hälsoriskerStrålskyddsstiftelsen 11 Sep, 2014

utkastSenaste nytt om mobiltelefoni och hälsorisker 9 av 10 barn har huvudvärk i skolan Nio av tio barn (90%!) i årskurs åtta har huvudvärk iFrån Mona Nilsson och Mobiltelefoni.tv 17 October, 2013

ELEKTROSMOGSenaste nytt om mobiltelefoni och hälsorisker WHO: Luftföroreningar orsakar cancer hos människa. I dag offentliggjorde WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut IARC sin nya bedömning av luftföroreningars cancereffekt.