Från Mona Nilsson och Mobiltelefoni.tv 17 October, 2013

publicerad 17 oktober 2013
- av Mona Nilsson

Senaste nytt om mobiltelefoni och hälsorisker

  • WHO: Luftföroreningar orsakar cancer hos människa.
    I dag offentliggjorde WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut IARC sin nya bedömning av luftföroreningars cancereffekt. Slutsatsen blev att luftföroreningar, små partiklar i luften som vi inandas, orsakar lungcancer hos människor. Det finns även belägg för att luftföroreningar orsakar cancer i urinblåsan. Sedan tidigare är det känt att luftföroreningar orsakar hjärtsjukdomar och luftvägssjukdomar. Luftföroreningar är en  ledande orsak […]

Digest powered by RSS Digest