Granskning: Stoppades 5G i Bryssel på grund av hälsorisker?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 januari 2020
- Torbjörn Sassersson
Céline Fremault (2012). Foto: ABBA01. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
ArcanumSkolan
Céline Fremault (2012). Foto: ABBA01. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Bild: Hälso- och miljöministern Céline Fremault (2012). Foto: ABBA01. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Stoppades 5G i Bryssel för att hälsominister Céline Fremault i Bryssel varnat för hälsorisker? Svaret är nej, enligt franska Le Monde, en av Frankrikes största dagstidningar som hänvisar till granskningssajten NewsFacts som hävdar att 5Gstoppades på grund av oklarheter kring hur strålningsnivåerna kan mätas och hur sändare ska installeras. Inte desto mindre är Fremaults hälsovarning tydlig. 5G i Bryssel är dock inte stoppat, utan endast tillfälligt bromsat.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Det råder ett informationskrig kring hälsoriskerna med 5G. Det finns i huvudsak två parter i detta infokrig. På den en sidan finns telekomindustrin, massmedierna och det politiska etablissemanget och på den andra sidan finns hälsokunniga privatpersoner, insatta journalister tillsammans med forskare kompetenta att ge hälsoråd.

Den vinnande parten är än så länge ett maktfullkomligt etablissemang, men ibland blir det grus i maskineriet som i mars 2019 när hälsoministern Céline Fremault inom Bryssels etablissemang varnade för hälsoriskerna och genom sitt inflytande tillfälligt stoppade implementeringen av 5G i EU-huvudstaden Bryssel.

Céline Fremault är jurist och belgisk politiker i Bryssel sedan 2013. Hon är medlem i partiet Center Democrat Humaniste (CDH). Fremault är sedan 2014 en regional minister i Bryssel där hon beslutar i frågor om bostäder, livskvalitet, miljö och energi.

“Brysselinvånare är inte laboratoriemöss”

Svenska Strålskyddsstiftelsen var först i Sverige med att skriva om att Fremault den 29 mars 2019 sagt till tidningen L’Echo att hon inte kan godkänna tillämpningen av 5G-teknik i en artikel med rubriken “5G? Brysselinvånare är inte laboratoriemöss”.

Strålskyddsstiftelsen skriver att Belgien och Brysselregionen i många år haft betydligt lägre gränsvärden för tillåten strålning från mobilmaster och basstationer för mobiltelefoni än de nordiska länderna, Sverige inräknat. Bryssel har tidigare haft en maximal tillåten strålning på 3 V/m, vilken 2014 höjdes till 6V/m i samband med anpassningar för ankomsten av 4G.

5G innebär starkare strålning

När 5G implementeras måste gränsvärdena för strålning återigen höjas, nu till minst 14,5 V/m utomhus och 9V/m inomhus. Det belgiska institutet för post- och telekommunikationstjänster (BIPT) rekommenderar till och med att nivån höjs till en nivå mellan 14,5 V/m och hela 41 V/m.

Dessa högre strålningsvärden fick Céline Fremault att bromsa installationerna av 5G i Bryssel, men den franska dagstidningen Le Monde hävdar att Fremault inte stoppat utplaceringen av 5G sändare i Bryssel pga hälsoskäl och tidningen hänvisar till faktagranskningssajten NewsFacts.fr som i sin tur varit i kontakt med Fremaults ministerium.

NewsFacts.fr skriver att distributionen av 5G i Bryssel planerats för 2020 enligt ett samförståndsavtal som undertecknats mellan operatörerna och regionen i juli 2018, men Fremault hävdar att det inte gäller för den federala regeringen. NewsFacts skriver att processen inte avslutades av hälsomässiga skäl utan snarare för att implementeringen av 5G i Bryssel kräver installation av nya antenner.

NewsFacts hänvisar sedan till ett svar från Fremault (ministeriets kontor) om att: “idag finns det ingen metod för att effektivt mäta strålningen av dessa antenner”. Därmed anser NewsFacts (och Le Monde) att Fremault inte stoppat implementeringen av 5G av hälsoskäl utan för att Fremault bromsat tillämpningen på grund av tekniska problem.

Citatet av Céline Fremault om 5G i Bryssel

Fremaults exakta uttalande i den belgiska finanstidningen L’Echo handlar dock inte om tekniska problem eller problem med mätningsteknik utan om hälsorisker. Fremaults uttalande lyder exakt:

Inget 5G i Bryssel 2020.
L’Echo: “5G? Brysselinvånare är inte laboratoriemöss”

“Si depuis juillet (moment où un protocole d’accord était signé entre Région et opérateurs afin de faire de Bruxelles la première ville belge à accueillir la 5G d’ici 2020, NDLR) je n’ai eu de cesse de travailler sur le dossier, avec toute une série de balises indispensables en matière de santé, aujourd’hui force est de constater qu’il est impensable pour moi de permettre l’arrivée de cette technologie si je ne peux assurer le respect des normes protégeant les citoyens. 5G ou pas. Les Bruxellois ne sont pas des souris de laboratoire dont je peux vendre la santé au prix du profit. On ne peut laisser planer de doute” – L’Echo

En språkligt kontrollerad svensk översättning lyder:

“Sedan i juli [inom parentes: L’Echo förklarar omständigheterna kring implementeringen av 5G i Belgien] har jag kontinuerligt arbetat med en omfattande dokumentationen om bla hälsa och har nu kommit fram till att jag måste konstatera att det är otänkbart för mig att tillåta ankomsten av denna teknik om jag inte kan säkerställa att de standarder som skyddar medborgarna uppfylls. 5G eller inte. Befolkningen i Bryssel är inte laboratoriemöss vars hälsa jag kan sälja för profit. Det får inte finnas tveksamheter om detta.”

NewsVoice slutsats

Céline Fremault stoppar (bromsar) implementeringen av 5G i Bryssel på grund av hälsoskäl och inte pga tekniska problem som Le Monde och NewsFacts felaktigt hävdar. Fremault menar att bristande mätteknik har med hälsobedömningen att göra. Facebook-grupperna som är kritiska till 5G har därför generellt rätt om Fremault uttalanden, vilka inte behöver tolkas utan endast läsas innantill. 

5G reklam från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se
5G reklam från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se

NewsVoice kommentar: Vad skiljer 5G från 4G?

5G är inte bara 4G med lite mer kraft, det handlar om ett nytt system av banbrytande teknik. 5G:

 • tillåter en anslutning som 10 gånger snabbare än 4G,
 • tillåter extremt snabbrespons, konstant servicekvalitet,
 • garanterar en betydligt högre datasäkerhet,
 • ger enormt snabba upp- och nedladdningshastigheter,
 • är mer pålitligt än WiFi,
 • möjliggör realtidskommunikation,
 • möjliggör realtidsövervakning av teknisk utrustning, farkoster, robotar och människor,
 • möjliggör fjärrövervakade medicinska kirurgiska ingrepp,
 • en lång rad nya militära tillämpningar och
 • innebär betydligt högre energi i strålningen.

Le Monde är en globalististvänlig tidning som är allmänt känd för att ställa sig på storindustrins sida, enligt kritiker. Le Monde kan jämställas med amerikanska CNN när det gäller perspektiv. Därför blir det enklare att förstå varför Le Monde försvarar 5G, ett system som är globalisternas våta dröm.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor

ArcanumSkolan

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Ja, nu behöver vi verkligen Änglavakter…med tanke på Erik Wiklunds inlägg…vi lever verkligen i en skrämmande värld…får nog skaffa mig en foliehatt, om den nu hjälper mot 5G och dess satelliter…

  • Kerstin – Håll ljuset högt !

   Änglavakter – ja, det kommer vi nog att både behöva och få – för jag tror inte att eliten hinner med att genomföra den här planen innan de själva kommer att bli avslöjade (under 2020) tillika deras ondskefulla planer mot mänskligheten – och därmed kommer deras planer inte att förverkligas.

 • Lite off topic kanske men ändå inte. Titta på musikstilen “Nortenyo” från Mexiko och se en udda grej i dagslägets jämfört med Sverige.
  Nästan inga plattor syns i publiken, folk dansar med varandra, musikerna är entusiastiska (inte perfekta), musiken är latiniserad nordeuropeisk gammeldans.
  Vikingadevisen, “människa är människas glädje”, gäller där. Och gjorde även här i landet frampå 50-talet.
  Här finns att restaurera! Se entusiasmen i syskongänget “Luzeros de Rioverde”. Tänk om “No-go-zoner såg så?

 • På tal om hälsorisker – så kan 5G användas till mycket mer än att vara ett tekniskt hjälpmedel för mänskligheten. 5G kan bli ett vapen för eliten att användas mot mänskligheten i form av ett Mind-control-system genom Artificial Intelligence där de implementerar AI i mänskligt DNA och RNA, därmed kan de styra människors fysiska tillstånd. Dessa kan bli tekniskt avancerade 5G-skalär-vapen som alltså består av flera omväxlande energier, frekvenser som innehåller specifik information.

  Genom denna 5G-teknik så kan eliten sända ut dessa skalärvågor som manipulerar människors nervsystem, genom datorer, mobiltelefoner och sändarmaster. Eliten har även tillgång till metall-nano-partiklar som finns i Chemtrails så kallade “Smart Dust” = MEMS (mikro-elektro-mekaniska-system) som fungerar genom trådlös kommunikation, som ett bevakningssystem och även som tankekontroll-programmering. Detta Smart Dust utgör nämligen ett stöd för dessa elektro-magnetiska strålvapen vilka finns på satelliter, där Smart Dust hjälper till att bära fram de elektro-magnetiska energierna och därmed gör de tekniken mer effektiv.

  Cemtrails-RNA finns nu i alla människor på jorden, och när detta RNA kommer in i kroppen så tar den kontakt med människans eget DNA och därmed skapas en personlig energibild hos varje människa som satellitdatorn kan läsa av. Satellitdatorer kan därmed skanna av utvalda personers energibild, hjärnfrekvens, och läsa av deras tankar och sedan ladda ner färdiga tankekontrollbilder och därmed kan de styra människors tankar och även tortera dem psykiskt.

  Användandet av Smart Dust handlar också om att minska intelligensen hos mänskligheten och att omforma folks tankar och beteenden och att begränsa mänsklighetens utveckling. Smart Dust-tekniken är i slutändan avsedd för att minimera människors personliga identitet och suveränitet – och för att kontrollera och styra den stora massans tankar, alltså styra mänsklighetens gruppmedvetande. Snacka om hälsorisker !

 • Nyligen läste jag en kommentar som liknade det svenska folket vid grodan passivt sittande i vattnet vars temperatur höjs, lite i sänder…

  5G är ett potentiellt militärt vapensystem och ett övervakningssystem.

  Med AI (artificiell intelligens) skulle enskilda individer lätt kunna utsättas för selektiv mkrovågsbestrålning dag och natt.

  Är det kanske dags att reagera…?

  Det finns ett förslag i riksdagen om att lägga över ansvaret för 5G till SÄPO och militären.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *