Holistic fick rätt om D-vitamin – Livsmedelsverket backar – seger för individen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 september 2011
- Torbjörn Sassersson

Livsmedelsverket

NewsVoice skrev i en tidigare artikel om hur kosttillskottsproducenten Holistic blivit anmält för att de saluför ett D-vitamin vars kapslar innehåller 2000 IE D-vitamin. Tar man en enda kapsel överskrids rekommenderat dagligt intag (RDI) på 400 IE som är Livsmedelsverkets rekommendation.

Text och intervju: Torbjörn Sassersson, uppdaterad 2011-09-04

Livsmedelsverket uppmanade därför Motala kommun att starta en utredning. Det är nämligen inte Livsmedelsverket som har översynsansvar över kosttillskott utan det är kommunerna och Holistic finns i Motala.

Bertil Wosk
Bertil Wosk

Bolagets VD, Bertil Wosk menar att kosttillskottet inte på något sätt innebär några risker för den som tar preparatet. Tvärtom säger han: det krävs dessa doser för att överhuvudtaget få en hälsoeffekt. Han stödjer sig på internationell forskning och jämför med att en vanlig sommardag kan en människa få i sig hela 10,000 IE D-vitamin på 30 minuter tack vare solen. Livsmedelsverkets rekommendation på ett rekommenderat dagligt intag motsvarande 400 IE per dag bidrar istället till brist på D-vitamin, ett vitamin som har en rad positiva hälsoeffekter tex mot virus och depression, menar Bertil Wosk.

Den 28 augusti kom till slut Plan- och Miljöförvaltningen i Motala kommun fram till ett beslut om att inte vidta några åtgärder mot Holistic. Beslutet är offentlig handling. Förvaltningen har ingen egen tydlig uppfattning utan hänvisar till forskning och rekommendationer från “European Food Safety Authority” (EFSA) och det svenska Livsmedelsverket. Några direktiv för rekommenderade maxdoser för dagligt intag av D-vitamin finns inte så Holistic kan lugnt fortsätta sälja vitaminpreparatet.

[Bertil Wosks kommentar: Det finns rekommendationer för sk Upper Limits (UL). De är olika för olika organ. Europakommissionens Scientific Commity angav år 2002 (gammalt)  50 mikrogram = 2000 IE som UL. Institute of Medicin (IOM) angav i nov 2010 UL till 4000 IE. De främsta forskarna på området anger 250 mikro = 10.000 IE som UL. Det motsvarar ju också 30 min solande. Men det som inte finns och som vi väntar på är sk MPL (Maximum Permitted Levels), dvs de maximala doserna som får användas i kosttillskott. ]

Intervjufrågor till Bertil Wosk

Betyder det här att Livsmedelsverket och kommunerna måste inse att de lyder under EU-bestämmelser och inte kan sätta sina regler?

– Ja, det vet de redan men det finns också ett utrymme för de olika nationerna att göra egna tolkningar. De kommer troligen att bli försiktigare med att försöka stoppa vitaminer och mineraler enbart för att det är högre doser än deras rekommendationer.

Tror du att beslutet kan fungera som prejudikat för andra kosttillskott eller på annat sätt användas som argument som skyddar företag som tillverkar kosttillskott?

– Ja, jag tror som sagt att de blir lite mindre aggressiva i sin framtoning. Vi väntar ju på ett besked från EFSA (EU:s motsvarighet till Livsmedelsverket) på vilka maxdoser man får ha för vitaminer och mineraler. Det skulle ha kommit redan för 1-2 år sedan men har dröjt. Kanske att det kommer under 2012.

– Vad gäller D-vitamin så är åtminstone dosen 2000 IE fredad. Om någon säljer större doser och det upptäcks så kommer de säkert försöka stoppa det. Då gäller det för företagen att ta upp kampen och gärna hänvisa till att vår produkt blev friad.

Vem tror du anmälde Holistic?

Någon ifrågasatte att man fick sälja så ”stora” doser D-vit. Anmälan gick till Läkemedelsverket som vidarebefordrade det till Livsmedelsverket (eftersom det är deras bord). De i sin tur skickade det till Motala Kommun, eftersom kommunerna numer är tillsynsmyndighet för företag som producerar och/eller säljer kosttillskott. Kommunen å sin sida är duktiga på hygien men inte på kosttillskott. Där lutar de sig helt på Livsmedelsveket. När vi skrev vårt svar i mars till kommunen så skickade de det till Livsmedelsverket som kom med ett svar på vårt svar, men via kommunen.

Något annat du vill tillägga?

– Detta är en seger för individens frihet och för rätten  att själv välja vilka kosttillskott du ska ta och för hur du vill förebygga, lindra och bota de obalanser som du kan ha och som kan ge upphov till symptom och sjukdomar. Det är bara en tidsfråga innan vi har full frihet att välja hur vi vill ta hand om oss och vår familj för att må så bra som möjligt. Det är ju självklart, men gäller konstigt nog inte ännu.

Idag finns inga direktiv för hur stora mängder vitaminer man får ha i kosttillskott. Detta gäller även för D-vitamin, så Holistic kan lugnt fortsätta sälja vitaminpreparatet. Enligt lagen är det producentens ansvar att se till att produkter som marknadsförs är säkra för konsumenterna. Holistic anser med tungt vetenskapligt stöd att 2000 IE D-vit är både hälsosamt och säkert.

Text och intervju: Torbjörn Sassersson


Relaterad läsning och dokumentation

NewsVoice: Livsmedelsverkets bristande kompetens om D-vitamin bidrar till sjukdomar (artikeln innehåller de vetenskapliga referenser som Bertil Wosk tar upp)

SvD: Äldre har ofta brist på D-vitamin

Ladda ner beslutet från Plan- och Miljöförvaltningen i Motala kommun (PDF)

2011-03-17: Yttrande med anledning av inkommen anmälan gällande Holistic D3-vitamin (PDF)

2011-02-28:  Anmälan till Hälsoskyddskontoret, Holistic D-vitamin (PDF)

European Food Safety Authority (EFSA)

Holistic hemsida


Läs artiklar och blogginlägg som länkar till denna artikel

Dagens Homeopati: Terapeutiska doser D3-vitamin tillåtna – Livsmedelsverket backar

Kostdoktorn: Fritt fram sälja D-vitamin i rimliga doser

Annika Dahlqvist: Holistic fick rätt om D-vitamin – Livsmedelsverket backar

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq