Socialtjänsten i Madrid backar efter strid om amning

publicerad 26 juni 2011
- Peter Pettersson

Socialtjänsten i Madrid tvångsomhändertog Alma, 15 månader gammal, under tre veckor efter att den kritiserat hennes mamma Habiba för att ha ammat henne fritt. Tack vare en internationell kampanj och uttalanden från spanska barnläkare är de nu återförenade.

Text och bearbetning: Peter Pettersson

En mor som kritiserades av spanska socialarbetare för att ha fritt ammat sitt barn har fått tillbaka vårdnaden om sitt 15-månader gamla barn efter en internationell kampanj som har fått stöd av bland annat den brittiska amningsexperten Sheila Kitzinger och andra barnexperter.

Habiba och baby Alma, som de kallats, återförenades efter tre veckor av påtvingad separation på onsdagskvällen den 22 juni som ett direkt resultat av att en socialnämnd i Madrid ändrade ett tidigare beslut att tillfälligt tvångsomhänderta barnet.

Aktivister hade krävt att barnet omedelbart skulle återlämnas till Habiba efter att det avslöjats att officiella rapporter kritiserat både hennes vana att amma fritt och att låta Alma sova tillsammans med henne, i stället för i en barnsäng, i ett offentligt finansierat hem för ensamstående mödrar där hon bodde.

Framstående spanska barnläkare påpekade till stöd för Habibas amningpraxis att många grupper, alltifrån Världshälsoorganisationen till Unicef, ??rekommenderar fri amning – exklusivt de första sex månaderna och som komplement  tillsammans med annan mat upp till två års ålder eller längre.

Habibas vana att låta sin dotter sova i hennes säng fick också stöd från barnläkare. “För närvarande sover hälften av världens barn varje natt tillsammans med sina föräldrar “, sade de. “Denna praxis har visat sig vara ofarlig för barn.

“Källor inom socialtjänsten förnekade kännedomen om en rapport som kritiserar hennes amning, och hävdade senare att Habibas amningvanor inte var orsaken till att barnet tvångsomhändertogs, genom att hänvisa till mer allvarliga problem. En källa påstod att “den regionala regeringen i Madrid stödjer amning, men det här fallet har ingenting att göra med det utan bara om att skydda dottern”. Källan fortsatte och hävdade att “hennes [Habibas] dotters säkerhet var i verklig fara”. Trots denna påstådda verkliga fara har nu alltså myndigheterna låtit Alma återförenas med sin mamma Habiba.

“Rapporten finns och utgör en del av henne utredning”, sa Habibas advokat Juan Ignacio de la Mata. “Bedömningarna gjordes på grundval av fullständig okunnighet.”

Advokaten kritiserade Spaniens system som tillåter att myndigheter tvångsomhändertar ett barn utan att ge mamman en chans att försvara sig eller anlita en advokat, ett förfaringssätt som också tillämpas här i Sverige. “I andra länder måste du gå till en domare innan du tvångsomhändertar ett barn. Här är det tvärtom, där myndigheterna agerar först och mamman måste överklaga för att få barnet tillbaka.”

Socialnämnden backade först efter att tre ledande spanska barnläkare hade sagt att Habiba verkade vara mer i samklang med internationella rekommendationer om amning och sömnmönster än vad socialarbetarna verkade vara.

Som ett resultat av denna framgångsrika kampanj mot socialtjänsten i Spanien, har  enskilda och grupper i Sverige som kämpar för upphävandet av LVU-beslut fått förnyad inspiration att fortsätta sin kamp. Liksom i detta fall i Spanien menar dessa grupper att socialtjänsten i många fall baserar sina beslut på felaktiga uppgifter och på förlegade och likaså felaktiga synsätt på vad som är bäst för barnet.

Källa:
www.guardian.co.uk
www.guardian.co.uk

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: amning