12 KOMMENTARER

 1. @ Anders
  Tack för intressant länk. Jag har hittills bara läst som hastigast men blev förvånad (minst sagt!) över påståendet betr NLP. Det står:

  ”..Neuro-Linguistic Programming (NLP) & other behavior modification tools are used as weapons during public harassment. These attacks are combined with military-grade, silent, through-the-wall Directed Energy Weapons (DEW), & advanced electronic surveillance equipment. Many people are attacked night & day with these weapons….”

  Jag studerade NLP under 90-talet och har svårt att förstå hur man skulle kunna använda den metoden som ‘harassment’. NLP är en metod/terapi som ju går ut på att patienten/klienten styr skeendet. NLP används i syfte att hjälpa (som stöd) någon att göra sig av med t ex en fobi, eller under sjukdom, i sorgearbete, osv. Det är patienten/klienten som ‘programmerar om sig’ – det är alltså inte terapeuten som styr. Det går förstås att använda NLP till väldigt mycket men det är man själv som gör jobbet – inte någon annan….

  Mvh, Mayne

 2. Jag hoppas det framgår att jag försöker selektera ut de saker som jag finner intressanta och relevanta, för att passa bollen vidare. Även om länken i sin helhet rymmer en del som är historiskt verifierbart, finns säkert inslag av varierande natur som kanske förtjänar en mer ingående analys.

  Huvudtemat är dock att man skall vara medveten om de krafter som verkar, och att den egna referensramen om vad man kan tillåta sig och inte tillåta sig i form av handlingar, absolut inte kan användas. Motivet ”Jag skulle aldrig kunna göra detta, så det kan nog inte dessa människor heller” är inte applicerbart.

  Det är sorgligt att se vilka metoder som tydligen används i olika syften. Och att individerna bakom inte har de värderingar som man kan förvänta sig av ansvarstagande själar.

 3. @ Janne
  Det är inte bara informationen om Zonterapi som är förvrängd. Informationen beträffande Akupunktur är också helt uppåt väggarna snedvriden! Det är ju ingen ide´att söka information om Komplementär/Alternativ Medicin på Wikipedia. Det som finns där är bara ‘vrövl’ rent ut sagt – felaktiga, (o)’vetenskapliga fakta’ av noll och intet värde!

 4. @ Mayne
  Jo jag vet, hela Wikipedia är fylld med helt felaktig information gällande alternativmedicin, säkert en hel del annat som förvrängts också…
  Wikipedia verkar vara helt styrt av skeptiker, som troligen köpts av industrin för att förvanska och kontrollera vad som får skrivas och inte får skrivas.

  När allting sedan en dag fallerar och folk får veta sanningen kommer ingen tro dom, de gräver en grop åt oss som de själva en vacker dag komma falla ner i. De har inte förstått naturlagarna.

 5. De (VoF) raderade hela sidan om Torbjörn Sassersson. Det är ett mycket gott tecken, och ett bra betyg för Sassersson och innebär att han är på rätt spår och farlig för moralisterna (dvs nyttig för allmänheten).

  När man är på rätt spår använder sig moralisterna (maktetablissemangets fanatiska agenter) av följande metoder:

  Först försöker de tiga ihjäl en. När det inte går…
  Försöker de svartmåla, demonisera och förtala. När det inte går…
  Försöker de missbruka fysiskt våld.

  Skulle det hända Sassersson något så kan VoF räkna med att det kommer att hända något med dem också.

 6. Tack för din kommentar. Jag instämmer i beskrivningen, men ibland brukat man säga att det tredje steget helt enkelt är acceptans. Men om motståndet är tillräckligt desperat så….

 7. Det tredje steg som du nämner är mer ändamålsenligt än det jag har fått lära mig och jag vill hellre antaga att du har rätt (att motståndet inte är så desperat), det låter förnuftigt med acceptans (kommer dock att ta lång tid tror jag, så hoppas man har tålamod). Men jag blir förblindad (och förvånad) av min egen tillfälliga aggression när man läser sådana artiklar som denna och glömmer bort att det egentligen inte är de indoktrinerade lakejerna i VoF som är den egentliga fienden.

  Man vill slå på dem. Men det får man inte. Och om man slår på dem kommer det ta längre tid för dem att lära sig =) Man får helt enkelt ha tillit till att sanningen segrar till slut och så får man göra sitt bästa därefter.

  Tack för korrigeringen.

  Allt Gott

 8. I egenskap av någon som hårt kämpat med dessa saker som skribent på Wikipedia om bl a alternativa/andliga ämnen vet jag att detta stämmer helt och fullt. Till slut fann jag mig helt enkelt tvungen att lämna Wikipedia, då motståndet blev alltför massivt och de som ev. var av samma synsätt som jag ville/vågade sannolikt inte uttrycka detta i debatterna för att inte själv bli ”stämplad” och utstött ur sammanhanget.

  Man ska dock veta, att dessa skeptiker bara gör sitt jobb som ”administratörer” i enlighet med den amerikanske skeptiske grundarens regelverk och önskemål, vilket han också helt bekräftade som svar på min direkta fråga om detta förhållande. Det följer den gängse ”empiriska”, akademiska vetenskapssynen och anses som en garant för ”saklig kvalitet” i artiklarnas innehåll, trots att resultatet gällande dessa ”icke-akademiska” ämnen innebär en total förvrängning och uteslutning av fakta. Dock, en ny, bättre konkurrent till Wikipedia är snart nu på väg, så det väntar bättre tider med detta.

 9. ”Skeptiker”rörelsen är en auktoritets troende sekt. Så också på Wikipedia. De redigerar efter vad deras ledare säger, och inte efter fakta. Så de är inte det minsta skeptiska till sina egna ledare.

  Lite kul info om ett av deras misslyckande: http://australiansceptics.com/2013/02/19/will-the-real-australian-sceptics-please-step-forward/

  De borde finnas en hel del demokratiska skeptiker, som tröttnat på deras propaganda, och deras trakasserier. Det här spred de över världen:”Chiropractor broke babys neck” , men sant var det inte: http://www.theaustralian.com.au/news/nation/chiropractor-cleared-over-break/story-e6frg6nf-1226740575036

  Tror ni de bad om ursäkt? Här är ett exempel på deras kommentar: ”I don’t care if a chiropractor broke this baby’s neck.” Sedan byter skribenten ämne. Det är så de brukar bete sig när de blir avslöjad med en lögn. Från http://www.sciencebasedmedicine.org/chiropractor-breaks-babys-neck-a-risk-vs-benefit-analysis/

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here