mayakalendern

Elenin orbit

Kometerna hösten 2011 uppfyller Maya-, Hopi- och Kristna profetior

KULTURMånga människor har hört om det kommande inträdet till det inre solsystemet av komet Elenin och Honda nu i höst 2011. Det finns många spekulationer om vad det kan medföra. Kometer har alltid betraktats som förebud för lyckobådande eller illavarslande budskap och detta säkert är inget undantag, skriver Carl-Johan Calleman. Idéer har föreslagits att det faktiskt är en brun dvärgstjärna som kan orsaka allvarliga jordbävningar.


Carlos Barrios Mayan elder

What the Mayan Elders are Saying About 2012

KULTURThe date specified in the calendar Winter Solstice in the year 2012 does not mark the end of the world according to Mayan elders, but the world will change dramatically and it has begun they say.