Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Klimathotet är konstruerat inom FN-organet IPCC:s politiska uppdrag

Debatt

publicerad 23 mars 2019
- Mats Jangdal
Mats Jangdal - Pressfoto

Klimatfrågan har sitt ursprung i FN-organet IPCC:s politiska uppdrag att söka bevis för att människans utsläpp av koldioxid påverkar planeten på ett negativt sätt. Tesen kallas för antropogen global uppvärmning, förkortat AGW.

Man har alltså ett politiskt uppdrag, inte ett vetenskapligt. Uppdraget är att endast leta efter mänsklig påverkan. Denna begränsning visar att det inte alls handlar om vetenskap, det handlar uteslutande om politik. För att ge sken av vetenskap påstår man att man samlat världens bästa klimatforskare och redovisar deras kunskap i ämnet.

Men det är sedan minst tio år visat att IPCC inte använder sig av de bästa forskarna. Man använder istället studenter och lobbyorganisationer för att skriva sina texter. De riktigt duktiga forskarna har för länge sedan lämnat projektet i protest mot dess bristande vetenskaplighet. Den sammanställning som meddelas allmänheten och politikerna är en politisk produkt som representanter för FN:s medlemsregeringar förhandlar om vid de olika ”klimattoppmötena”.

Det är också avslöjat för tiotalet år sedan att IPCCs ledande forskare medvetet fuskat med metoder och data, det så kallade ”Climategate”. Bedrägeriet har fortsatt och inte minst så i Sverige, där FN hålls i helighet efter Dag Hammarskjöld. Med parisavtalet 2015 är det tänkt att 100 miljarder dollar varje år ska betalas av demokratierna i väst till diktaturerna i tredje världen, som kompensation för vårt välstånd. Pengar vi ska bidra med via skattsedeln.

De ledande personerna inom IPCC har gång på gång de senaste åren, när AGW avslöjats som en falsk vetenskap, medgett att det inte längre handlar om klimatet. AGW är bara ett svepskäl för att göra om hela världen till en planekonomi, likt en kommunistisk diktatur. Kapitalismen ska förstöras och världen centralstyras från FN.

Miljö-Greta den 12 dec 2018 i Katowice. Foto: SVT Nyheter
Miljö-Greta den 12 dec 2018 i Katowice. Foto: SVT Nyheter

Barn utnyttjas politiskt

I det läget skickar svenska aktivister fram 15-åriga flickor som skolkar från skolan för att legitimera propagandan. Dessa flickor kan inget om klimatet, har inte livserfarenhet av vad totalitära ideologier som kommunismen ställer till med. De har inte lagt på minnet den kunskap man ska ha lärt sig i grundskolan vid femton års ålder, att koldioxiden är livets gas och att den ingår som en väsentlig del i livets viktigaste ekvation, den för fotosyntesen.

Där 6H2O + 6CO2 + energi ger C6H12O6 + 6O2. Där den tillförda energin utgörs av solljus och produkten blir kolvätet druvsocker som vi kan äta och syrgas som vi kan andas. När vi eldar kolhaltiga ämnen i form av kol, olja eller ved går processen åt andra hållet och vi ger därmed koldioxid tillbaka till växterna som då mår utmärkt väl.

De variationer i klimat och väder som observerats kan alla beskrivas med det väletablerade svenska begreppet årsmån. Det är naturligt att det är så helt enkelt.

De vuxna som ger dessa barn klimatångest, i synnerhet de barn de har vårdnad om som föräldrar eller lärare, borde kunna åtalas för psykisk misshandel av minderårig och fråntas vårdnaden. Så allvarligt är de vuxnas svek mot framtiden i denna fråga.

Ett avslöjat falskt klimatlarm skapar tillitsproblem. Folkets uppvaknande blir katastrofalt för trovärdighet och legitimitet hos många regeringar, partier, vetenskap, media och NGO:s. Tilliten till dem och till samhället kommer att skadas djupt. Många får svårt att acceptera att få sin världsbild krossad. Det spelar mindre roll, det viktiga är, att man äntligen fastställer sanningen. Konsekvenserna av sanning kan vi alltid hantera.

Klassiskt liberala partiet

Som enda svenska parti vill Klassiskt liberala partiet skrota Kyotoprotokollet och alla efterföljande avtal och deklarationer från IPCC. Eftersom klimatet sköter sig själv behöver vi inte lägga politiskt krut på det. De skattepengar som idag går till allehanda klimatpolitiska symbolåtgärder gör större nytta om de får bli kvar i skattebetalarnas egna fickor.

Text: Mats Jangdal, Broby, Östra Göinge, kandidat för Klassiskt liberala partiet till EU-parlamentet.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq