Kometerna hösten 2011 uppfyller Maya-, Hopi- och Kristna profetior

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 juli 2011
- NewsVoice redaktion
Elenin orbit

Elenin orbit

KOSMOLOGI. Många människor har hört om det kommande inträdet till det inre solsystemet av komet Elenin och Honda nu i höst 2011. Det finns många spekulationer om vad det kan medföra. Kometer har alltid betraktats som förebud för lyckobådande eller illavarslande budskap och detta säkert är inget undantag, skriver Carl-Johan Calleman. Idéer har föreslagits att det faktiskt är en brun dvärgstjärna som kan orsaka allvarliga jordbävningar.

Text: Carl-Johan Calleman [marginellt nedkortad och redigerad] | www.calleman.com | Illustration: www.curtrenz.com

Komet Elenin, som har fått den största uppmärksamheten av dessa, beräknas vara på sitt kortaste avstånd från jorden 16-20 oktober 2011 vilket sammanfaller med den sjunde dagen i den nionde vågen (eller “Universal Underworld” enligt Mayakalendern).  Dessa kometer anländer i samband med det globala politiska och ekonomiska kaoset i världen, ett kaos som inte är förenligt med den nionde vågens inkommande enhetsmedvetande enligt Mayakalendern. Detta ger vid handen en studie av hur denna komet är relaterade till sluttidens profetior från olika källor (end time).

Jag skrev 2004 i “Maya kalendern och omvandling av medvetande”:

“At least some minor earth changes may thus result from the high frequency change in consciousness that we are now undergoing. But the reversal of cause and effect to generate a doomsday view where such earth changes are presented as the very purpose of creation is untenable. Any possible physical effects should be seen only as by-products of the consciousness field, and most climatic change will still probably be caused by carbon dioxide emissions rather than some purported insidious divine plan for the destruction of the earth through geophysical changes.”

Det avser den Galaktiska Undervärlden och det är förmodligen riktigt att säga att det är bara med den Universella Undervärldens energier (se figur nedan), som frekvensen av jordens förändringar har blivit så höga. Jag har betonat att Maya kalendern är i grunden en medvetandeutveckling och att jorden förändringar antingen betjänar denna utveckling eller är spin-off effekter av det. Jag har således påpekat att den nuvarande nionde vågen av Maya kalendern visar en oåterkallelig riktning mot ett enhetsmedvetande, som kulminerar senare under 2011.

Elenin och Honda

Figure 1. The Ninth wave of the Mayan calendar leading up to its end date of October 28, 2011 with indications of:
A/ Closest distance to comet Honda,
B/ Comet Elenin between the earth and the sun and
C/ Closest distance to comet Elenin. (For details about the Ninth wave please see www.mayanninthwave.com.

Vissa har ifrågasatt hur, trots den höga frekvens den nionde vågen av Maya kalendern har, kan åstadkomma ett nytt medvetande på en sån kort tid trots att det tydligt uttrycks i världenhetsrevolutionen med sitt epicentrum i norra Afrika och södra Europa. Vi bör också vara medvetna om att dess fenomen alltid manifesterar sig mycket starkare i den andra halvan av en våg än den första delen och att världsenhetsrevolutionen kommer att intensifieras. Den 4 juli är startdatum för andra kan hälften, vilket innebär att de krav på verklig demokrati som höjs i södra Europa även kommer att spridas till USA.

En monetär kollaps verkar dessutom mycket sannolikt att komma någon gång i augusti 2011 med tanke på hög skuldsättning och andra faktorer i nyckelnationerna. Den Universella undervärlden uppmanar oss alltmer att bli medborgare i Kosmos och öppna upp våra begränsande nationella gränser.

Jordens höga frekvens av förändringar kommer sannolikt att intensifieras och himlakropparna är synkroniserade med utvecklingen av den kosmiska planen på ett sådant sätt att de skapar språng framåt. Det kan stimuleras av de annalkande kometerna.

Jag skall ge två exempel på himlakroppar som har spelat en stödjande roll för utvecklingen av livet på vår planet innan jag går in på profetiorna.

 1. Den nuvarande vetenskapen tror att effekterna av en himlakropp av mars storlek har gett upphov till månen för 4.5 miljader år sedan.
 2. En meteor drabbade för 65 miljoner år sedan jorden och gav upphov till den Chicxulub kratern i Mexiko och förmörkade himlen under lång tid. Detta ledde till utrotningen av alla dinosaurier och svanödlor på vår planet. Anledningen, att denna till synes destruktiva meteor kallas mirakulös, är att utan den exakta storlek den hade skulle ha gjort att vi inte hade kunnat tala om det idag.

Dinosaurierna skulle ha gått runt och ätit däggdjur som visade löfte om ytterligare utveckling. Om denna meteor skulle ha varit två gånger så stor, skulle allt liv på jorden ha utrotats och vi skulle inte vara här nu. Denna inverkan var dessutom mycket exakt, så att den banade väg för de högre däggdjur, som uppstod i början av den sjunde dagen i Däggdjurundervärlden. Dessa händelser, bildandet av månen och utrotningen av dinosaurierna, tjänstgjorde således så att ytterligare utveckling av den kosmiska planen och dess syfte kunde fullföljas. Men hur kunde dessa himlakroppar ha sådan noggrannhet i storlek och bana, så att de kunde få till stånd den fortsatta utvecklingen av liv på jorden?

När det gäller Honda och Elenin som nu närmar sig jorden, anser jag att vi bör vara öppna för möjligheten att detta kommer att förbereda världen för kulmen på denna tid i.o.m. den 28 oktober 2011. Det bör påpekas att det inte finns något som tyder på att det skulle vara slutet för allt liv på jorden, men det kommer däremot inte att bli utan offer.

Att diskutera det fysiska samspelet mellan de två kometerna och jorden är svårt. De data som har utgetts från olika astronomiska organ pekar på att data är alltför obetydliga. Trots det så undrar man hur exakta dessa parametrar är och eftersom dessa ändras över tid. I nuläget kan ingen säga med säkerhet de exakta värdena av dessa. Men om inte vissa nya data kommer fram från trovärdiga astronomiska källor ser jag ingen anledning till tvivel om att de är små stycken av is. Oberoende av detta, kan dessa kometer fortfarande spela betydande roller i scenariot som “sluttid”. Således anser jag att synkroniciteten av Elenin med slutet av Maya kalendern är så övertygande att det förtjänar att bli undersökt hur dessa kometer kan ha samband med vissa antika profetior.

Nibiru och Sitchin

Vi kan notera att några har läst in begreppet: “Extinction Level Event Niburu Is Near” i namnet ELENIN (från dess ryska upptäckare). En mer lämplig betydelse ges av världens ödesdigra monetära system i andra halvan av den universella undervärlden, och då blir det El + Lenin (förebåda Gud + antikapitalistiska revolutionen).

Den för närvarande mest populära idén om komet Elenin är att den är relaterat till Nibiru, som är en hypotetisk brun dvärgföljeslagare till vår sol, omgiven av en Planet X föreslagna återkomst.

Förekomsten av Nibiru föreslogs från början av Zecharia Sitchin baserade på hans tolkning av sumeriska texter, men innan han gick bort förra året trodde han inte att det hade något att göra med 2012 och det är faktiskt mycket svårt att förstå varför det skulle ha det.

Idén om att Nibiru skulle återvända 2012 eller mer specifikt på 21 december 2012 stöds inte av någon som helst bevisning.

Nibiru har bevakats av miljoner på YouTube och medverkat i en konstig blandning med Sitchins idéer och Mayakalenderns felaktiga slutdatum i december 2012. Medan förespråkarna för denna idé talar mycket om mörkläggning och konspirationer, finns det faktiskt inga bevis att Nibiru finns. Dessutom är det diskutabelt om 2012 har någonting med Nibiru att göra eftersom ingen forntida Maya profetia antyder dess existens.

Nibirus förhållande till 2012 blir sedan ännu mer diskutabelt när du inser att dess förespråkare har ersatt Mayakalenderns diagram av evolution med de föreslagna effekterna av denna hypotetiska planet, som en förklaring till den mänskliga händelseutvecklingen. Personligen ser jag ingen anledning att anamma en idé som saknar grund i modern vetenskap eller antika profetior.

Eftersom Nibiru-hypotesen har fått sådan en enorm popularitet, ofta i samarbete med ett föreslaget polskifte och återföring av jorden rotation, är det möjligt att det efterliknar ett annat scenario som faktiskt kommer att ske, men med en annan orsak. Kan det t ex vara så att den kollektivt delade vision inte är sann, utan att det pekar på en annalkande komet och att denna sammanfaller, inte med ett elektromagnetiskt polskifte, utan med en förskjutning av polaritetsmedvetande på ett sätt som vi vet kommer att hända i Maya kalendern?

Hopiprofetian, The Blue Kachina och tre dagar av mörker

Hopiprofetian är en annan källa att överväga om Elenin (och dess föregångare Honda) eftersom denna komet kan vara den blå stjärnan, Blue Kachina – the Eye of God, som är en av dess tecken på slutet av tiden.

“And this is the Ninth and Last Sign: You will hear of a dwelling-place in the heavens, above the earth, that shall fall with a great crash. It will appear as a blue star… These are the Signs that great destruction is coming. The world shall rock to and fro. The white man will battle against other people in other lands — with those who possessed the first light of wisdom. There will be many columns of smoke and fire such as White Feather has seen the white man make in the deserts not far from here. Only those which come will cause disease and a great dying. Many of my people, understanding the prophecies, shall be safe. Those who stay and live in the places of my people also shall be safe. Then there will be much to rebuild. And soon — very soon afterward — Pahana will return. He shall bring with him the dawn of the Fifth World. He shall plant the seeds of his wisdom in their hearts. Even now the seeds are being planted. These shall smooth the way to the Emergence into the Fifth World.”

NASA om Elenin
NASA om Elenin

Min intuition säger mig att Elenin faktiskt är den blå stjärnan, som enligt ovanstående verkar antyda någon slags nära nedslag. För att vara säkra på detta måste vi vänta och se vilken färg den har. Uppmärksamma att det nionde och sista tecken på Hopiprofetian motsvarar vad produceras av den nionde och högsta vågen av Mayakalendern. Kanske denna komet faktiskt också är ett tecken på den rapporterande Quetzalcoatl, plymbefjädrade ormen, aztekiska/Toltek profetians.

För det tredje; det finns meddelanden från de kristna profeterna från det senaste århundradet, som säger att i slutet av tiden kommer att finnas tre dagar av mörker. Detta ger en intressant parallell med vad Maya äldste säger och för detta kan du se ett videoklipp av Maya med Don Alejandro Oxlaj, som en del av Shift of the Ages-filmen (www.shiftoftheages.com), där han talar om dessa kommande tre dagar av mörker.

What the Mayan Elders are Saying About 2012
What the Mayan Elders are Saying About 2012

Jag har tidigare varit mycket skeptisk till denna idé, eftersom det har känts utanför av vad som är fysiskt möjligt, men eftersom samma vision har kommit från andra, helt oberoende källor, blir det lättare att acceptera. Det kan också finnas en mekanism som kan förklara det nu. Några YouTube klipp har således att föreslagit att, när kometen Elenin passerar mellan jorden och solen, som förväntas ske runt 25 september 2011 kommer att finnas tre dagar av mörker.

Jag tror inte att denna förutsägelse åtnjuter stöd av professionella astronomer, och trots det, saker kan komma att ske på ett sätt som är för närvarande svårt att förstå. Det är trots allt när vi kommer till slutet på de nio Undervärldarna den 28 oktober 2011, som omfattar totalt 16 miljarder år av evolution, som dessa tillsammans manifesterar “i deras fullständiga regalierna” i enlighet med Tortuguero monumentet. Jag anser alltså, att vi har anledning att förvänta oss att skaparen kan ha några överraskningar, som väntar oss till slut för att förvandla denna värld till en av harmoni.

Profetior om Elenin och Honda?

Dramatiken kring scenariot av det kommande slutet av Mayakalendern belyses av det faktum att det finns två kometer, som blir synliga i den andra halvan av den nionde vågen. Före Elenin, kommer kometen Honda att vara på dess närmaste avstånd (0.077 AU) från jorden i början av den femte natten den 17 augusti 2011. Det som gör detta intressant är att det finns flera profetior som talar om två kometer som signalerar, och spelar en unik roll, i slutet av tiden.

Helen Tzima Otto har skrivit en viktig trilogi av böcker (varav den sista kallas: “A Five Year Plan in the Divine Economy: The Timing of the Divinely-Ordained Events”, The Verenikia Press, 2011) som kan vara absolut nödvändig för vår förståelse av det kommande scenariot.

Dessa är seriösa böcker att även lägga till kritiska argumentet mot popkulturen slutdatum Maya kalendern: 21 december 2012 (hon påpekar att det starkaste argumentet för dess förespråkare verkar vara att de flesta människor tror att detta är slutdatum). Trilogin beskriver de relativt utbredda sluttidsprofetior från nyare kristna profeter, där de beskriver tillkomsten av ett par av kometer. (Anmärkning; dessa profeter är inte amerikanska televangelister, utan människor, ofta av ödmjukt ursprung, som tillhör de katolska eller grekisk-ortodoxa traditionerna. Det förtjänar också att påpekas att dessa profetior hänvisar till kometer och inte till planeter eller bruna dvärgar.)

Vi bör notera att Ottos böcker skrevs utan kunskap eller omnämnande av det faktum att kometen Elenin ens hade upptäckts den 10 december 2010 eller att kometen Honda skulle föregå det för att inse vikten av dessa profetior. Hennes omfattande redovisning av profetior i två olika kometer skrevs alltså inte att förklara den ganska ovanliga situationen vi råkar vara i just nu precis som Mayakalendern är närmar sig sitt slut. För två kometer ska visas i sådan närhet till detta är naturligtvis ett betydligt mer osannolik fenomen än för bara en att göra detta.

Budskapet från dessa profetior är att ett par av två kometer kommer att signalera en brådskande överlämnande till och omvandla till Guds vilja innan det är för sent. Eftersom jag har tidigare hävdat att syftet med den nionde vågen är att få en förändrad relation till Gud, enhetsmedvetande, kommer detta inte som en överraskning. Enligt med dessa profetior kommer den första kometen att vara associerad med upplysningens medvetande som ett tecken på att en övernaturlig natur kommer att börja visas. När den andra kometen far förbi, kallas tuktandets komet, kommer att de tre dagarna i mörkret inträffa. Mot bakgrund av vad vi vet om Mayakalenderns kulminerade den 28 oktober 2011 verkar det uppenbart att de två kometerna Honda och Elenin är allvarliga kandidater att uppfylla dessa profetior.

three-days-of-darkness

Profetiorna menar att vi måste skydda oss under en kort övergångsfas

Ovan rekommenderas sluttidens profetior människor att stanna i sina hem med välsignade ljus och inte titta ut genom fönstren när dessa kometer drar förbi. De insisterar på ständig bön i tre dagar medan vi överväger hur vi kan ha förolämpat Gud. Detta blir meningsfullt om vi skall kunna bli helt öppna/tranparanta och uppnå enhetsmedvetande, så kommer vi att behöva lysa upp de mörka delarna av vår varelse och alla negativa åtgärder från vårt förflutna. Det är då intressant att notera att Mayaäldern Don Alejandro Oxlaj, i en intervju jag gjorde med honom för fem år sedan, rekommenderade att de tre dagarna i mörker bör ägnas åt kontemplation och meditation.

Hur mycket av dessa profetior som är metaforer är svårt att säga, liksom vad som menas med “dagar”, men mestadels gäller det som ett mycket bokstavligt fysiskt scenario. Vi måste förbereda oss andligt för detta genom att göra vad vi kan för att ställa saker och ting till rätta, men enligt olika profetior också behöver vi förbereda oss på ett mer praktiskt sätt.

Om Elenin är denna andra komet skulle det innebära att många människor, vid tidpunkten för dess närmaste avstånd från jorden, kommer att vara rädda. På samma sätt som Hopi talar om den stora reningen sägs det i dessa kristna profetior senare att endast de som är rena kommer att överleva den här händelsen genom inte bli underkuvade av fruktan. Flera profetior talar om någon form av störning av jordens position och stora jordbävningar så att en stor del av mänskligheten inte kommer att leva för att befolka jorden. Man säger emellertid också att vi inte ska vara rädda för dessa händelser och ha tro på att världen kommer att fortsätta.

Det finns omfattande beskrivningar på Internet som läsaren kan konsultera om sådana profetior om tre dagar av mörker och det kommer att vara upp till varje individ att besluta hur man ser på dem. Det här kan nog låta hemskt, men kan det också betraktas som en möjlighet att rensa mörkret från oss, något som är en nödvändighet om en ny värld med människor i harmoni skall kunna födas av det kaos som nu kommer att fördjupas ytterligare.

Jag ser tre olika möjligheter hur dessa tre dagar av mörker kan frambringas i samarbete med Elenin.

 1. Kometen har en så stor svans att det täcker solen (mindre troligt).
 2. Kometen kommer så nära att det destabiliserar jorden (även mindre troligt).
 3. Det mest sannolika kräver en viss ytterligare bakgrund till varför det finns geologiska jorden ändringar till att börja med: jordbävningar visas på grund av kontinentaldriften på ytan av jorden, som har sitt ursprung i konvektionsströmmar i dess magma.

En betydande kontinentaldrift syftar till att skapa en global hjärna, som människorna måste vara i resonans med för att manifestera den kosmiska planen. I mina böcker Solving the Greatest Mystery of Our Time (2001) and The Purposeful Universe (2009) beskriver jag hur uppdelning av världen i två kontinentala block är korrelerade med förändringar i Mayakalendern (i den 2:a vågen). Vi vet också att vissa vågor, som sjunde och nionde, inleddes av stora jordbävningar (9.2) i Lissabon och Japan år 1755 och 2011, respektive.

Jag anser att de sistnämnda jordbävningarna skett eftersom justeringar har skett i kärnan i jorden för att anpassa sig till en ny polaritetsmedvetande vid aktivering av nya vågor med högre frekvenser. Det står alltså klart att kontinentaldrift och jordbävningar i en mycket allmän uppfattning följer Mayakalendern. Det är bara att detta hjälper oss inte att förutsäga många små jordbävningar eller deras exakta placering.

På grund av behovet av en sådan justering för överföringen av enhetsmedvetandet misstänker jag att seismisk aktivitet kommer att fortsätta med en intensiv hastighet under hela den nionde vågen. Men, om flera vågor har sett stora geologiska omvälvningar på sina inledande 7:e dagar, bör vi inte förvänta oss större förödelse också omkring tiden när alla nio vågorna samtidigt kommer att förverkligas den 28 oktober 2011? Detta kulminerande på Maya kalendern kan innebära ett behov av en dramatisk justering av den jordens inre kärna och följaktligen massiv seismisk aktivitet på jordens yta.

Ankomsten av Elenin, den möjliga blå stjärnan, skulle sedan helt enkelt “råka” förekomma i synkronicitet med jordbävningar, som i själva verket är resultatet av en finjustering av den globala hjärnan för att skapa resonans med det nya fältets enhetsmedvetande. Den geologiska aktiviteten som förväntas när kalendern tar slut skulle generera så många utbrott och gaser så att himlen skulle bli förmörkad under tre dagar.

Den justerade kärnan i jorden prioriterar automatiskt de som har en högt utvecklad resonans med fältet enhetsmedvetande och styrs av det. I det här scenariot uppdykandet av den blå stjärnan synkroniseras bara med jordbävningen och fungerar som en budbärare, men inte spela någon orsakande roll för det.

Denna modell kan vara svår att förstå för dem som vill ha mer mekaniska förklaringar till jordens förändringar som till exempel Elenin, Nibiru, HAARP eller bara slumpmässiga händelser. Ännu, bevis för skapandevågor Mayakalendern finns där för alla att studera i mina böcker och det finns en anledning att Maya kallar sin kalender heliga. Anledningen är att den beskriver en gudomlig plan, som utvecklas genom nio processer i sju dagar och sex nätter.

Vad vi bevittnar nu är kulmen på denna gudomliga plan, en kulmen, som kan förväntas vara ganska spektakulär och det är därför som vi kan hitta viktig information för Mayakalendern också i Bibeln och Koranen. I slutändan är det Gud, som är dirigenten, som osannolikt skulle vilja se världen i katastrof (eller gå under) efter 16 miljarder år av evolution. Det beror på att Mayakalendern beskriver en gudomligt iscensatt plan, som jag misstänker att sluttidsscenariot åstadkommer exakt vad det är avsett för och det är inte slutet av livet på jorden. Utan sådana kunskaper, att livet på jorden är resultatet av en gudomlig plan, kan grunden för tron på mänsklighetens framtid lätt försvinna.

Det kan hävdas att det inte är så viktigt exakt vilken mekanism – komet, space ship, Nibiru eller kosmisk plan – som utlöser detta sluttidsscenario. Vad som kanske är det viktigaste, är hur vi relaterar till det och omvandlingen av det mänskliga sinnet som det innebär. Det blir dock en konstig praktisk konsekvens, om du tror på inverkan från space eller processer inneboende i skapandet, när det gäller hur du förbereder dig själv. Om det kommer att finnas en risk för att en himlakropp störtar är den logiska konsekvensen att söka skydd under jord. Om å andra sidan det blir jordbävningar då de evolutionära processerna kommer till ett slut, som jag har föreslagit, är det logiskt att söka skydd i bergen eller ute på havet. De, som är i resonans med enhetsmedvetandet som överförs av kärnan i jorden, vet vad de skall göra.

När vi kommer till den 28 oktober 2011, kommer dualitetsfältet på en kosmisk nivå att vara trancenderat och en övergång till enhetsmedvetande kan mycket väl vara en förutsättning för överlevnad i den nya världen. De profetior som är associerade med de två kometerna tycks vara i linje med några av de slutsatser, som jag tidigare har gjort, när det gäller den nionde vågen. Det kan vara t ex att vi flyttar de energier som betjänar våra egon till att betjäna den gudomliga planen och att vi verkligen måste åta oss att göra det för att en harmonisering av världen att äga rum.

Detta är också anledningen till att de åren, som jag har genomgående betonat den medvetandeaspekt av Maya kalendern, att säga att det oåterkalleligt går mot enhet och ljus, eftersom om den viktigaste aspekten i kalendern ignoreras, det verkligen skulle vara mycket lite hopp för mänskligheten.

De profetiska betydelser, som jag här har tilldelat dessa kometer, är möjligheter och inte vetenskaplig visshet. Jag känner ändå intuitivt, att något viktigt kommer att hända relaterade till dessa kometer, vilket ingen just nu kanske kan förstå helt eller ha en saklig grund att analysera. Om vi kombinerar vår kunskap om den evolutionära modellen i Mayakalendern med olika sluttidsprofetior, så blir det inte konstigt att de två kometerna är budbärare av omvandlingen av gamla och födelsen av en ny värld. På detta sätt kan vi se en perfekt samstämmighet mellan profetior med ett varierat ursprung och Mayakalenderns modell för att de nio Undervärldarna och de tretton himlarna kulminerar den 28 oktober 2011 (13 Ahau). Med denna kunskap är frågan i huvudsak hur vi skall använda kunskapen och detta kan behöva diskuteras grundligt tiden framåt.

Enligt Hopiprofetian skall Kachina stoppa sin dans och lyfta sin mask när den blå stjärnan visas för Den Stora Reningen. Detta tror jag anspelar på vad jag under många år har sagt hela tiden i alla mina föreläsningar. När filtret (maskerna) försvinner, kommer vi inte längre att vara den gudomliga planens marionetter (Kachinas) och vi kan fritt och skapa utan att vara underordnat de gudomliga evolutionära processer som beskrivs av Mayakalendern.

När en ny värld är född kommer efter 28 oktober 2011, kommer livet ögonblick för ögonblick för människor nu att vara fria att skapa verkligheten i enlighet med deras nyligen förvärvade enhetsmedvetande. Detta är födelsen av en ny värld av fred, som är lika mycket en del av dessa profetior som de svårigheter som kommer att föregå det.

Text: Carl-Johan Calleman

Carl Johan Calleman is the author of Solving the Greatest Mystery of Our Time: The Mayan Calendar (Garev 2001), The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness (Bear and Co, 2004) and The Purposeful Universe (Bear and Co, 2009). His web site is www.calleman.com. See also www.mayanninthwave.com and www.treeoflifecelebration.com.

Hemsida dedikerad för Elenin: www.elenin.org

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • 2012 – Apocalypsens början !.

  Daniel, 12 Kapitlet
  Fortsättning av föregående uppenbarelse:
  Mikaels strid för Israel; uppståndelsen och ändens tid.

  1. På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står
  såsom försvarare för dina landsmän; och då kommer en tid av nöd,
  vars like icke har funnits, allt ifrån den dag då människor
  blevo till och ända till den tiden. Men på den tiden skola av
  ditt folk alla de varda frälsta, som finnas skrivna i boken.

  Kommentar – På den Tiden – Profetian börjar i 11:21 – och går till Bokens slut – En 10-årsperiod ungefär.

  Här kommer Mikael

  Johannes’ uppenbarelse, 6 Kapitlet
  De sex första inseglen brytas.

  1. Och jag såg Lammet bryta det första av de sju inseglen; och jag
  hörde ett av de fyra väsendena säga såsom med tordönsröst:
  »Kom.»
  2. Då fick jag se en vit häst; och mannen som satt på den hade en
  båge, och en segerkrans blev honom given, och han drog ut såsom
  segrare och för att segra.

  Och här – vers 7- 9 –

  http://runeberg.org/bibeln/66_12.html

  Yugoslavia – läs Serbien –

  http://www.ourchurch.com/member/e/e/index.php?p=1_10_Yugoslavia

  Arne Strand.

 • Hmm… jag läst om “slutet” ända sedan jag var liten, en knäpp gubbe där, en knäpp gubbe här….

  Det är väl klart att allt kan hända men jag är räddare för människan är allt annat tillsammans, jag tror alla undergångar (år efter år) är ett behov för känna sig levande (varför blev dommedagsfilmer så poppis efter halebop?). Man tycker att verkligheten (idioten i Norge mfl) borde vara nog jävligt!

  glhf!
  //Marcus

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *