Peter Pettersson

34 ARTIKLAR 1 KOMMENTARER
Peter Pettersson driver företaget Anarchos, vars huvudsakliga verksamhet innebär att erbjuda tankar och idéer som, direkt eller indirekt, ifrågasätter och utmanar de konventionella sanningarna, normerna och uppfattningarna i samhället, samt att visa på möjligheterna detta ger. Det här sker huvudsakligen genom utgivning av böcker och genom att arrangera olika publika evenemang.