Mats Jangdal: Dags att reformera både vården och vår syn på vård

publicerad 15 september 2011
- Mats Jangdal
Mats Jangdal - Pressfoto
Mats Jangdal - Pressfoto
Mats Jangdal – Pressfoto

Patienter är idag mindre värda medborgare. Ibland rent av rättslösa. Enbart på grund av sjukdom eller handikapp. Det är en människosyn som inte hör hemma i en jämlik demokrati.

Text: Mats Jangdal, Frihetsportalen.se | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill  2011-09-15 | NewsVoice fick tillstånd av Jangdal att återpublicera artikeln | Jangdal är en oberoende politisk debattör och bloggare med särskilt intresse för individens frihet och äganderätt.

Konkurrens är bra. Låt patienten bli kund istället för landstingsbyråkraten. Låt patienten välja vård och vårdgivare för sin åkomma. Det blir sannolik billigare, snabbare och bättre. Idag verkar konkurrensen inom vården inom en offentlig budget. Det blir därför mer av kakan till de anställda om de knuffar ut kollegor från anställning och behandlar så få patienter som möjligt. Det är en osund produktionsmodell som nått vägs ände.

Avskaffa läkarfackets monopolisering av yrket. Låt alla universitet som vill, bedriva läkarutbildning. Det ger fler läkare och minskar utrymmet för de vansinniga avtal en del landsting skriver i desperation över läkarbrist.

Inför arbetsledaransvar för läkarna. De ska vara skyldiga att se till att sköterskor, tekniker och biträden förstår och tar sitt uppdrag på allvar. Idag sker en hel del av de misstag, som ger bestående men eller dåligt utfall av en vårdinsats, på den elementära nivån.

Ge patienten en reell möjlighet att kräva skadestånd eller processa vid felbehandling. Vården kan inte tillåtas vara skyddad verkstad längre. Det finns inte längre någon annan samhällsinstitution som sörjer för sjuka eller vårdskadade. Då måste patienterna ha lagens hjälp att hävda sin rätt.

Inför journalarkivplikt i minst tio år efter att patienten avlidit. Inte som idag, max tio år efter att patienten slutat besöka en viss vårdcentral eller sjukhus. Detta är viktigt inte minst för försäkringsärenden av olika slag. Det är också ett stort plus för kunskapsutvecklingen inom vården, att man kan forska på diagnosticering, behandling och resultat under lång tid. Obduktion i forskningssyfte, för de patienter som medgivit detta, kan ge facit.

Ge patienten rätt att i journalen tillföra sin version av vilket besvär hon söker vård för, sin förhoppning om utfallet eller annat hon bedömer relevant. Det är inte ovanligt med läkare som inte lyssnar, som fokuserar på fel aspekt av besvären med mera. Det är inte heller ovanligt att läkaren blandar ihop höger och vänster. Det är mindre risk att patienten blandar ihop detta. Även sådana enkla fel kan ha stor betydelse i försäkringsärenden, alltså patient- och rättssäkerhet.

Dessutom måste svensk arbetsmarknad reformeras. Det är inte rimligt att både fack och arbetsgivare aktivt väljer bort människor som haft eller ibland återkommer till vårdbehov. Diskriminering på grund av sjukdom eller handikapp är förbjudet, men förekommer hela tiden. På många sätt kan man säga att det uppmuntras.

Förutom direkt statligt ingripande i arbetsmarknadslagarna, kan förändrade skatteregler vara en hjälp att hävda arbetslinjen. Det är inte nödvändigt att hävda den enbart genom inskränkningar. Varför inte prova om F-skattsedel och momsregistrering kan vara ett sätt för människor med sjukpension eller liknande att hävda en plats på arbetsmarknaden, om så bara på deltid?

Text: Mats Jangdal, Frihetsportalen.se


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Mats Jangdal