Maktelit på 6000 personer med egen över-, medel- och underklass äger världen

publicerad 3 september 2011
- Michael Delavante

Världen kontrolleras, genom ägandet av mark, av en liten skara människor enligt Kevin Cahill som är en fd Assistent of British House of Lords i England. David Rothkopf, vice handelsminister under president Clinton, stödjer denna uppgift. Han menar att världen kontrolleras av en superklass bestående av blott 6000 individer. Denna maktelit har sin egen över, medel- och underklass.

Text: Michael Delavante

Innehållet i den här artikeln kommer att uppröra och förvåna flera av läsarna men de fakta som presenteras bevisar att en liten elit bokstavligt talar äger nästan allt.

Om någon sa till dig att 26 personer äger en femtedel av jordens landyta och att 1 person äger en sjättedel av världen skulle du förmodligen titta skeptiskt på vederbörande och sen skaka på huvudet. Om de dessutom påstod att under större delen av de senaste 8000 åren har mindre än 1% av världens befolkning ägt all mark på jorden och att än idag äger 85% av mänskligheten fortfarande ingen skulle du nog undra om personen skojade. När du läst den här artikeln kommer du veta bättre eftersom det ovan beskrivna dessvärre är empiriska fakta som bevisats.

I tidigare artiklar har jag redogjort för tesen att den världsbild vi matats med till stor del är manipulerad och lögnaktig samt att en hänsynslös elit under lång tid utnyttjat och sugit ut resten av oss och lyckats med tricket att skapa illusionen att vi är fria när vi i själva verket fungerat/fungerar som energiresurser och “boskap” eliten anser sig äga. Via våld och manipulation har en relativt liten klick makthannar, (samt en och annan kvinna), genom historien tillskansat sig makten över jordens landarealer och i egenskap av “Guds utvalda” legaliserat anspråken på mark, djur och människor.

Man har sen lyckats inbilla folk att de inte har någon som helst naturlig rätt till mark, dryck och föda, utan att detta är något de måste hyra eller köpa från dem vars förfäder tidigare har gjort anspråk på, det vill säga stulit, naturresurserna. Basen till det som presenteras här bygger på den första fullständiga kartläggningen av jordens mark och territorier och dess ägare samt redogörelser från FN-rapporter och insiders om vilka som äger och styr världen.

ArcanumSkolan 2024
Kevin M. Cahill
Kevin M. Cahill

Kevin Cahill är medlem av The Royal Historical Society, The Royal Geographical Society och fd Assistent of British House of Lords i England. I boken “Who Owns The World”, den första fullständiga kartläggningen av jordens mark och territorier, bevisar han att världen kontrolleras och bokstavligt talat ägs av en liten elit. “Jag begriper inte varför ingen har gjort en sån här undersökning tidigare”, säger Cahill, vars omfattande studie visar att 60 procent av all odlingsbar mark i Europa ägs av bara 0,3 procent av dess befolkning, 1/5 del av jordens landyta ägs av 26 personer, 1/6 del ägs av en enda person, endast 15 procent av jordens befolkning tillhör de som lagligen äger mark och 41 procent av världens landyta ägs av en procent av jordens befolkning.

Detta är fullkomligt svindlande siffror som visar på den groteska ojämlikhet som tyvärr fortfarande råder på jorden.

“De som äger mest och är rikast i Europa erhåller dessutom högst EU-bidrag”, förklarar Cahill som i inledningen till en av de mest briljanta och chockerande föreläsningar som hörts inför en grupp akademiker på Region of the Royal Society of Arts sa:

“Jag trodde att jag förstod världen ganska bra. Jag är högt utbildad och jag brukade åka jorden runt tre gånger om året. När jag började med den här boken upptäckte jag att min okunnighet var gränslös.”

Låt oss nu titta på en del av de fakta som Cahill presenterar i sin bok och under föreläsningen:

Jordens landyta utgör cirka trettio procent av hela planeten och omfattar runt 36,800 miljoner hektar mark. För att få en uppfattning om vad en hektar är, för de som inte vet, så utgör en genomsnittlig fotbollsplan oftast mellan 0,7 och 1 hektar. Idag bor det cirka 6,9 miljarder människor i världen. Det innebär att det finns hela 5,3 hektar för varje människa på jorden konstaterar Cahill:

“Påståendet att vi lever på en trångbodd och överbefolkad planet är det värsta nonsens som har yttrats”.

Problemet är markägarkoncentrationen och att vi har skapat ett system som bygger på ständig tillväxt på ett begränsat ekologiskt system. Det finns både utrymme och föda för alla men det nuvarande systemet bygger på kortsiktig vinstmaximering av en elit som ockuperat jorden och skapat lidande och miljöförstöring.

Queen Elizabeth
Queen Elizabeth

Den största landägaren på planeten är drottning Elizabeth av Storbritannien, som äger all mark i 32 länder. Det innebär att hon kan göra anspråk på ofattbara 27 miljoner km² mark! På andra plats hittar vi Saudiarabiens kung Abdullah och på tredje så finner vi påven Benedictus XVIVatikanen gör anspråk på landägande i hela 132 länder. Precis som i drottning Elisabeths fall är det juridiskt sett påven själv som äger marken, och vi talar bokstavligt här, inte symboliskt, som man skulle kunna tro.

Det enda land där markägande klart definierats tillhöra den som köpt den är USA, på nästan alla andra ställen i världen, med några få undantag, är markägande för gemene man oftast inte strikt juridiskt legalt i lagens mening.

Kevin Cahill förklarar:

“De flesta känner inte till det här och det beror på att makthavarna inte VILL att de ska veta det. I princip har vi haft ett feodalt styre på jorden de senaste 10 000 åren och inte mycket har förändrats sedan medeltiden.”

Ägarna av mark har varit och är kungar, drottningar, aristokrater, religiösa institutioner och mer eller mindre feodala stater. De som tror sig vara ägare av mark är i själva verket ofta bara hyresgäster till de verkliga ägarna genom en både outtalad och omedveten överenskommelse. Om du tror något annat så försök bygga vad du vill på din mark eller göra anspråk på eventuella fyndigheter när du gräver i den. Du kan vara förvissad om att få påhälsning av myndigheterna.

Strikt räknat ser listan i Cahills bok om vilka som äger marken i världen ut så här:

1. Drottning Elisabeth II äger 2 670 miljoner hektar
2. Kung Abdullah av Saudiarabien 223 miljoner hektar
3. Kung Bhumibol av Thailand äger 50 miljoner hektar
4. Kung Mohammed IV av Morocco äger 45 miljoner hektar
5. Sultan Quaboos av Oman äger 30 miljoner hektar

Att påven inte är med på listan beror att Påvens och Vatikanens ägande i Sydamerika till vissa delar är dolt. Cahill uppskattar att dess ägande uppgår till cirka 71 miljoner hektar men juridiskt klockar de inte in före damen och herrarna ovan. Dock gör Vatikanen alltså anspråk på landägande i 132 länder. Enligt katolska kyrkans egen doktrin äger dock påven HELA världen i egenskap av företrädare för den “rättmätige ägaren”, guds son, Jesus Kristus.

Största landägaren bland stater är Ryssland som gick från kommunistdiktatur till oligarkiskt feodalstyre efter murens fall, därefter följer kommunist/kapita-list-diktaturen Kina. Cahill förklarar att genom hela mänsklighetens historia så har välstånd varit starkt knutit till landägande, vilket inneburit beroende och fattigdom för de som inte ägt mark.

Kevin Cahill hävdar att en jämnare markfördelning skulle lösa fattigdomsfrågan och förklarar att markägande för med sig en fundamental rätt till råvarutillgångar, agrar avkastning samt säkrar en plats att bo på. De flesta fattiga har dock inte ens kommit så långt att de arrenderar än mindre äger något förklarar han:

“Det finns ett absolut samband mellan att inte äga mark och fattigdom och det finns ett lika stort samband mellan markägande och välstånd.”

FN:s “World Institute for Development Economics Research of the United Nations University” visade i en rapport att välståndet i världen är kraftigt koncentrerat till Nordamerika, Europa och höginkomstländerna i Asien som kollektivt samlar nästan 90procent av världens välstånd.

Rapporten visade även att år 2000 så utnyttjade USA:s befolkning, som utgör 4,7 procent av världen, 32.6 procent av jordens tillgångar och att en elit på en procent äger över 40 procent av världens tillgångar. Studien avslöjade att tio procent äger ca 85 procent av tillgångarna i världen och att mer än hälften av världens nettoförmögenheter kontrolleras av två procent, medan halva jordens befolkning delar på en procent.

Chefen för studien gjorde jämförelsen att om världens befolkning skulle vara tio personer och en ägde 99 dollar så skulle resten få dela på en dollar.

Joseph Stiglitz
Joseph Stiglitz

I boken “Fritt fall” från 2011 berättar Nobelpris-tagaren och förre Chefsekonomen på Världsbanken, professor Joseph Stiglitz, som tidigare avslöjat hur Världsbanken suger ut tredje världen och andra länder, om hur de som förorsakade börskraschen 2008 inte bara kom undan utan dessutom kunde behålla pengarna. Avregleringen av marknaden flyttade pengar från de fattiga till de rika, menar Stiglitz.

I boken “Superclass” från 2009 avslöjade insidern David Rothkopf, vice handelsminister under president Clinton och före detta chef för Kissinger Associates, att världen styrs av en elit på bara 6 000 personer: Ledarna inom affärs- och finansområdena är en elit inom eliten säger Rothkopf, som själv tillhör de 6000.

David Rothkopf

I boken säger Rothkopf bland annat följande:

“En superklass av oåtkomliga, internationella magnater och relativt få politiker och religiösa ledare innehar det verkliga inflytandet över världens utveckling. Att en sådan grupp existerar är odiskutabelt. Deras makt och rikedom saknar motsvarighet i världshistorien. Marknaden har inget samvete och skulle hellre lämna de sjuka, outbildade och åldrande bakom sig.

Marknaden söker effektivitet och det innebär ofta befästande av resurser, makt och avsevärt mänskligt lidande. Löftet om himmelska gåvor har genom historien hjälpt prästerskapet och den politiska eliten att samarbeta för att saluföra stabilitet till priset av ett vida spritt lidande bland de fattiga.

Den bästa vägen att bli medlem av en dominerande elit varit att vara barn till föregående generations eliter. Barn som uppfostrats i en atmosfär av makt utbildas i dess utövande på sätt som andra inte kan. De får lära sig knep och slagord för att vinna folkets gillande och samarbete. De ärver nätverk av kontakter och anställda som kan bistå dem i ett system som hjälpt till att producera och bevara denna klasstruktur sedan tidernas begynnelse.”

Tydligare kan det knappast sägas.

Text: Michael Delvante


Källor

Kevin Cahills bok: “Who owns the world?”

Joseph Stiglitz bok: “Fritt fall”

David Rothkopf bok: “Superclass – The Global Power Elite and the World They are Making”

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Matnyttig artikel som grävts fram ur gömmorna – tack för det! Det är ju numera betydligt mera känt att just dessa förhållanden råder – vill minnas att den holländske visselblåsaren och insidern i bankirkretsar, (minns ej förnamnet) Bernard meddelade 8 000. Dock är det nog inte så många som kände till dessa källor eftersom man sällan ser referenser till dem. Det blir lyckat när tre källor överlappar varandra! Tre julklappsböcker till mig själv!

 • Det såg länge ut att vara inofficiellt förbjudet att forska om förmögenhetsfördelningen i Sverige. En person försökte och kom fram till att om Svensson ver en meter lång så var storägarna kilometerlånga. Inte ett perfekt mått, men det enda jag känner till. Det vi har är ett dolt oligarkvälde i vårt land. Politikerna är storkapitalets tjänare och har varit det länge.

  Vänster och höger är bara dumma etiketter i vår tid. Varför säger inte V ifrån? Nä, det kan inte oligarktjänare göra. SD har inte en susning och behöver hjälp av äldre mentorer.

  Igår kunde jag inte nå Newsvoice. Vad hände?

  • Du frågade: “Igår kunde jag inte nå Newsvoice. Vad hände?”

   NewsVoice.se låg nere över 12 timmar (istället för 2) och läsare kunde då endast nå en version från 2018 under dessa timmar. Manövern handlade om att hämta hem över 1000 ej publicerade artiklar från en äldre installation. Det är nu klart och materialet ska bedömas.

   • Jag fick varning för utgånget certifikat på den sidan, men nu behöver jag ju inte fråga varför.

    Artikeln ovan var i min smak och ungefär det jag själv brukar tjata om. Men ämnet är ju lika aktuellt idag som det har varit de senaste x-antal tusen åren.

 • Hur korkad får man vara?
  Alltså så tycker du att människan kan föröka sig hur mycket den vill
  eftersom jorden har plats för det?
  Du har alltså inte tänk igenom följderna, klimatförändringar, utrotning av djur och växt arter. Vi kan inte se jorden som människans planet, eftersom
  vi delar den med så många andra djur.
  Visst har du lite rätt i det du säger men sådant här är ju grundfakta och det borde du förstå.

 • På en fysiklektion i skolan räknade vi ut att alla människor på jorden ryms på en yta lika liten som Gotland, fördelat på 1 kvadratmeter per person. Överbefolkat? Knappast.

  • Ok, försök leva på 1 kvadratmeter… Då får du stå och sova upprätt. 🙂
   Och dina kläder, prylar? Hur hanterar du hygienen och avföringen?
   För att inte tala om produktionen av mat… och produktionen av hygienartiklar, kläder m m…

   Människan har idag en livsstil som kräver mer utrymme än bara människan i sig. Denna livsstil och samhällsbyggnad kräver enormt mycket utrymme, och det gör jorden till överbefolkad – för detta utrymme tränger undan djur, natur, känsliga ekosystem m m.

   Vi kan förändra detta genom förändring av livsstilen och samhället.

 • Önskar verkligen att det stämmer att jorden egentligen inte är överbefolkad men är uppväxt med att överbefolkningen är ett av de största problem vi har. Det vore en lögn!
  Att en mycket liten andel av befolkningen äger det mesta känns däremot inte som någon nyhet men tåls ändå att påpekas om igen.

  • Det beror på vad man menar med “överbefolkad”. Visst klarar vi maten till alla om vi förändrar makt- och ägarstrukturer. Vi har mat till alla, problemet är att distributionen inte fungerar.

   Men ur ett miljömässigt och ekologiskt perspektiv så anser jag att jorden är överbefolkad av människor. Ju fler människor det blir, desto mer trängs djuren bort och naturen bort därför att vi människor behöver platser att bo och verka på. Människans städer och livsstil förstör naturen.

   När människan mer levde ett nomadliknande liv och flyttade från plats till plats i små grupper så hann naturen med att återskapa sig, detta främjade även människans kontakt och respekt för naturen och djuren – av en sort som vi idag inte längre har. Vi har kommit bort från naturen, människan i allmänhet saknar kunskap om hur naturen och djuren fungerar, vi lär oss inte i skolan att lyssna på naturen, vi lär oss inget om att tyda väder och vindar och leva i samklang med naturen efter naturens förutsättningar. Detta är gammal kunskap som våra förfäder hade och som har försvunnit när människan byggde “det moderna samhället”.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *