Ny rapport: tillsynsmyndigheter visste att Roundup orsakade fosterskador

publicerad 16 juni 2011
- Peter Pettersson
Människofoster (10 veckor). Foto: Suparna Sinha. Licens: CC BY-SA 2.0

AGROINDUSTRIN. Tillsynsmyndigheter inom EU har sedan åtminstone 1990-talet känt till att glyfosat, den kemikalie som bekämpningsmedlet Roundup är basera på, och som tillverkas av det amerikanska företaget Monsanto, orsakar fosterskador på djur, men man har inte gjort någonting för att offentligöra dessa uppgifter, enligt en ny rapport från Earth Open Source som släpptes den juni 7 i år.

Text: Peter Pettersson

I rapporten hävdas också att Monsanto själva kände till dessa risker redan på 1980-talet.

Tillsynsmyndigheterna vilseledde också allmänheten om kemikaliens säkerhet, enligt rapporten. Vid ett tillfälle berättade den tyska federala byrån för konsumentskydd och livsmedelssäkerhet, det tyska myndighetsorgan som är ansvariga för granskningen av glyfosat, för EU-kommissionen att det inte fanns något bevis för att kemikalien orsakade fosterskador.

Det här är inte de första fallet av anklagelser mot världens mest sålda ogräsmedel. Tidigare i år fann forskarna att genetiskt modifierade grödor som använts tillsammans med Roundup innehåller en patogen (sjukdomsframkallande organism) som kan orsaka missfall hos djur.

Don Huber, professor emeritus vid Purdue University i USA, skrev då ett öppet brev till den amerikanske jordbruksministern Tom Vilsack om denna nyligen upptäckta patogen, där han bad om ett moratorium för avreglering av grödor som är genetiskt modifierade för att tåla massiv användning av Roundup, vanligtvis kallade Roundup Ready-grödor (RR-grödor).

”Det är väl dokumenterat att glyfosat främjar patogener i jorden och att den redan är inblandad i ökningen av mer än 40 växtsjukdomar”, skriver Huber i brevet, och tillade att patogenen även är inblandad i spontana aborter hos nötkreatur på nivåer så höga som 45 procent.

Han fortsatte:

”Det här är mycket känslig information som kan leda till en kollaps av USA:s soja- och majsexportmarknader och till betydande störningar vad gäller den inhemska livsmedel- och förnödenhetstillgången. Å andra sidan kan denna nya organism redan vara ansvarig för stora skador …”

EU skulle ursprungligen ha börjat granska glyfosat under 2012, men EU-kommissionen har beslutat att senarelägga denna granskning till 2015. Den kommer heller inte att granskas under de striktare, uppdaterade normerna förrän 2030.

”Vår undersökning av bevisen leder oss till slutsatsen att det nuvarande godkännandet av glyfosat och Roundup är djupt bristfälligt och opålitligt”, enligt rapporten.

”Dessutom har vi fått veta av experter som är insatta i bedömningar och godkännanden av bekämpningsmedel att fallet med glyfosat inte är något ovanligt”, fortsätter rapporten. ”De säger att godkännandet av många bekämpningsmedel vilar på data och riskbedömningar som är precis lika vetenskapligt felaktiga, om inte ännu mer så.

Detta är ett ännu större skäl till varför [EU-]kommissionen snarast måste se över glyfosat och andra bekämpningsmedel enligt de mest rigorösa och uppdaterade standardena.”

Text: Peter Pettersson

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq