20 toppforskare i unikt upprop: koldioxiden påverkar inte klimatet – Lars Bern får tungt stöd från vetenskapsmän

28
9091

Lars Bern 10 feb 2015 | Foto: Torbjörn Sassersson

NEWSVOICE-ARKIVET. Det finns inget samband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Uppvärmningen under 1900-talet ger inte anledning till oro, oavsett orsakerna. Den klimatpolitik som bygger på FN:s klimatpanel riskerar att drabba de fattiga mycket hårt. Det skriver Lars Bern och 20 professorer och docenter i naturvetenskapliga ämnen.

Ursprungligen publicerad på NewsMill.se: 2008-12-17 kl 20:12 | Text: Lars Bern | Foto: Torbjörn Sassersson

FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.

Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker.

IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.

Ledande alarmister har gått längre än IPCC och har med framgång lyckats föra ut bilden att deras påståenden är grundade på vetenskaplig konsensus. Men vetenskapliga fakta bestäms inte genom omröstning. Alarmismen har skapat en situation där det vetenskapliga samtalet är på väg att ersättas av hårklyverier

Påstående om vetenskaplig konsensus, angående den antropogena koldioxidens roll för klimatet, är inte endast ovidkommande utan också felaktigt. Detta illustreras av att den IPCC-kritiska Manhattan-deklarationen undertecknats av mer än 600 kvalificerade akademiker, varav 200 är direkt engagerade i klimatforskning. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet.

Grundat på nämnda scenarier påstår IPCC att allt tyder på att uppvärmning av jordatmosfären kommer att orsaka klimatförändringar som kan leda till en storskalig katastrof. Snabba genomgripande motåtgärder skulle dock enligt IPCC kunna begränsa de påstådda skadeverkningarna.

Vår uppfattning är:

 • att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar.
 • att den observerade uppvärmningen under 1900-talet inte ger anledning till oro, oavsett orsakerna.
 • att de klimatmodeller som larmrapporterna bygger på har ringa prognosvärde.
 • att Manhattandeklarationen motbevisar påståendet om konsensus.
 • att en klimatpolitik som bygger på IPCC:s scenarier riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.

Innan samhället fattar långtgående beslut rörande klimatpolitiken bör vi se till att stå på en säkrare vetenskaplig grund än den vi har idag. Regeringen bör därför initiera en hearing med ett brett spektrum av representanter för vetenskapssamhället med olika syn på klimatfrågan.

Vi uppmanar även till studium av följande länk från USA-senatens miljöutskott.

Professor Göran Einarsson KTH
Professor Lars G. Franzén GU
Professor David Gee UU
Professor Krister Holmberg CTH
Professor Bo Jönsson LU
Professor Sten Kaijser UU
Professor Wibjörn Karlén UU
Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
Professor Torbjörn Norin KTH
Professor Magnus Nydén CTH
Professor Göran Petersson CTH
Professor CG. Ribbing UU
Professor Anders Stigebrandt GU
Professor Peter Stilbs KTH
Professor Anders Ulfvarson CTH
Professor Gösta Walin GU
Docent Tage Andersson fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson fd ABB
Docent Thomas Hellström LTH

Om textförfattaren

Lars Bern har arbetat med miljöfrågor i 35 år. Han är grundare av Det naturliga steget och var tidigare vd i Ångpanneföreningen och IVL Svenska Miljöinstitutet samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens miljökommitté.

28 KOMMENTARER

 1. Vänta nu…Man behöver inte vara klimat expert för att räkna minus eller plus. Eran ekvation känns lite väl optimistisk. Ingenting som existerar på jorden kan försvinna …..bara förändras til något annat.Att plötsligt hiva upp olja och och förändra luften med partiklar som varit inkapslade i berg innan..Och det i ton efter ton….så att oljan kanske tar slut på ett par hundra år…omvandla det till avgaser….mmmm mumma.Det kan ju inte vara så allvarligt…Eller vad tror ni andra….rent logiskt…

  • Vulkanutbrott släpper ut mycket mer än vad människan gjort. Visst är det bra att sänka våra utsläpp för miljöns skull, men det finns ingen global uppvärmning som dom påstår.
   Allt är en del av en cykel i klimatet.
   I slutet av 80 och början på 90:talet låg alla våra stora planeter på linje i solsystemet och drog solen ur sitt läge. Detta gör att solaktiviteten tilltar varvid en period av extremt väder, mm börjar på jorden. Detta händer med 350-400 års mellanrum om jag kommer ihåg rätt.
   Två forskare följde detta fenomen bakåt i tiden och det stämde väldigt bra ihop med forna katastrofer, missväxt och svält mm.

 2. Jag vet inte vad jag ska tro men eftersöker en mer balanserad diskussion. Bara det faktum att det finns forskare som är inne på en annan linje är ju intressant i sig. Mainstreammedia är ju som alltid ute efter domedagsprofetior och levererar en ensidig information. Intressant artikel men jag behandlar denna som jag behandlar allt jag läser på nätet, med skepticism 😛

 3. Gammal skåpmat från 2008, som redan när den publicerades inte fick någon större uppmärksamhet och genomslag. Trots alla uppräknade professorer, Denna artikel är som sagt arkiverad och bortglömd! Om artikelns syfte är att beskriva en sanning, så är sanningen den att klimatet är ett komplext system där ingen inte ens Lars Bern kan reda ut orsakssambanden. Ingen kan med säkerhet säga vad som gäller annat än att känner man till kolet och kolcykeln så påverkar den klimatet. I ett sådant läge tillämpas försiktighetsprincipen – att upphöra med CO2-utsläppen!
  I artikeln står att Lars Bern var med och grundade DNS Det Naturliga Steget!??????? En oärlig referenssnyltning! Grundare av DNSär Karl-Henrik Robért inget annat. Lars Bern vad ordförande i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut under en kort tid innan han avgick under konfliktartade former.

  • Bra där, Martin! Artikeln är skriven 2008. Vi är idag mer övertygade än då om koldioxidens påverkan. Patetiskt att den s k klimatupplysningens självutnämnda profeter, fortfarande framhärdar.

 4. Astroturfer Martin Saar, du har nog fel här.

  Artikeln fick stor uppmärksamhet, men den var tidig i debatten och låg då fel i relation till det politiskt korrekta, som allt fler förstått var fel, alltså att det inte stämmer att koldioxiden är den klimatförändrare som man då trodde.

  [Tillägg kl 15:15]: Jag tror inte det är Bern som påstår att han grundade DNS utan det är mer sannolikt att det var Newsmills redaktion som skrev fel. Jag hittar inga påståenden om att Bern grundade DNS på hans egna sidor.

  Artikeln på Newsmill millades 490 gånger och fick 207 kommentarer. Artikeln var då en av de mest lästa på Newsmill.se. Referens

 5. Tänk om uppvärmningen beror på något så enkelt som microvågor?! De sista decennierna har ju microvågsstrålningen ökat något enormt. Idag är strålningen c:a 67 miljarder ggr starkare än vad som är naturligt. Ja, du läste rätt, 67 MILJARDER ggr!! Master för mobiltelefoni, WiFi i alla möjliga konstellationer, Bluetooth o radarantenner. Microvågor har ju denna egenskap, att värma upp. Detta o mycket annat tar media inte upp, men söker man bland säkra källor så finns sanningen där. Om man vill. Bortsett från det sagda så kan man ju undra hur “nyttigt” detta är för människor o djur.

    • Docent Olle Johansson. Det finns många som kommit fram till samma sak, tusenvis med forskning som säger samma sak. Men ingen vill kännas vid det och ingen media tar upp det. Det är inte så svårt att koppla dessa resultat av forskning till uppvärmningen av vår jord. Det är säkert en medhjälpande orsak till insekters och andra djurs kollaps också. För att inte tala om människors märkliga neurologiska sjukdomar som ökat enormt. Det var intressant att finna: http://globalmicrowave.org/ det gav mig en massa svar.

     • Tack Johan !

      Ja, Olle Johansson är en tapper man i ett institut omgiven av aktiva massiva mutkolvar med låga rpm för inpiration utanför huvudfåran den likriktade.
      Det är bara att försbara industrins kortsiktiga intressen som ger kollegorna i mörkret aktiva “ratio per minute” …

      Lika galet som att
      “man”
      infiltrerat mjukvaran i flera av de största hårddisk tillverkarna. Att därifrån, så snart hårddisken aktiveras, kunna köra avlyssnings eller spionprogram.
      Och denna veckan var det en större nyhet i svenska it-media om att detta kan ha pågått under 20 år.

      / Lennart G

     • Tack Johan för dina synpunkter. Har själv funderat på detta sedan slutet på nittiotalet men inte funnit något om det. Jag tror microvågsstrålningen bär skulden till mycket. Min engelska är inte så bra, men skall försöka ta mig igenom artikeln du hänvisar till.
      Rolf H.

 6. Dom flesta har läst fysik och kemi i skolan och även en del matematik.
  Men ändå är det ingen som använder dessa verktyg när man skall försöka förstå saker som rör vår verklighet. Skolan är teoretisk och visar inte alltid på dessa användbara verktyg i vår vardag.
  Vanligtvis är det lite över 300 ppm/L CO2 i luften. Växterna tycker det är ok även om det är i minsta laget. Av en meter luftpelare motsvarar det 0,3mm. Detta medan vattenånga som verkligen reglerar temperaturen på jorden ligger i storleksordningen 200mm.
  Hur trollar man för att få till det farliga i koldioxiden utan media och lobbyvberksamhet.

  För att växterna skall trivas optimalt vill dom gärna ha 1200-1500ppm har jag läst i någon odlingsartikel. För att få det optimala måste man då höja med 1000ppm eller så.
  Vid dessa höga nivåer får vi mångdubbelt större skördar och det går även åt mindre vatten.
  Hur vi skall lyckas höja vet jag inte men det verkar gå trögt genom att elda fossila bränslen. Om man skall tro på teorin att det verkligen är fossilt så har ju oljan tidigare varit biomassa i någon form. Då borde det ju vara ok att återbörda denna så att våra regnskogar och öknar kompenseras för vad naturen och människan tagit tidigare.
  Det farliga ligger inte i koldioxiden utan just kriget mot våra medvetanden där politiska intressen står mot sunt förnuft och med medias hjälp trollar bort förtroendet för egna
  insikter.
  Den som inte tror på den riktiga växthuseffekten av koldioxid kan fråga vilken växthusodlare som helst.
  Under ett besök i Höganäs gruva på sextiotalet berättade guiden att temperaturen men också koldioxiden var högre på den tiden då kolet blev till.
  Att temperaturen var högre berodde på att nordpolen hade ett annat läge inte på att det var högre halt av koldioxid. Så sa man på den tiden och alla forskare var då rädda för en ny istid av samma skäl som nu befaras extremvärme, dvs koldioxiden. Precis samma argument men det omvända resultatet.

  Det är med klimathotet som med förintelsen. Det är nerplöjt så mycket lögner, prestige och pengar att ingen vågar stanna denna vinstmaskin.
  Få lägger ner lika mycket energi på att stoppa de verkliga farorna som dom flesta
  vant sig vid. Dvs banker, krig och politik som numera endast är för sin egen skull.

 7. Klimatet på alla andra planeter i solsystemet har också förändrats och mer än här på jorden. Just eftersom de andra planeterna inte har någon atmosfär likt jorden som skyddslager mot solens påverkan. Hur mycket olja har esso och Bp producerat i det övriga planetsystemet. Upplys mig och andra gärna om detta gärna.

 8. I see you don’t monetize your page, don’t waste your traffic,
  you can earn extra cash every month because
  you’ve got hi quality content. If you want to know how to make extra money, search for: best adsense alternative Wrastain’s tools

 9. Kol är ju ett grundämne och både stenkol och olja består av kol-väte föreningar. Det har alltid påståtts att denna olja och kolet kommer från växt och djur för länge sedan. Detta kan omöjligen vara sant då så enorma mängder pumpats och grävts ut, utan kolet finns antagligen i jordskorpan son andra mineraler. Skulle vara intressant att få ett svar på hur det egentligen förhåller sig.

  • Både kolet och oljan är abiotik. Kolväte föreningar som skapas i jordskorpan. Det fanns inga dinosaurier som promenerade på en jordyta 2 kilometer ner i jordskorpan. Och som sedan har förvandlatsts till olja. Det bestämdes redan 1892 att världen skulle skrämmas att oljan skulle ta slut inom några årtionden. Detta för att få upp priset. Att skrämmas med koldioxid som på sikt kan göra jorden obeboelig av hetta är ju ytterligare en lögn för att kunna införa en global koldioxidskatt. Man måste förstå att väldigt många människor lhar sin försörjning på att skatt kommer in i det ekonomiska systemet eftersom de har ingen eller en typ av sysselsättning som inte går att sälja på en marknad.

 10. Skönt att läsa ett nyanserat klimatinlägg där andemeningen inte primärt är att dra ut extra straffskatter med “katastrofer” som anledning.

 11. Om jag har fattat saken rätt släpper varje människa ut ca ett kilo CO2 per dygn. Att vi numera är över 7miljarder människor och hastigt ökande, torde bidra med en bra del av den ökande andelen Koldioxid. Ser vi snart propåer om ”utandningsskatt”?

 12. Ja, detta är inte klokt, denna artikel är ju så gammal att många personer har kunnat läsa och lyssna, men vi glömmer fort och traskar vidare…vi måste väl ändå tycka att vi är lättlurade i mycket när det gäller fakta och fakta…har vi lärt oss fysikens lagar så blir vi inte så lurade som “makthavare” vill att vi ska bli…Fick häromdagen en skrivelse från en förening jag är med i, Vågbrytaren, En viktig förening när det gäller vår miljö, där står att läsa att: Rapport från FOA, som visar skador på djur via deras djurförsök med att utsätta djuren för mikrovågor, det påverkar andningen, hjärt- och pulsverksamheten liksom hjärnfunktioner, hormonavsöndring och blodbildning” När publicerades då denna studie undrar man då, tro du det var nyligen? Nej, det var 1978!!! så visst har man vetat! Så varför kan detta med klimatet inte höra ihop med mikrovågornas förmåga att värma allt som kommer i dess väg!? Jag tror att många inblandade personer i detta klimat spektakel känner att det bränner under fötterna nu, därför mörkas så mycket.det är inte heller lätt att vara forskare och inte bli trodd, för så är det i dagens läge, det är en kränkning mot hela forskarkåren.
  Med vänlig hälsning, från en som sett igenom detta system vi lever i.
  Kerstin Carlsson.

 13. Artikeln är från 2008. Som jag uppfattat det så är detta inte Lars Berns uppfattning 2018. Han anser i dag att klimatpåverkan av koldioxiden är mindre än IPCCs huvudfåra. Dessutom hävdar han att koldioxid har en positiv inverkan på växtligheten.

 14. Vad kom först hönan eller ägget. Forskare som inte verkat i linje med koldioxidteorin har inte fått några anslag. Forskare som visat att uppvärmningen genom förbränning av fossila bränslen och inte minst skogar, vulkaner, brinnande gruvor etc orsakat den globala uppvärmningen har inte fått göra sin röst hörd även om de kan förklara uppvärmningen. Skillnaden kan tyckas vara liten, men värd att beakta. Exempelvis ett kolkraftverk använder uppemot två tredjedelar av kolets energi för att värma luft eller vatten. Dessutom en massa koldioxid. Ett kärnkraftverk värmer också omgivningen, som ett kolkraftverk.
  Slutsatsen är att teorivalet har betydelse och exempelvis avgör om kärnkraften är klimatsmart eller inte.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here