Europeisk tankesmedja vill upprätta ett EU-kontrollerat ”storområde”

publicerad 7 februari 2014
- Peter Pettersson

europeangeostrategy.orgEn europeisk tankesmedja, Group on Grand Strategy (GoGS), manar till upprättandet av ett EU-kontrollerat “storområde” (”Grand Area”) som sträcker sig från Arktis, genom Centralasien, Mellanöstern och ned till Nordafrika. Med detta “storområde” vill GoGS skapa en maktbas för en europeisk federal stat för att motverka den europeiska maktsfärens ”tillbakagång”.

Text: Peter Pettersson, Anarchos

Detta “storområde” bör också tjäna EU:s intressen när det gäller EU:s behov av naturtillgångar och motverka utländska makters inblandning, menar GoGS. Denna tanke, som på många sätt sammanfaller med tyska intressen, inkluderar också upprättandet av ett nätverk av “europeiska” militärbaser inom detta ”storområde”, vilka skulle stå utanför alla former av nationell kontroll.

Planen för detta ”storområde” har utarbetats av den brittiske experten på EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, James Rogers, en av grundarna av GoGS och en flitigt anlitad expertskribent inom dessa ämnesområden av bland annat flera europeiska tankesmedjor och EU. [1]

I en annan rapport, “A New Geography of European Power?”, utgiven 2011 av den europeiska tankesmedjan Egmont – The Royal Institute for International Relations, vädjar James Rogers att EU ska ta kontrollen över detta ”storområde”.

Enligt Rogers, bör europeiska militära och civila styrkor regelbundet ingripa för att stoppa ”störningar” och garantera en ”liberal” samhällsordning inom detta ”storområde”, vilket mest kostnadseffektivt försvaras ”genom en utbyggnad av den [europeiska unionens] gemensamma säkerhets- och försvarspolitik [CSDP, Common Security and Defence Policy]”. [2]

En annan intressant rapport som tar sikte på EU:s militära framtid och de europeiska säkerhetfrågorna och som är sponsrad av ytterligare en inflytelserik europeisk tankesmedja, tyska Bertelsmann Stiftung, är “Beyond 2010 – European Grand Strategy in a Global Age” från The Venus Group. I denna grupp ingår svensken Bo Huldt, historiker, utrikespolitisk expert och professor i säkerhetspolitik vid Försvarshögskoglan, som en av experterna.

Denna rapport, som beskrivs som ett ”diskussionsunderlag”, är en del av Bertelsmann Stiftungs projekt ”Europas globala ansvar” – ett projekt som beskriver Europa som ”mer sårbart än någon annan aktör i den globala politiken”. Detta projekt sägs vilja

”… bidra till att forma utvecklingen av EU:s utrikes- och säkerhetspolitik genom att tillhandahålla analyser, handlingsplaner och rekommendationer om strategier. …[Projektet] fokuserar på att stärka det transatlantiska partnerskapet och utveckla EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska styrmedel och förmåga att lösa nationella och internationella konflikter.” [3]

I rapporten “Beyond 2010 – European Grand Strategy in a Global Age” kan man läsa följande tydliga påpekande från The Venus Group:

”Missförstå oss inte, utan en stark och trovärdig militärstrategisk komponent kommer EU:s alla andra verktyg, vare sig de är diplomatiska, ekonomiska, sociala eller kulturella att vara allvarligt försvagade.” [4]

Text: Peter Pettersson, Anarchos

Källor
1. ”In the EU’s ’Grand Area’”, German-Foreign-Policy.com, 2012-07-26.
2. ”A New Geography of European Power”, James Rogers, Egmont – The Royal Institute for International Relations, 2011.
3. ”Europe’s Global Responsibilities”, Bertelsmann Stiftung.
4. “Beyond 2010 – European Grand Strategy in a Global Age”, The Venus Group, Bertelsmann Stiftung, 2007, s. 6.


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Håller med Zecharias. Vi är i en rejäl utförslöpa som rör i stort sett allt. Det kan bara sluta på ett sätt.

  Prof Brendan Simms har skrivit en bok om europeisk säkerhetspolitik från semedeltid till idag, vilken recenserats i SVD. Författaren påtalar att EU kännetecknas av ett oavbrutet krigande och att denna tradition varit en förutsättning för vår demokratisering. Krig framställs här som ett slags positivt arv som vi behöver värna om. En sådan uppfattning talar för ett naturliggörande av framtida geopolitiska och aggressiva ambitioner – i demokratins namn.

  Författaren påtalar också vikten av att EU står väl rustat inför en yttre fiende. ”Om inte EU utvecklas till en militär stormakt kommer eftervärlden att döma ut unionen som ett dyrbart och dåligt skämt, förutspår Simms”. De olika tankesmedjorna tar fasta i liknande resonemang som Simms företräder, vilket visar att den intellektuella eliten har en samsyn om politiska nödvändigheter.

  Nödvändigheten för EU att inkorporera nya och större landområden kan inte betecknas annat än ett slags ”lebensraumspolitik”. Vi vet från historien hur ”lyckat” det blev och hur många människor som for illa. Utifrån ett geopolitiskt synsätt verkar det spela en mindre roll då människor ses mer som abstraktioner. “Krig är kul” om man sitter på tryggt avstånd och dirigerar.

  Om vi får lov att välja tar vi kanske hellre risken att bli utskrattade av eftervärlden än att dras in i geopolitiska krigslekar med vådliga konsekvenser. Ett gott skratt förlänger livet ….

  Recension om säkerhetspolitik i SVD: http://www.svd.se/kultur/understrecket/som-om-manniskor-var-abstraktioner_8976148.svd

  • Intressant artikel med syftning på den pyspunka som just nu pågår. Detta är ju bara en repris på hur Sovjet föll samman. Där var man på väg med en regionindelning som skulle stärka systemet. Det enda som egentligen kan hålla ihop ett så stort komplex som EU är just en regionindelning. Redan de gamla kineserna kom på att maximalt sex eller sju stater sammanslagna kunde hålla ihop. Det som från början var den ekonomiska sammanslutningen EU kapades av storbolag via Lissabonfördraget till att bli en storkonsument i vapen och ”säkerhet.” Fast det är klart man behöver rusta upp om man kontinuerligt bombar sönder de närmaste grannarna.

 • Ständigt detta vi / dom agerande för att lura folket. Som gärna låter sig luras. Lika bra att allt får gå under, jag har redan påtalat det. Det här “civilisationen” har ingen framtid. Den förstör och bryter ner allt som kommer i dess väg.

 • Vad menar karln? Allt det där organiseras redan av NATO. Ska dom till med ett inbördeskrig för att främja det militärindustriella komplexet?

 • Typisk engelsk idee med stormaktsvansinne. Europaide var en gång en bra ide som har gjort slut på århundrade av krig mellan europeiska stammar. Låter som man vill skapa den motvikt mot ” vad” ? Amerika er på fall eller drömmer Rogers fortfarande om den krig som många tidigare USA mot Europa. Ett Sätt att utrota ett par miljarder människor, det ær väl det som er meningen. Vore det inte bäst att de länder som har resurser som ex. i Afrika får äntligen ta del av det, utan koloniala inblandningar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *