Europeisk tankesmedja vill upprätta ett EU-kontrollerat ”storområde”

publicerad 7 februari 2014
- Peter Pettersson

europeangeostrategy.orgEn europeisk tankesmedja, Group on Grand Strategy (GoGS), manar till upprättandet av ett EU-kontrollerat “storområde” (”Grand Area”) som sträcker sig från Arktis, genom Centralasien, Mellanöstern och ned till Nordafrika. Med detta “storområde” vill GoGS skapa en maktbas för en europeisk federal stat för att motverka den europeiska maktsfärens ”tillbakagång”.

Text: Peter Pettersson, Anarchos

Detta “storområde” bör också tjäna EU:s intressen när det gäller EU:s behov av naturtillgångar och motverka utländska makters inblandning, menar GoGS. Denna tanke, som på många sätt sammanfaller med tyska intressen, inkluderar också upprättandet av ett nätverk av “europeiska” militärbaser inom detta ”storområde”, vilka skulle stå utanför alla former av nationell kontroll.

Planen för detta ”storområde” har utarbetats av den brittiske experten på EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, James Rogers, en av grundarna av GoGS och en flitigt anlitad expertskribent inom dessa ämnesområden av bland annat flera europeiska tankesmedjor och EU. [1]

I en annan rapport, “A New Geography of European Power?”, utgiven 2011 av den europeiska tankesmedjan Egmont – The Royal Institute for International Relations, vädjar James Rogers att EU ska ta kontrollen över detta ”storområde”.

Enligt Rogers, bör europeiska militära och civila styrkor regelbundet ingripa för att stoppa ”störningar” och garantera en ”liberal” samhällsordning inom detta ”storområde”, vilket mest kostnadseffektivt försvaras ”genom en utbyggnad av den [europeiska unionens] gemensamma säkerhets- och försvarspolitik [CSDP, Common Security and Defence Policy]”. [2]

En annan intressant rapport som tar sikte på EU:s militära framtid och de europeiska säkerhetfrågorna och som är sponsrad av ytterligare en inflytelserik europeisk tankesmedja, tyska Bertelsmann Stiftung, är “Beyond 2010 – European Grand Strategy in a Global Age” från The Venus Group. I denna grupp ingår svensken Bo Huldt, historiker, utrikespolitisk expert och professor i säkerhetspolitik vid Försvarshögskoglan, som en av experterna.

Denna rapport, som beskrivs som ett ”diskussionsunderlag”, är en del av Bertelsmann Stiftungs projekt ”Europas globala ansvar” – ett projekt som beskriver Europa som ”mer sårbart än någon annan aktör i den globala politiken”. Detta projekt sägs vilja

”… bidra till att forma utvecklingen av EU:s utrikes- och säkerhetspolitik genom att tillhandahålla analyser, handlingsplaner och rekommendationer om strategier. …[Projektet] fokuserar på att stärka det transatlantiska partnerskapet och utveckla EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska styrmedel och förmåga att lösa nationella och internationella konflikter.” [3]

I rapporten “Beyond 2010 – European Grand Strategy in a Global Age” kan man läsa följande tydliga påpekande från The Venus Group:

”Missförstå oss inte, utan en stark och trovärdig militärstrategisk komponent kommer EU:s alla andra verktyg, vare sig de är diplomatiska, ekonomiska, sociala eller kulturella att vara allvarligt försvagade.” [4]

Text: Peter Pettersson, Anarchos

Källor
1. ”In the EU’s ’Grand Area’”, German-Foreign-Policy.com, 2012-07-26.
2. ”A New Geography of European Power”, James Rogers, Egmont – The Royal Institute for International Relations, 2011.
3. ”Europe’s Global Responsibilities”, Bertelsmann Stiftung.
4. “Beyond 2010 – European Grand Strategy in a Global Age”, The Venus Group, Bertelsmann Stiftung, 2007, s. 6.


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq