Socialdemokraternas och DN:s gemensamma kamp mot brygga avslutad

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 juli 2024
- NewsVoice redaktion
Johan Jakobsson
Johan Jakobsson

Ärendet med min riksbekanta brygga är nu avslutat och den är slutgiltigt godkänd. De många, säkert kloka och flitiga, myndighetsföreträdare, socialdemokrater och journalister som fördjupat sig i plankorna på vår tomt kan nu bidra till samhällsutvecklingen på andra sätt.

Text: Johan Jakobsson (Liberalerna), Statssekreterare hos statsministern

För snart tio år sedan ansökte jag om att få ersätta den gamla och skraltiga bryggan på vårt nya skärgårdsställe. Värmdö kommun godkände snabbt, men länsstyrelsen tog gott om tid på sig när det skulle överprövas. Först drygt två år senare fick vi börja bygga.

Då visade det sig att stenkistorna behövde ställas något längre i sär på den flacka sandbotten – för att nå det bottendjup jag ansökt om. För att begränsa storleken gjorde vi bryggan smalare, med totalt endast åtta procent större yta.

Trädäcket invid bastun behövde vi ersätta 2019, efter att det hade förstörts när vi lät bygga ett vattenreningsverk för att följa miljöreglerna. Det nya blev lika långt, 18 meter, men fem istället för fyra meter brett.

Men allt inom den del av fastigheten som kommunen i en rad tidigare beslut pekat ut som ”hemfridszon” och ”tomtplats” – och på den delen av en fastighet ger strandskyddsreglerna rätt att bygga hur mycket trätrall man vill.

En engagerad medborgare med kanske lite för mycket fritid satte ändå igång med att anmäla till myndigheter och kontakta redaktioner. Kommunen startade en granskning. Dagens Nyheter värderade tipset högre än andra tidningar.

DN har till dags dato publicerat inte mindre än nio artiklar om dessa brädor. Partisekreteraren Tobias Baudin (S) gick såklart i taket över de för honom överväldigande virkeslängderna och krävde att statsministern skulle ingripa.

Vid det här laget har kommunen granskat färdigt och landat i att både brygga och trädäck är godkända. En åklagare har granskat och kunde inte se något att gå vidare med. Mark- och miljööverdomstolen har fattat beslutet att den inte kunde se något fel av lägre instanser.

Och nu till sist har även länsstyrelsen granskat och fattat beslutet att både brygga och trädäck uppfyller alla krav och är godkända och länsstyrelsen utgjorde sista instans. Ärendet är slutgiltigt avgjort.

 

Källa

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq