Hyllad vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet inte alltid så noggrann

publicerad 4 oktober 2010
- Mona Nilsson

Svenska Dagbladet hyllar i dag Inger Atterstam för ”scoopet” om att ha avslöjat en nobelpristagare några timmar innan Nobelpriset officiellt tillkännagavs.

Är Svenska Dagbladet lika stolta när de läst min bok Mobiltelefonins hälsorisker som avslöjar hur Inger Atterstam gick mobilindustrins och Strålsäkerhetsinstituets ärenden genom att göra ett fult generalangrepp på forskaren Lennart Hardell, utan tillstymmelse till kritisk granskning?

Atterstam tillintetgjorde Lennart Hardell efter att han presenterat nya resultat som visade att mobilen ökar risken för hjärntumörer. Materialet till angreppet baserades på sådant som SSI:s generaldirektör Lars-Erik Holm samlat ihop tillsammans med professor Hans-Olov Adami. Adami sitter intressant nog i Nobelkommittén som utser den pristagare som Atterstam kunde avslöja några timmar i förväg. Han är också känd försvarare av dioxinets och andra kemikaliers ofarlighet.

Läs hela Mona Nilssons artikel


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq