Från Mona Nilsson och Mobiltelefoni.tv 17 October, 2013

publicerad 17 oktober 2013
- Mona Nilsson

Senaste nytt om mobiltelefoni och hälsorisker

  • WHO: Luftföroreningar orsakar cancer hos människa.
    I dag offentliggjorde WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut IARC sin nya bedömning av luftföroreningars cancereffekt. Slutsatsen blev att luftföroreningar, små partiklar i luften som vi inandas, orsakar lungcancer hos människor. Det finns även belägg för att luftföroreningar orsakar cancer i urinblåsan. Sedan tidigare är det känt att luftföroreningar orsakar hjärtsjukdomar och luftvägssjukdomar. Luftföroreningar är en  ledande orsak […]

Digest powered by RSS Digest


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Det finns även annan forskning som tyder på helt andra orsaker till cancer, nämligen trauman. Beroende på traumats art och om det orsakat en biologisk konflikt så bildas tumören på olika ställen i kroppen. Läkaren som forskat fram detta är den kände tyske cancerläkaren Dr. Gerhard Ryke Hamer. Han drabbades själv av cancer efter att hans son blivit skjuten på Corsika. Samtliga 1100 patienter han undersökt hade ett trauma bakom sig så hans forskning stämmer till 100% in i verkligheten. Han har i sitt forskningsarbete även väl förklarat varför svamp uppkommer i en cancerbild och en del annat.

    Läs mer om hans arbete här: http://www.2000taletsvetenskap.nu/artmedlem/hamer.htm

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *