Har Kina inofficiellt intagit sin plats i den nya världsordningen?

publicerad 25 juni 2011
- Peter Pettersson
Bilderberg Group, article
Article: "Secret Meetings to Shape the World", Daily Mirror on the Bilderberg Group, February 13, 1980.

Under detta års Bilderbergmöte i Schweiz i juni deltog för första gången officiellt två kineser i de geopolitiska diskussionerna. Är detta ett trendbrott, eller bara ett tillfälligt undantag?

Text och bearbetning: Peter Pettersson

Den undersökande journalisten Daniel Estulins rapport från årets Bilderbergmöte, baserad på hemliga källor i Bilderberggruppen inre kretsar, visar på en ganska omfattande diskussion om Kinas framtida roll i världen, vilket knappast är förvånande, med tanke på att detta har varit ett centralt diskussionsämne under Bilderberggruppens mötena under ett antal år.

Det som gjorde diskussionen om Kina vid årets möte unik var att den för första gången någonsin innefattade två deltagare från Kina. De två gästerna var Huang Yiping, en framstående ekonomiprofessor vid Beijing University (Kinas motsvarighet till Harvard) och Fu Ying, Kinas vice utrikesminister. Detta är visar på betydelsen av årets Bilderbergmöte, speciellt med tanke på att Bilderbergruppen fram tills nu har varit en europeisk och nordamerikansk organisation.

Kina är bland annat en stor aktör i Afrika, där man hotar västs järngrepp över kontinenten, vilket framför allt utövas genom Världsbanken och IMF. Av stor betydelse för Bilderberggruppen är Kinas inträde i afrikansk politik på överstatlig nivå samt den huvudroll man vill spela i många av den afrikanska kontinentens olika hörn. I åratal finkammade Kina obestritt kontinenten på naturresurser.

Nu bygger Kinas statliga Construction Engineering Corporation (CSCEC) ett gigantisk högkvarter i Etiopiens huvudstad Addis Abeba för den Afrikanska unionen, den planerade afrikanska motsvarigheten till EU. Om Bryssel är Europas huvudstad, kommer Addis Abeba att snart vara den nyligen krönta huvudstad i Afrika.

Det som är viktigast enligt Bilderbergmötet är dock att Kina har blivit USA:s största ekonomiska konkurrent i världen, och som IMF även medgav nyligen, så förväntas dess ekonomi gå om USA:s 2016. Bilderberggruppen uppmärksammade detta problem inte enbart som en finansiell och ekonomisk omständighet, utan som en massiv geopolitiska förändring i världen: “Den största nyheten i vår tid.”

Under 2009 års begåvades G20 med uppgift att “hantera” den globala ekonomiska krisen genom att bland annat inkludera de “framväxande” ekonomiska giganterna, särskilt Kina och Indien. Bilderbergmedlemmen Jean-Claude Trichet slog också fast att detta markerade “framväxten av G20 som den främsta gruppen för global ekonomisk styrning”. Samma år deklarerade den nyutnämnde EU-ordföranden Herman van Rompuy att 2009 vara ”det första året av globalt styre”.

Det är därför  inte förvånande att Kina och Indien även 2009 blev inbjudna som officiella medlemmar i den Trilaterala kommissionen, en systerorganisation till Bilderberggruppen. Detta tyder på en växande roll för Indien och speciellt Kina i globala frågor, och deltagandet i detta års Bilderbergmöte betonar målet att inte alienera Kina från etablerade institutioner, ideologier och det globala maktsystemet, utan mer fullständigt integrera Kina i detta system.

Den globala elitens mål, kanske bäst representerad av Bilderberggruppen, är att inte tillåta en kollaps av det amerikanska imperiet och uppkomsten av ett nytt, utan snarare att hantera den nära förestående kollapsen av den amerikansk hegemoni genom att leda in den i ett nytt system för global styrning. Detta är inte möjlig utan medverkan av Kina, och därmed, eftersom Bilderberggruppen länge har varit övermättad med ideologin om “globalt styret”, kan det inte betraktas som alltför förvånande att se att Kina blev inbjudet. Kanske bör vi i stället vara förvånade över att det helt enkelt dröjt så här länge.

Källor

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *