Mats Jangdal

Climate scientist Elsa Widding. Photo: Riksdagen.se

Elsa Widding spöar klimatalarmisterna med deras egen IPCC-bibel

KLIMAT MILJÖ NATURElsa Widdings SD jungfrutal i riksdagen har väckt berättigad uppmärksamhet. Äntligen var det någon i kammaren som med stöd i egna meriter och hänvisande till forskning med eftertryck och trovärdighet kunde hävda att klimatpolitiken är symbolpolitik.