Jordningslakan – forskning pekar på ny hälsorevolution

publicerad 1 september 2011
- Peter Pettersson
bara fötter, strand, flipflops. Licens: Pexels.com (free use)

bare foot

Alla har vi säkert hört talas om att man kan och bör jorda maskiner och apparater, men hur många känner till att man också kan och till och med bör jorda människor? Faktum är att det sedan ett drygt decennium tillbaka finns otaliga vittnesmål och numera även vetenskapliga studier som visar på betydande hälsoförbättringar hos människor som regelbundet jordar sig.

Text: Peter Pettersson

Människan är en bioelektrisk varelse, liksom alla levande varelser. Det här betyder att vår kropp kan leda elektrisk ström, eller med andra ord att den är konduktiv, vilket innebär att elektroner kan förflytta sig genom kroppen. Detta är ingen nyhet för läkarvetenskapen, utan det är något som regelbundet utnyttjas inom sjukvården som till exempel när man genomgår en ekg-undersökning av hjärtats elektriska aktivitet.

Det som däremot är en nyhet för många är att kroppen i grunden verkar vara konstruerad för att vara i direkt kontakt med Jorden och dess överflöd av fria elektroner, det vill säga: kroppen är gjord för att vara jordad och om den inte är det fungerar dess fysiologiska processer inte som de ska, vilket i sin tur kan leda till olika typer av sjukdomar.

Det var i slutet på 1990-talet som amerikanen Clinton Ober upptäckte att människor som är jordade upplevde betydande hälsofördelar, och framför allt då när det gällde smärta, inflammation och sömnstörningar. Han mötte till och med personer med olika typer av kroniska sjukdomar, som till exempel artrit eller ledgångsreumatism, som berättade att de blev helt besvärsfria efter att de började jorda sig. Han lyckades även själv bli smärtfri efter att haft mångåriga problem med att sova på grund av kronisk värk i en axel.

ArcanumSkolan 2024

Det som kanske är mest fascinerande med konceptet jordning är att den verkar vara den urprungliga inflammationshämmaren. De observationer och den forskning som gjorts efter Clintons inledande upptäckt tyder på att jordning kanske är det enklaste och mest naturliga botemedlet mot det snabbt ökande antalet, smärtsamma och ofta dödliga sjukdomstillstånd, inklusive ålderssjukdomar, som skapas av olika sorters inflammationer – erkänt som det centrala hälsoproblemet i vår tid. Om denna slutsats skulle visa sig riktig, skulle det innebära betydande smärtlindring och andra typer av hälsofördelar för stora delar av världens befolkningen om människor regelbundet jordade sig.

Frågan är dock om inte Clinton Ober har gjort en åter-upptäckt. Inom många tidiga kulturer, som till exempel den kinesiska med sin uppfattning om jordisk qi, och hos ursprungsbefolkningar över hela världen, har det funnits en stark uppfattning om Jordens läkande kraft och den betydelse Jorden har för allt levande. Som kontrast verkar den västerländska civilisationen till stor del ha förlorat denna kunskap, vilket kanske tydligast exemplifieras av vår användning av skor. Moderna skor inte bara deformerar våra fötter och stör vår naturliga gång, de isolerar oss också från Jorden, eftersom de inte är konduktiva, det vill säga, de förhindrar effektivt Jordens fria elektroner att på ett naturligt sätt ta sig in i och lämna människans kropp.

Ett enkelt och billigt botemedel mot detta är förstås att sitta, stå och gå barfota. Men när det börjar bli höst, i alla fall på vår breddgrader, är det många som tycker att det helt enkelt blir för kallt om fötterna, så vad gör man då?

Clinton Ober är inte bara en upptäckare, han är också uppfinnare. För att hitta ett alternativ till de tillfällen och situtationer då kontakten med Jorden via våra bara fötter inte är möjlig, började han tillverka konduktiva lakan och andra typer av jordningsanordningar som skulle kunna användas inomhus och till och med i bilar som ett substitut till att sitta, stå och gå barfota på Jorden. Den stora fördelen med att till exempel använda konduktiva lakan, menar han, är att man inte behöver göra annat än att korrekt installera dessa anordningar och lägga sig ned för att sova för att få i sig Jordens läkande elektroner.

Rent praktiskt, kopplar man dessa anordningar via en ledning till ett jordspett som man sätter ned i marken utomhus. I USA och i andra länder med liknande jordningssystem finns också möjligheten att koppla sig till den jordade anslutningen i ett korrekt jordat elsystem, eftersom de jordningsanordningar som finns i dag primärt är avsedda för den amerikanska marknaden. Svenska återförsäljare av dessa anordningar avråder emellertid generellt från att koppla in dessa i det jordade svenska elsystemet, eftersom det har en annan typ av jordningssystem. Enligt uppgift finns det planer på att undersöka och testa om det finns ett praktiskt sätt att även i Sverige kunna ansluta sig till ett jordat elsystem.

Om vi avslutningsvis återvänder till de hälsofördelar i samband med jordning som har observerats och som forskningen hittills har funnit indikationer på under årens lopp, så kan man sammanfatta dessa i följande antal punkter nedan.

Att vara jordad

 • avvärjer orsaken till inflammation och förbättrar eller eliminerar symtomen hos många inflammationsrelaterade sjukdomar.
 • reducerar eller eliminerar kronisk smärta.
 • förbättrar i de flesta fall sömnen.
 • ökar energin.
 • sänker stressen och främjar ett lugn i kroppen genom att lugna ned nervsystemet och stresshormonerna.
 • normaliserar kroppens biologiska rytmer.
 • tunnar ut blodet och förbättrar blodtryck och blodflöde.
 • mildrar muskelspänning och huvudvärk.
 • minskar hormonella och menstruella symtom.
 • påskyndar läkning dramatiskt och hjälper till att förhindra liggsår.
 • reducerar eller eliminerar rubbad dygnsrytm (jet-lag).
 • skyddar kroppen mot potentiellt ohälsosamma elektromagnetiska fält (emf) i omgivningen.
 • påskyndar återhämtningen efter intensiv idrottsaktivitet.

Enligt de senaste forskningsresultaten från Polen, vilka publicerades 2011 i Journal of Alternative and Complementary Medicine, ser det också ut som om jordning kan uppvisa positiva effekter på bland annat osteoporos, diabetes, sköldkörtelsjukdomar och kroppens immunförsvarsreaktion. De polska forskarna avslutade sin artikel med att säga att jordning påverkar människans fysiologiska processer, vilket tyder på att detta kan vara en “primär faktor som reglerar det endokrina systemet och nervsystemet”.

Källor

”Att vara jordad – den kanske viktigaste upptäckten för vår hälsa i modern tid”, Ober, Sinatra & Zucker, Anarchos förlag, 2011

www.earthinginstitute.net

www.earthing.com

 

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq