Mona Nilsson avslöjar jäv – WHO kickar Anders Ahlbom

publicerad 25 maj 2011
- Mona Nilsson

En av Europas tyngsta forskarna på strålning från mobiltelefoner, Anders Ahlbom, har fått kasta in handduken som expert på ett forskningsmöte lett av WHO. Orsaken är en intressekonflikt då Anders Ahlbom suttit i styrelsen på ett bolag som arbetar med lobbyverksamhet åt telekomindustrin.

Samtidigt är Anders Ahlbom expert på svenska Strålsäkerhetsmyndigheten där hans budskap är att det saknas bevis för hälsorisker med mobiltelefoni.

Läs hela artikeln

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Kommentar från Henrietta Frank:
  “Intellektuell hederlighet är ett måste i forskningen. Att våga konfronteras med obekväm fakta som nu i fallet mobiltelefoni. Vi lever i ett globalt informationssamhälle och det är av stor vikt att vi inte sprider desinformation. Mobiltelefonin har kommit för att stanna. Men vi måste inse problemet med mikrovågornas hälsorisker för det är först då vi kan förbättra tekniken.
  Och ett stort tack till journalisten Mona Nilsson för hennes mod och kamp för ärlighet i forskningen.”

 • Lustigt att bara Ahlbom petas. Den store skurken i WHO när det gäller strålning är Michael Repacholi. När ICNIRP har sina möten gör herrarnas fruar sina shoppingrundor (uppsnappat från ett mail med fråga om när nästa möte skulle äga rum från frun till maken Ahlbom på jobbet, tidigt detta sekel).

  • Först nekade IARC Alexander Lerchl från den tyska strålskyddsmyndigheten medlemskap i expertgruppen p g a att hans senaste forskning i stor utsträckning gått ut på att kritisera studier som funnit hälsorisker. Sedan petade man ner Ahlbom från medlem till expert utan rösträtt p g a möjligt jäv. Detta är ett genombrott och ett stort steg i rätt riktning. Jämför med hur sammansättningen av diverse expertråd såg ut på Repacholis tid.

   Dock finns mycket kvar att göra både internationellt och i Sverige. Första steget är att begära en oberoende utredning om Ahlboms fortsatta plats i SSM vetenskapliga råd. Misstänker tyvärr att den interna kommer att föreslå att han får stanna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *