Ny forskningsstudie: Marijuana kan användas som medicin mot kokain

publicerad 15 augusti 2011
- Peter Pettersson
Marijuana som medicin mot knark

Marijuana som medicin mot knark

Stimulering av en specifik receptor i hjärnan med hjälp av ett kemiskt ämne som finns i marijuana minskar avsevärt begäret för kokain, enligt data som nyligen publicerats online i den vetenskapliga tidskriften Nature Neuroscience.

Text och bearbetning: Peter Pettersson | Foto: HempBeach.com

Forskare vid det federala National Institute on Drug Abuse (Nida) i USA rapporterar i en preklinisk studie på möss att aktiveringen av den så kallade cb2-receptorn (cannabinoidreceptor 2) i deras hjärna genom tillförseln av en cannabinoid (ett kemiskt ämne som binder till cannabinoidreceptorer i hjärnan) gjorde att tillförseln av intravenös kokain till möss kunde reduceras med upp till 60 procent.

Forskarna drog slutsatsen:

”Dessa resultat tyder på att hjärnans cb2-receptorer modulera kokainets belönande och rörelseapparat-stimulerande effekter, troligen genom en dopamin-beroende mekanism.”

Andra studier har tidigare dokumenterat att cannabinoiden ”THC”, som är det huvudsakliga psykoaktiva ämnet i marijuana, är kopplad till minskad känslighet för och minskat beroende av opiater (t.ex. heroin och morfin), och kan fungera som en ”utkörsport” för dem som vill begränsa eller upphöra med användning av dessa opiater, men även för alkohol och annan narkotika. Några exempel på dessa studier är:

En studie som publicerades 2010 i Harm Reduction Journal visade att vuxna som använde cannabis och som deltog i program mot missbruk klarat sig lika bra eller bättre än personer som inte använde cannabis i olika resultatkategorier, inklusive kategorin som innebar att genomföra hela behandlingprogrammet.

Ytterligare en studie från Harm Reduction Journal som publicerades 2009 fann att 40 procent av de som deltog i denna studie uppgav att de använt marijuana som ett substitut för alkohol, och 26 procent använde den för att ersätta sin tidigare användning av mer kraftfulla droger.

År 2009 publicerade American Journal on Addictions en rapport som visade att måttligt cannabisbruk ökade chanserna för att optiatberoende patienter fullföljde naltrexonbehandlingen mot missbruk vid ett avgiftningsprogram i deltaten New York.

En annan preklinisk studie som publicerades i tidskriften Neuropsychopharmacology samma år 2009 visade att oralt intag av thc hämmar känsligheten för opiatberoende och betingande faktorer i samband med detta.

Text och bearbetning: Peter Pettersson

Läs mer: Marijuana May Be Studied for PTSD Military Combat Disorder

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq