Mona Nilsson avslöjar jäv – WHO kickar Anders Ahlbom

publicerad 25 maj 2011
- Mona Nilsson

En av Europas tyngsta forskarna på strålning från mobiltelefoner, Anders Ahlbom, har fått kasta in handduken som expert på ett forskningsmöte lett av WHO. Orsaken är en intressekonflikt då Anders Ahlbom suttit i styrelsen på ett bolag som arbetar med lobbyverksamhet åt telekomindustrin.

Samtidigt är Anders Ahlbom expert på svenska Strålsäkerhetsmyndigheten där hans budskap är att det saknas bevis för hälsorisker med mobiltelefoni.

Läs hela artikeln


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq