Public Service på riktigt.

söndag, februari 25, 2024

FLYER 2 NewsVoice urklipptHjälp till att sprida kännedom om NewsVoice genom att dela ut flyers i brevlådor och på stan och jobbet. Det räknas som samhällsinformation och är inte reklam.

Genom att dela ut flyers hjälper du Sverige att bli ett bättre land att leva i för alla eftersom NewsVoice lyfter fram de problem som måste lösas och de möjligheter som bör få mer uppmärksamhet.

Det sker genom oberoende journalistik och analyser. NewsVoice synar makten och mainstream medierna, som idag i hög grad arbetar för den makt de borde granska.

Ladda ner denna A4:a, skriv ut och klipp ned till fyra stycken flyers. Dela sedan ut. Tio utskrifter ger alltså 40 flyers.

Tack för din hjälp!

Torbjörn Sassersson, redaktör

Relaterat

Hur vet man att en tidning är samhällsinformation?

Svar:

”I regler som styr direktmarknadsföring kommer vi aldrig att kunna begränsa en tidnings/tidskrifts spridning då den faller in under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, två grundlagar som står ”över” marknadsföringslagen och är grundbultar i vår demokrati. Dessa grundlagar är stiftade för att tillse att vi kan upprätthålla en allmän debatt och på så sätt upprätthålla det demokratiska samhälle vi har i Sverige idag.”

”…en tidning måste innehålla en icke obetydlig mängd redaktionell text.”

Källa: SWEDMA:s jurist