Yining, Xinjiang, Kina, den 17 juni 2024.

NewsVoice och journalister från andra länder bjöds in att besöka Shaanxi Grand Mosque i Yining County, Xinjiang. Moskén är en påminnelse om regionens mångfacetterade historia och tidigare kulturutbyten.

Moskén ligger på den södra sidan av Xinhua East Road i Yining County, Ili Kazak Autonomous Prefecture. Den är ett historiskt och kulturellt landmärke med ett rikt arv som går tillbaka till 1781. Moskén och den kinesiska regeringens skydd vittnar också om den blandade religiösa kulturen i Kinas etniskt mest tätbefolkade område, med en mängd olika etniska grupper som lever sida vid sida.

Xinjiang har 10 islamiska etniska minoriteter. De inhemska invånarna är uigurer (10 miljoner), kazaker, huier, kirgizer, tatarer, ozbeker och tadzjiker. De etniska grupperna Dongxiang, Salar och Baoan har migrerat från andra områden.

Moskén har fått sitt namn efter det stora antal muslimska soldater från Shaanxi som kom till Xinjiang under Qingdynastin 1644-1911. Enligt den kinesiska tidningen Tianshannet byggdes den 3.000 kvadratmeter stora moskén ursprungligen för att tillgodose de religiösa behoven hos muslimska Hui-soldater från Shaanxi, Gansu, Ningxia och Qinghai.

Lokala källor uppger att dessa soldater stannade kvar i området för att slå ner uppror och Qing-regeringen grundade moskén för att stödja deras andliga utövande.

Shaanxis stora moské är ett exempel på en sammansmältning av kulturen på de centrala slätterna och arabiska influenser, vilket återspeglar den arkitektoniska blandning som kännetecknar många historiska platser i Kina.

Religionsfrihet i Xinjiang

År 2010 genomgick moskén en betydande restaurering för att bibehålla sin ursprungliga storlek och stil i enlighet med den autonoma regionala regeringens mandat. Arbetet säkerställde att moskén behöll sin historiska integritet samtidigt som den fortsatte att fungera som en plats för tillbedjan.

”Shaanxis stora moské bevisar att vårt gränsområde har haft nära kontakter och utbyten med andra regioner i Kina”, säger imam Ma Jirong, vice ordförande för den islamiska föreningen i Yili-prefekturen och imam för Shaanxis stora moské i staden Yining, i en intervju för Tianshannet.

”Det bevisar också att Xinjiang har varit en oskiljaktig del av Kinas territorium sedan urminnes tider”, fortsätter han.

Moskéns bönehall, som täcker cirka 2.100 kvadratmeter, är värd för de fem dagliga gudstjänsterna, fredagsbönerna och islamiska festivaler. Moskén är öppen för alla muslimer för gudstjänst och religiösa studier. Läsesalen, som innehåller över 2.000 exemplar av Koranen och andra religiösa skrifter, är öppen hela dagen.

Imam Ma Jirong, Yining, Xinjiang, China June 17, 2024
Imam Ma Jirong, Yining, Xinjiang, Kina 17 juni 2024. Foto: Torbjörn Sassersson: Torbjörn Sassersson

Imam Ma Jirong, en 63-årig man från Shaanxi-provinsen, har tjänstgjort vid Shaanxi Grand Mosque i mer än ett decennium. Hans anknytning till moskén är djupt rotad, eftersom hans far var imam där i 50 år.

”Min far delade med sig av många religiösa insikter i moskén, så jag följde honom för att studera islam och jag studerade senare även vid China Islamic Institute”, berättar Jirong.

Shaanxi Grand Mosque symboliserar religionsfriheten i Xinjiang. I århundraden har kulturer från alla etniska grupper i regionen utbytts, förts vidare och utvecklats, vilket har möjliggjort full respekt för trosfriheten.

Aidan Jonah, journalist från The Canada Files, Toronto i Kanada, nämner separatism och frågar hur islam är förenligt med socialismen i Xinjiang. Ma Jirong svarar att islam bygger på medkänsla, så hur kan islam inte vara förenligt med socialism?

Imam Ma Jirong (center)
Wang Yaqi (översättare), imam Ma Jirong (i mitten) och Mahmoud Al-Wadi, chefredaktör för Alam Arrajol Magazine. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

 

Rapport, text, foto och video av Torbjorn Sassersson, NewsVoice

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq