Vem har rätt – Mats Reimer från VoF eller Journal of Toxicology?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 juni 2011
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson, 2019. Foto: F. Sassersson

Mats Reimer en skeptiker från föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) angriper Vidarklinikens syn på vaccinationer i en debattartikel i DN den 7 juni 2011. VoF sätter årligen in attacker mot Vidarkliniken och enligt VoF är antroposoferna den samhällsyttring de lagt ned allra mest krut på under årens lopp. Mats Reimer skriver att Vidarkliniken felaktigt påstår att vaccination mot mässlingen kan orsaka autism.

Läs hela artikeln


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Bosse, vad menar du med att det saknas referenser i artikeln? Redan vid min första genomläsning av artikeln hittar jag referenser. Du kanske skulle ta och läsa artikeln innan du kritiserar den?

 • Jag hade mässling med utslag när jag var 4-5 år och min mamma tvingade in mej från utelek för att lägga mej i “sjuksängen” men jag kände mej inte sjuk. Det gick över efter ca: 3-5 dagar tror jag. Jag var bara ledsen av att någon sa till mej vara sjuk fast jag inte kände mej sjuk.
  Så varför skall vi vaccineras mot sådant undrar jag.

 • @Bosse Ignell

  På vilket sätt menar du att fakta blandas med åsikter? Mats Reimer och en stor del av den svenska sjukvården frångår grundläggande vetenskapliga principer genom att vara selektiv i sin informationsinhämtning. Man väljer sonika bort en lång rad av fakta som visar på ett samband mellan autism och vaccinering.

 • Bosse, jag uppger källorna tydlig i mina artiklar. Dessa är som det står: Raymond Obomsawin (M.Sc., Ph.D) och om du går in på länken ovan, där står: “de officiella dödsfallen som dokumenterats i ”the Official Year Books of the Commonwealth of Australia” och som finns med i Greg Beattie’s bok: Vaccination A Parent’s Dilemma”. (ref: http://tinyurl.com/62ubljl)

  Det är mycket viktigt att uppge sina källor visst, men då måste du ju även klicka på hänvisningarna jag lämnar och sedan läsa artiklarna.

  I det stora hela om du ser till den enorma press som allmänheten utsätts för angående vaccin blir NewVoice en satellit som åtminstone visar på en del av den forskning och beprövad erfarenhet som finns i andra länder som är lite mer medvetna än Sverige. Med andra ord bidrar NewVoice till att väga upp en kraftig slagsida åt en överdriven tro på vaccin i Sverige.

  Bidra gärna själv med en artikel som du publicerar på tex Newsmill.se Men då måste du vara bered att bli ifrågasatt från många håll på en gång.

 • Sen kommer den stora frågan om hur mycket vikt vi skall sätta till en ekonoms studie av fallet. Den påstådda kopplingen mellan Autism och vaccin orsakar mer ont än vad ett faktiskt samband skulle ha kunna gjort. Med bland annat mässling som brer ut sig igen, det är farliga grejer. Jag tycker vi ska lämna medicinska frågor till läkare, inte ekonomer. Precis som Mats Reimer skriver uppväger vacciners fördelar riskerna, personligen tror jag mer på att kvinnor blir gravida senare i livet, men jag är ingen läkare så jag är försiktig.

 • “Anledningen till minskningen av t ex polio sägs i själva verket bero på förbättrade levnadsförhållanden, bättre kost och boende samt människans självläkande mekanismer.” Säger vem? Som vanligt blandar du fakta och åsikter lite som det passar för att få en bra vinkel. Och du tar aldrig upp undersökningar som motsäger dina teser. Tråkigt för trovärdigheten på din sajt…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *